Personálna bibliografia

 • 2008

  Talenty pre Európu 2008

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 8, p. 4 – 5

 • 2007

  Talenty pre Európu 2007

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 20 – 21

 • 2006

  Talenty pre Európu 2006

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 6, p. 33 – 34

 • 2006

  Metodický seminár v Lučenci

  Hudobný život , 2006, year 38, no. 2, p. 26

 • 2005

  Talenty pre Európu 2005

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 6, p. 4 – 5

 • 2005

  Vzácny človek, skvelý pedagóg. Pocta prof. Viliamovi Kořínkovi k deväťdesiatinám

  Hudobný život , 2005, year 37, no. 4, p. 6

 • 2005

  Staršie edície husľovej literatúry z pohľadu súčasnej interpretačnej a pedagogickej praxe [habilitačná prednáška]

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2005, year 2, no. 2, p. 20 – 22

 • 2004

  Čírenie talentov - Talenty pre Európu 2004

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 6, p. 5 – 6

 • 2003

  Čírenie talentov 2003

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 6, p. 7 – 8

 • 2003

  Prešporský Paganini

  Hudobný život , 2003, year 35, no. 1, p. 5

 • 2003

  Princíp pohybu v technike ľavej ruky huslistu [habilitačná práca]

 • 2002

  Čítenie talentov 2002

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 10 – 11

 • 2001

  Čírenie talentov 2001

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 13

 • 2001

  Východiská súčasného husľového pedagóga v oblasti metodiky hry na husliach [dizertačná práca]

 • 2000

  Čírenie talentov 2000

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 1999

  Čírenie talentov ´99

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 6, p. 6

 • 1998

  Stretnutie talentov

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 12, p. 2

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 1981

  CÓN, Peter: Pro arte musica

  Smena , 3. 9. 1981

 • 1980

  ČÍŽIK, V.: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život , 1980, year 12, no. 19, p. 7

 • 1978

  URSÍNYIOVÁ, Terézia: Trenčianskoteplické hudobné večery

  S poctou Eugenovi Suchoňovi

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 15, p. 1

 • 1976

  - žk: Pro arte musice

  Hudobný život , 1976, year 8, no. 9, p. 7

x