2021

KOČIŠOVÁ, Renáta: Slovenský komorný orchester [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 36

2021

SLABÝ, Petr: Čierna labuť : Erik Rothenstein [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 38 – 39

2021

UNGER, Pavel: Ani nad Bratislavskými hudobnými slávnosťami nie je každý deň slnečno

Opera Slovakia, 7. 10. 2021

2020

DOHNALOVÁ, Lýdia: Optimistický štart ŠKO Žilina

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 6

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

2020

DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline uviedli diela Wissmera, Kráka a Beethovena – dve z nich premiérovo

Opera Slovakia, 24.10.2020

2020

TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

45 rokov vzájomného rešpektu

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

2019

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Musica aeterna na BHS 2018

Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 1 – 2, p. 21

2019

RUSÓ, Vladimír: Výnimočný Vox Aurumque

Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 27

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici pod desiatykrát

Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 27

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Správa pre Slávika

Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 12 – 13

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

Večery komornej tvorby

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 11

2015

sita: Filharmónia si pripomenie Ľudovíta Štúra

Pravda, 2015, year 25, no. 203 (3. 9.), p. 30

2015

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Gitara na Radnici

Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 11

2015

BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 4

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Štúr v podaní Štúra

Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 12

2014

ZAHRADNÍK, Miroslav: Jazz vo filharmónii

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 2

2013

BUBNÁŠ, Juraj: V znamení odkazu Cyrila a Metoda

Pravda, 2013, year 23, no. 213 (13. 9.), p. 57

2013

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cirillo-metodiada uspela aj vďaka dirigentovi

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 7

2013

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 6

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 6

2011

KRÁK, Egon: In Memoriam Guillaume de Machaut : Messe Notre Dame [CD review]

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 54

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 2

2011

KRÁK, Egon: Nad storočnicou Gustava Mahlera

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 20 – 21

2011

KRÁK, Egon: Med, atrament a peppermint... Ešte zopár poznámok na tému Gustav Mahler

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 1, p. 99 – 101

2010

BUBNÁŠ, Juraj: Moyzesovo kvarteto: Schumann v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2010, year 42, no. 11, p. 4

2010

KRÁK, Egon: Poznámky k výstavbe a koncepcii elektroakustickej a experimentálnej kompozície

Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 3, p. 282 – 285

2009

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Skladateľ a spoločnosť na prahu 21. storočia : Rozhovor so skladateľom a hudobným teoretikom Egonom Krákom

Slovenská hudba, 2009, year 35, no. 1, p. 89 – 98

2008

KRÁK, Egon: Polyphony in the European Music

Teoretické, kompozičné a historické súvislosti viachlasnej hudby

Music Centre Slovakia, Bratislava

2007

KRÁK, Egon: Contrapunctus – Konzekvencie pojmu contrapunctus

Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 161 – 166

2007

KRÁK, Egon: Guillame de Machaut a kompozičné modely hudby 14. storočia vo Francúzsku

Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 167 – 195

2006

KRÁK, Egon: Anton Julius Hiray: 12 Landlers (reconstitution of the score for fl, vn, pf)

Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica

2006

KRÁK, Egon: Prvky a dedičstvo folklorizmu v historickej hudbe ako príklad porovnania estetických hodnôt európskeho západu a východu

Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 117 – 127

2005

KRÁK, Egon: Benjamin Britten – Peter Grimes

Bulletin Opery SND, 2005, Bratislava

2004

KRÁK, Egon: KOMPOZIČNÁ TEORÉMA - vzdelanie, inšpirácia alebo skladateľ vo (svojom) svete

Hudobný život, 2004, year 36, no. 9, p. 37 – 39

2004

KRÁK, Egon: Koncepcia teórie harmónie Ivana Hrušovského v kontexte súčasného teoretického poznania a jej konzekvencie vzhľadom k vývoju európskeho viachlasu

Filozofické koncepcie v hudbe a umení, 2004, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica

2004

KRÁK, Egon: En Chantan... Trubadúri, trouveri a minnesang medzi Rhonou a Rýnom

Bulletin BHS, 2004

2003

KRÁK, Egon: Veda o hudbe a teória interpretačnej praxe v diele Jeana de Murs v rukopise Berkeley Ms. 744

Slovenská hudba, 2003, no. 3

2002

KRÁK, Egon: Fenomén idey návratu v tvorbe a interpretácii hudby

Filozofické koncepcie v hudbe a umení, 2002, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica

2002

KRÁK, Egon: Ladislav Mokrý a jeho význam pre rozvoj kultúrnej diplomacie na Slovensku

Filozofické koncepcie v hudbe a umení, 2002, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica

2002

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 74 – 75

2000

KRÁK, Egon: Jean Ockeghem: Missa Requiem Aeternam, vocale score, new revised version, (ed.)

Music Fund, Bratislava

2000

KRÁK, Egon: Nová analytická situácia

Nové cesty analýzy v hudbe, 2000, Academy of Music and Drama, Bratislava

2000

KRÁK, Egon: Jean Ockeghem a jeho dielo

Zborník BHS, 2000, Bratislava

1999

KRÁK, Egon: Fenomén starej hudby - živé dedičstvo hudobnej kultúry Európy

Filozofické koncepcie v hudbe a umení (zborník), 1999, Academy of Music and Drama, Bratislava

1998

MAŤAŠOVÁ, Helena: Duchovné piesne zo Slovenska na CD : hovoríme so skladateľom, teoretikom a pedagógom Egonom Krákom

Literárny týždenník, 1998, year 11, no. 9 (13. 1.), p. 15

1998

KRÁK, Egon: Správa o stave hudobnej kultúry na Slovensku z pohľadu súčasného skladateľa

Slovenskí skladatelia, 1998, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 197 – 204

1998

KRÁK, Egon: Pôvaby francúzskej vyspelosti

Hudobný život, 1998, year 30, no. 23 – 24

1998

KRÁK, Egon: Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53. Nachádzanie súvislostí súčasného diela.

Hudobný život, 1998, no. 21

1998

KRÁK, Egon: Koniec tisícročia, alebo aká bude budúcnosť hudby (na Slovensku)?

Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 211 – 218

1998

KRÁK, Egon: Dance suite from Hungarici saltus a dionisio 1730

Matica slovenská, Martin

1998

KRÁK, Egon: Expresionizmus - filozofia a skutočnosť

Metódy a analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu (zborník štúdií II.), 1998, Academy of Music and Drama, Bratislava

1998

NIŽNÁNSKY, Jozef: Ilúzia je mocná zbraň umenia : hovoríme so skladateľom a pedagógom Egonom Krákom

Pravda, 1998, year 8, no. 22 (28. 1.), p. 17

1997

PEJHOVSKÝ, Miroslav: Dance suite in D pre sláčikové kvarteto : Rozhovor s hudobným skladateľom Egonom Krákom

Národná osveta, príloha Etuda, 1997, year 3, no. 1, p. 3 – 4

1996

KRÁK, Egon: Hudobný svet Slovenska

Causa editio Bratislava, 1996

1993

KRÁK, Egon: Collectio Clavichordum, Vol. I & II Anthology of 17th and 18th century keyboard music from Slovakia

Music Fund, Bratislava

1991

KRÁK, Egon: Anton Zimmermann: Sei Suonate, op. 2 (transcription)


(TREVAK)

1990

KRÁK, Egon: Mahler a definitívna nekonečnosť hudby

Revue svetovej literatúry, 1990, no. 5

-1

KRÁK, Egon: Henry Desmarest: Les trois motets versaillais, Musica Gallica

Paríž
(CMB de Versailles, v tlači)

-1

KRÁK, Egon: Viachlas v hudbe Európy, Vol. I.

Personal bibliography

 • 2011

  KRÁK, Egon: Nad storočnicou Gustava Mahlera

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 20 – 21

 • 2011

  KRÁK, Egon: In Memoriam Guillaume de Machaut : Messe Notre Dame [CD review]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 54

 • 2011

  KRÁK, Egon: Med, atrament a peppermint... Ešte zopár poznámok na tému Gustav Mahler

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 1, p. 99 – 101

 • 2010

  KRÁK, Egon: Poznámky k výstavbe a koncepcii elektroakustickej a experimentálnej kompozície

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 3, p. 282 – 285

 • 2008

  KRÁK, Egon: Polyphony in the European Music

  Teoretické, kompozičné a historické súvislosti viachlasnej hudby

  Music Centre Slovakia, Bratislava

 • 2007

  KRÁK, Egon: Contrapunctus – Konzekvencie pojmu contrapunctus

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 161 – 166

 • 2007

  KRÁK, Egon: Guillame de Machaut a kompozičné modely hudby 14. storočia vo Francúzsku

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 167 – 195

 • 2006

  KRÁK, Egon: Anton Julius Hiray: 12 Landlers (reconstitution of the score for fl, vn, pf)

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica

 • 2006

  KRÁK, Egon: Prvky a dedičstvo folklorizmu v historickej hudbe ako príklad porovnania estetických hodnôt európskeho západu a východu

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 117 – 127

 • 2005

  KRÁK, Egon: Benjamin Britten – Peter Grimes

  Bulletin Opery SND, 2005, Bratislava

 • 2004

  KRÁK, Egon: KOMPOZIČNÁ TEORÉMA - vzdelanie, inšpirácia alebo skladateľ vo (svojom) svete

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 9, p. 37 – 39

 • 2004

  KRÁK, Egon: Koncepcia teórie harmónie Ivana Hrušovského v kontexte súčasného teoretického poznania a jej konzekvencie vzhľadom k vývoju európskeho viachlasu

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení, 2004, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica

 • 2004

  KRÁK, Egon: En Chantan... Trubadúri, trouveri a minnesang medzi Rhonou a Rýnom

  Bulletin BHS, 2004

 • 2003

  KRÁK, Egon: Veda o hudbe a teória interpretačnej praxe v diele Jeana de Murs v rukopise Berkeley Ms. 744

  Slovenská hudba, 2003, no. 3

 • 2002

  KRÁK, Egon: Ladislav Mokrý a jeho význam pre rozvoj kultúrnej diplomacie na Slovensku

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení, 2002, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica

 • 2002

  KRÁK, Egon: Fenomén idey návratu v tvorbe a interpretácii hudby

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení, 2002, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica

 • 2000

  KRÁK, Egon: Jean Ockeghem: Missa Requiem Aeternam, vocale score, new revised version, (ed.)

  Music Fund, Bratislava

 • 2000

  KRÁK, Egon: Nová analytická situácia

  Nové cesty analýzy v hudbe, 2000, Academy of Music and Drama, Bratislava

 • 2000

  KRÁK, Egon: Jean Ockeghem a jeho dielo

  Zborník BHS, 2000, Bratislava

 • 1999

  KRÁK, Egon: Fenomén starej hudby - živé dedičstvo hudobnej kultúry Európy

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení (zborník), 1999, Academy of Music and Drama, Bratislava

 • 1998

  KRÁK, Egon: Pôvaby francúzskej vyspelosti

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 23 – 24

 • 1998

  KRÁK, Egon: Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53. Nachádzanie súvislostí súčasného diela.

  Hudobný život, 1998, no. 21

 • 1998

  KRÁK, Egon: Koniec tisícročia, alebo aká bude budúcnosť hudby (na Slovensku)?

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 211 – 218

 • 1998

  KRÁK, Egon: Dance suite from Hungarici saltus a dionisio 1730

  Matica slovenská, Martin

 • 1998

  KRÁK, Egon: Expresionizmus - filozofia a skutočnosť

  Metódy a analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu (zborník štúdií II.), 1998, Academy of Music and Drama, Bratislava

 • 1998

  KRÁK, Egon: Správa o stave hudobnej kultúry na Slovensku z pohľadu súčasného skladateľa

  Slovenskí skladatelia, 1998, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 197 – 204

 • 1996

  KRÁK, Egon: Hudobný svet Slovenska

  Causa editio Bratislava, 1996

 • 1993

  KRÁK, Egon: Collectio Clavichordum, Vol. I & II Anthology of 17th and 18th century keyboard music from Slovakia

  Music Fund, Bratislava

 • 1991

  KRÁK, Egon: Anton Zimmermann: Sei Suonate, op. 2 (transcription)


  (TREVAK)

 • 1990

  KRÁK, Egon: Mahler a definitívna nekonečnosť hudby

  Revue svetovej literatúry, 1990, no. 5

 • -1

  KRÁK, Egon: Henry Desmarest: Les trois motets versaillais, Musica Gallica

  Paríž
  (CMB de Versailles, v tlači)

 • -1

  KRÁK, Egon: Viachlas v hudbe Európy, Vol. I.

Bibliography – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 74 – 75

Bibliography – Reviews

 • 2021

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Slovenský komorný orchester [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 36

 • 2021

  SLABÝ, Petr: Čierna labuť : Erik Rothenstein [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 38 – 39

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  UNGER, Pavel: Ani nad Bratislavskými hudobnými slávnosťami nie je každý deň slnečno

  Opera Slovakia, 7. 10. 2021

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Optimistický štart ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 6

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline uviedli diela Wissmera, Kráka a Beethovena – dve z nich premiérovo

  Opera Slovakia, 24.10.2020

 • 2019

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Musica aeterna na BHS 2018

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 1 – 2, p. 21

 • 2019

  RUSÓ, Vladimír: Výnimočný Vox Aurumque

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 27

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Správa pre Slávika

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 12 – 13

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici pod desiatykrát

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 27

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Večery komornej tvorby

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 11

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Štúr v podaní Štúra

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 12

 • 2015

  sita: Filharmónia si pripomenie Ľudovíta Štúra

  Pravda, 2015, year 25, no. 203 (3. 9.), p. 30

 • 2015

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Gitara na Radnici

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 11

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 4

 • 2014

  ZAHRADNÍK, Miroslav: Jazz vo filharmónii

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 2

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cirillo-metodiada uspela aj vďaka dirigentovi

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 7

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 6

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: V znamení odkazu Cyrila a Metoda

  Pravda, 2013, year 23, no. 213 (13. 9.), p. 57

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 6

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 2

 • 2010

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzesovo kvarteto: Schumann v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 11, p. 4

 • 2009

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Skladateľ a spoločnosť na prahu 21. storočia : Rozhovor so skladateľom a hudobným teoretikom Egonom Krákom

  Slovenská hudba, 2009, year 35, no. 1, p. 89 – 98

 • 1998

  NIŽNÁNSKY, Jozef: Ilúzia je mocná zbraň umenia : hovoríme so skladateľom a pedagógom Egonom Krákom

  Pravda, 1998, year 8, no. 22 (28. 1.), p. 17

 • 1998

  MAŤAŠOVÁ, Helena: Duchovné piesne zo Slovenska na CD : hovoríme so skladateľom, teoretikom a pedagógom Egonom Krákom

  Literárny týždenník, 1998, year 11, no. 9 (13. 1.), p. 15

 • 1997

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Dance suite in D pre sláčikové kvarteto : Rozhovor s hudobným skladateľom Egonom Krákom

  Národná osveta, príloha Etuda, 1997, year 3, no. 1, p. 3 – 4

x