2024

KOLÁŘ, Robert: Tak ako sa patrí - ale dokedy?

Hudobný život, 2024, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 56, no. 5, p. 6 – 7

2024

FICKOVÁ, Aneta: 15. 5. 2024 Bratislava, Dom Albrechtovcov : Ensemble Ricercata : Nová slovenská hudba: Kachlová – Sloboda – Szeghy – Krajči – Remeň – Kmiťová

Hudobný život, 2024, year 56, no. 6, p. 6 –7

2023

SLOBODA, Matej: Koncerty : 22. 4. 2023 Bratislava, Štúdio 2 Slovenského rozhlasu : MIKAMO, Quasars Ensemble, Ajtony Csaba, Ivan Buffa : Ligeti - Gesualdo - Ockeghem - Kurtág - Nancarrow - Kmiťová

Hudobný život, 2023, year 55, no. 5, p. 5 – 6

2023

KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, year 55, no. 1 – 2, p. 50

2023

VESELÝ, Ondrej: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 125 – 145

2023

JANTULA, Martin: Slovenská hudba pre šesť strún

Hudobný život, 2023, year 55, no. 12, p. 26 – 27

2023

LEJAVA, Marián: Capricci : M. Paľa : Pavlík Records 2022 [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, year 55, no. 6, p. 37

2023

KOLÁŘ, Robert: Nové cesty Novej slovenskej hudby

Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 18 – 19

2023

DOHNÁLKOVÁ, Hana: Hudební talkshow : PKF – Prague Philharmonia

Harmonie, 2023, p. 32 – 36

2022

BERETOVÁ, Alžbeta: Štyri premiéry s Ivom Kahánkom

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 4

2022

MIKEŠ, Vítězslav: Milan Paľa: Tradicí se nemá žít, ale má se na ní stavět a tvořit novou

Harmonie, 1. 3. 2022, no. 3, p. 8 – 13

2021

KOLÁŘ, Robert: Vesmírne mapy pre dvoch klaviristov

Hudobný život, 2021, year 53, no. 10, p. 7

2021

GUNIČOVÁ, Kristína: Filharmonici s novou slovenskou hudbou

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 5

2021

MACHO, Palo: Palo Macho s Janou Kmiťovou [rozhovor]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 40

2021

LEJAVA, Marian: Jana Kmiťová : Dve vety o tvojej tvári [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 36

2021

KOREŇOVÁ, Katarína: Jana Kmiťová : Metamerie [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 11, p. 37

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

2020

JAVORKA, Peter: Koncerty víťazov Rajeckej hudobnej jari

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 10

2020

KMIŤOVÁ, Jana: Lukáš Borzík : Signum Magnum [recenzia CD]

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 36

2019

KATINA, Peter: O centre pre umenie VIOLA s Tatianou Pirníkovou a Ondrejom Veselým

Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 22 – 24

2018

red: Ceny Hudobného fondu 2018

Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 2

2018

VESELÝ, Ondrej: Jana Kmiťová: Nebojím sa riskovať a skúšať nápady [rozhovor]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 24 – 26

2018

KOLÁŘ, Robert: Quasars rekapitulačne

Hudobný život, 2018, year 50, no. 6, p. 2

2018

KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 8

2018

FORDINÁLOVÁ, Ľubica - ŠČIGULINSKÝ, Filip: AsynChrónie 2018

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, year 15, no. 1 – 2, p. 55

2017

MATEJ, Daniel: ISCM WORLD NEW MUSIC DAYS 2017

Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 32

2017

KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 25

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

Staré objavy i premiéry so SF

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 10 – 11

2016

KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 6

2014

BUBNÁŠ, Juraj: ISCM World Music Days

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 13

2014

ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci

Žalmy slovenských skladateľov

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 17

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 9

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

2013

BUBNÁŠ, Juraj: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

Camerata Silesia, Webern Symphonie Orchester

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 15

2013

ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

Stadler Quartett cez strmé mosty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 18

2013

KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 14

2011

MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 382 – 413

2010

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 1, p. 27 – 62

2006

FRANK, Michal: Genius Loci "slovenského Seattlu"

Hudba, 2006, year 1, no. 2, p. 50 – 56

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice

Hudobný život, 2005, year 37, no. 1, p. 24

2002

KMIŤOVÁ, Jana: K hudobnej tvorbe Iris Szeghy v 90. rokoch

Slovenská hudba, 2002, year 28, no. 1, p. 64 – 76

1987

MEDŇANSKÁ, Irena: Úspech Prešovčanky Jany Kmiťovej : Talent potrebuje starostivosť

Prešovské noviny, 1. 12. 1987

Personal bibliography

 • 2020

  KMIŤOVÁ, Jana: Lukáš Borzík : Signum Magnum [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 36

 • 2002

  KMIŤOVÁ, Jana: K hudobnej tvorbe Iris Szeghy v 90. rokoch

  Slovenská hudba, 2002, year 28, no. 1, p. 64 – 76

Personal bibliography – Reviews

 • 2023

  KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 1 – 2, p. 50

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2023

  VESELÝ, Ondrej: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 125 – 145

 • 2011

  MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 382 – 413

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 1, p. 27 – 62

Bibliography – Reviews

 • 2023

  LEJAVA, Marián: Capricci : M. Paľa : Pavlík Records 2022 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 6, p. 37

 • 2021

  LEJAVA, Marian: Jana Kmiťová : Dve vety o tvojej tvári [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 36

 • 2021

  KOREŇOVÁ, Katarína: Jana Kmiťová : Metamerie [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 11, p. 37

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2024

  FICKOVÁ, Aneta: 15. 5. 2024 Bratislava, Dom Albrechtovcov : Ensemble Ricercata : Nová slovenská hudba: Kachlová – Sloboda – Szeghy – Krajči – Remeň – Kmiťová

  Hudobný život, 2024, year 56, no. 6, p. 6 –7

 • 2024

  KOLÁŘ, Robert: Tak ako sa patrí - ale dokedy?

  Hudobný život, 2024, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 56, no. 5, p. 6 – 7

 • 2023

  KOLÁŘ, Robert: Nové cesty Novej slovenskej hudby

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 18 – 19

 • 2023

  DOHNÁLKOVÁ, Hana: Hudební talkshow : PKF – Prague Philharmonia

  Harmonie, 2023, p. 32 – 36

 • 2023

  SLOBODA, Matej: Koncerty : 22. 4. 2023 Bratislava, Štúdio 2 Slovenského rozhlasu : MIKAMO, Quasars Ensemble, Ajtony Csaba, Ivan Buffa : Ligeti - Gesualdo - Ockeghem - Kurtág - Nancarrow - Kmiťová

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 5, p. 5 – 6

 • 2022

  MIKEŠ, Vítězslav: Milan Paľa: Tradicí se nemá žít, ale má se na ní stavět a tvořit novou

  Harmonie, 1. 3. 2022, no. 3, p. 8 – 13

 • 2022

  BERETOVÁ, Alžbeta: Štyri premiéry s Ivom Kahánkom

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 4

 • 2021

  GUNIČOVÁ, Kristína: Filharmonici s novou slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 5

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Vesmírne mapy pre dvoch klaviristov

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 10, p. 7

 • 2021

  MACHO, Palo: Palo Macho s Janou Kmiťovou [rozhovor]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 40

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

 • 2020

  JAVORKA, Peter: Koncerty víťazov Rajeckej hudobnej jari

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 10

 • 2018

  red: Ceny Hudobného fondu 2018

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 2

 • 2018

  VESELÝ, Ondrej: Jana Kmiťová: Nebojím sa riskovať a skúšať nápady [rozhovor]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 24 – 26

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Quasars rekapitulačne

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 6, p. 2

 • 2018

  KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 8

 • 2018

  FORDINÁLOVÁ, Ľubica - ŠČIGULINSKÝ, Filip: AsynChrónie 2018

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, year 15, no. 1 – 2, p. 55

 • 2017

  MATEJ, Daniel: ISCM WORLD NEW MUSIC DAYS 2017

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 32

 • 2017

  KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 25

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Staré objavy i premiéry so SF

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 10 – 11

 • 2016

  KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 6

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 9

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: ISCM World Music Days

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 13

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci

  Žalmy slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 17

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

  Camerata Silesia, Webern Symphonie Orchester

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 15

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

  Stadler Quartett cez strmé mosty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 18

 • 2013

  KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 14

 • 2006

  FRANK, Michal: Genius Loci "slovenského Seattlu"

  Hudba, 2006, year 1, no. 2, p. 50 – 56

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 1, p. 24

 • 1987

  MEDŇANSKÁ, Irena: Úspech Prešovčanky Jany Kmiťovej : Talent potrebuje starostivosť

  Prešovské noviny, 1. 12. 1987

Bibliography – Interviews

 • 2023

  JANTULA, Martin: Slovenská hudba pre šesť strún

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 12, p. 26 – 27

 • 2019

  KATINA, Peter: O centre pre umenie VIOLA s Tatianou Pirníkovou a Ondrejom Veselým

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 22 – 24

x