• 2000, 2001

  Medzinárodná súťaž Čírenie talentov, Dolný Kubín

  - "Cena najúspešnejšieho pedagóga"

 • 1993

  Medzinárodná husľová súťaž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (CZ)

  - titul "Najlepší pedagóg"

 • 1968

  Celoštátna súťaž mladých interpretov v Prahe

  - 2. miesto

x