Personálna bibliografia

 • 2008

  Talenty pre Európu 2008

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 8, s. 4 – 5

 • 2007

  Talenty pre Európu 2007

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2006

  Talenty pre Európu 2006

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 33 – 34

 • 2006

  Metodický seminár v Lučenci

  Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 2, s. 26

 • 2005

  Talenty pre Európu 2005

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 6, s. 4 – 5

 • 2005

  Vzácny človek, skvelý pedagóg. Pocta prof. Viliamovi Kořínkovi k deväťdesiatinám

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 4, s. 6

 • 2005

  Staršie edície husľovej literatúry z pohľadu súčasnej interpretačnej a pedagogickej praxe [habilitačná prednáška]

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2005, roč. 2, č. 2, s. 20 – 22

 • 2004

  Čírenie talentov - Talenty pre Európu 2004

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 6, s. 5 – 6

 • 2003

  Čírenie talentov 2003

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 6, s. 7 – 8

 • 2003

  Prešporský Paganini

  Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 1, s. 5

 • 2003

  Princíp pohybu v technike ľavej ruky huslistu [habilitačná práca]

 • 2002

  Čítenie talentov 2002

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 10 – 11

 • 2001

  Čírenie talentov 2001

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 13

 • 2001

  Východiská súčasného husľového pedagóga v oblasti metodiky hry na husliach [dizertačná práca]

 • 2000

  Čírenie talentov 2000

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 1999

  Čírenie talentov ´99

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 6, s. 6

 • 1998

  Stretnutie talentov

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 12, s. 2

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1981

  CÓN, Peter: Pro arte musica

  Smena , 3. 9. 1981

 • 1980

  ČÍŽIK, V.: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život , 1980, roč. 12, č. 19, s. 7

 • 1978

  URSÍNYIOVÁ, Terézia: Trenčianskoteplické hudobné večery

  S poctou Eugenovi Suchoňovi

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 15, s. 1

 • 1976

  - žk: Pro arte musice

  Hudobný život , 1976, roč. 8, č. 9, s. 7

x