Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2006

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudbou otvárať srdcia [rozhovor]

  Hudobný život , 2006, year 38, no. 5, p. 14 – 15

 • 1996

  Najkrajší hudobný nástroj ľudský hlas : Hovoríme so zbormajsterkou Slovenského filharmonického zboru Blankou Juhaňákovou

  Pravda, 22. 2. 1996, no. 44, p. 7

 • 1992

  Dirigent je zjednocujúci činiteľ : Hovoríme so zbormajsterkou a klaviristkou Blankou Juhaňákovou

  Literárny týždenník, 1992, year 5, no. 24, p. 15

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1998

  SEDLICKÝ, Tibor: K dejinám zborového spevu na Slovensku. 3

  Banská Bystrica, p. 39

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2013

  JURKOVIČOVÁ, Margaréta: BHS 2013 : Vystúpenie SFZ v znamení dvojakej spirituality

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 2 – 3

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 3, p. 4

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 2

 • 2013

  UNGER, Pavel: Maliar Mathis so Slovenským filharmonickým zborom

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 40

 • 2012

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 2

 • 2011

  BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 3

 • 2008

  PLANKOVÁ, Eva: Slovenská filharmónia

  Hudobný život , 2008, year 40, no. 12, p. 2

 • 2008

  PLANKOVÁ, Eva: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 3

 • 2008

  PLANKOVÁ, Eva: Slovenská filharmónia

  Hudobný život , 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 3

 • 2007

  (SF, mk): 24.–28.9. sa uskutočnilo turné Slovenskej filharmónie...

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 10, p. 6

 • 2007

  PLANKOVÁ, Eva: Viedeň : Boris Godunov so slovenskou účasťou

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 19

 • 2007

  ŠUBA, Andrej: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 9

 • 2007

  PLANKOVÁ, Eva: Slovenské zbory na Kanárskych ostrovoch

  Hudobný život , 2007, year 39, no. 4, p. 29

 • 2007

  PLANKOVÁ, Eva: Recenzie ; klasika ; G. Rossini, A. Albrecht, I. Hrušovký, Z. Lukáš, Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková

  Hudobný život , 2007, year 39, no. 4, p. 35

 • 2007

  PLANKOVÁ, Eva: G. Rossini, A. Albrecht, I. Hrušovský, Z. Lukáš ..

  Hudobný život , 2007, year 39, no. 4, p. 35

 • 2007

  PLANKOVÁ, Eva: Slovenská filharmónia

  Hudobný život , 2007, year 39, no. 1 – 2, p. 2

 • 2006

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Jubilujúci filharmonický zbor

  Hudobný život , 2006, year 38, no. 6, p. 11

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Zachovajme pokoru pred čarom hudby : predstavujeme hlavnú zbormajsterku jubilujúceho Slovenského filharmonického zboru Blanku Juhaňákovú

  Mosty, 2006, year 15, no. 9, p. 13

 • 2005

  (mt): Nová zbormajsterka

  Večerník, 12. 1. 2005, p. 10

 • 2000

  MRÁKOVÁ, Alžbeta: Láska musí z ľudí vyžarovať

  Katolícke noviny, 2000, no. 7, p. 17

 • 1998

  BULLA, Marián: Rehabilitácia Rienziho na viedenskej scéne?

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 4, p. 4

 • 1997

  JURÍK, Marián – JUHAŇÁKOVÁ, Blanka: V znamení profesionality [rozhovor]

  Hudobný život , 1997, year 29, no. 11, p. 4

 • 1997

  JURÍK, Marián: Slovenský filharmonický zbor [recenzia CD]

  Hudobný život , 1997, year 29, no. 5, p. 10

 • 1996

  IVANOVÁ, Marta – JUHAŇÁKOVÁ, Blanka: Ôsmich mužov diriguje žena : Nové spevácke teleso na scéne slovenskej hudobnej kultúry

  Práca, 22. 2. 1996, no. 44, p. 10

 • 1996

  JURÍK, Marián: Speváckemu oktetu na cestu ...

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 4, p. 2

 • 1996

  HALLON, Ľubor – JUHAŇÁKOVÁ, Blanka: Majstrovský Octet Singers

  Slovenská republika, 20. 2. 1996, no. 42, p. 10

 • 1995

  BULLA, Marián: Octet Singers na hudobnom festivale Slovanská Nitra : Renesancia chrámovej hudby

  Slovenská republika, 29. 6. 1995, no. 150, p. 7

 • 1995

  BULLA, Marián: Aktívny Cantus

  Hudobný život , 1995, year 27, no. 9, p. 8

 • 1995

  BULLA, Marián: Predstavuje sa Octet Singers

  Hudobný život , 1995, year 27, no. 3, p. 2

 • 1993

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dni J. L. Bellu (23.-25. septembra 1993) : Kováč Wieland

  Hudobný život , 1993, year 25, no. 19, p. 5

 • 1992

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: V zajatí hudby : Druhá sezóna pre netradičnú ženskú úlohu

  Práca, 4. 11. 1992, no. 260, p. 7

 • 1992

  FELLEGI, Pavol: Hľadanie absolútna v hudbe : Zhovárame sa so zbormajsterkou SFZ Blankou Juhaňákovou

  Večerník, 2. 10. 1992, no. 194, p. 6 – 7

 • 1992

  DANIŠOVSKÝ, Jozef: Blanka Juhaňáková, dirigentka SFZ

  Hudobný život , 1992, year 24, no. 9, p. 8

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: CANTUS : Z činnosti jedného zborového telesa

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 17, p. 2

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Slovenská umelkyňa absolvovala JAMU

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 10, p. 7

x