Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 33 – 37

 • 2011

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 350 – 356

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Jednota v rozmanitosti – podobnosti a odlišnosti v tvorivom vývoji slovenských skladateľov Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III, 2010, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 119 – 134

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex... (marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 7 – 8, p. 46 – 48

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Tvorba Dušana Martinčeka v kontexte európskej hudby

  Slovenská hudba, 2002, year 27, no. 1, p. 49 – 63

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 300 – 301, 312

 • 1991

  BABCOCK, D.: Dušan Martinček. An Introduction to His Music

  Tempo, 1991, London, no. 179

Bibliografia – Books

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  LETŇANOVÁ, Elena: Cieľom umenia je robiť človeka šťastným

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 11
  (Dvanásť prelúdií pre klavír)

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Medzinárodný gitarový festival BRNO´19

  28. ročník festivalu, 4. - 10. augusta, Česká kytarová společnost z. s.

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 18 – 19

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 4

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

  Festival, ktorý založil Ilja

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 20 – 21

 • 2019

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 17

 • 2019

  redakcia: 15. ročník Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos ponúkne viac ako 40 diel

  Operaslovakia, 2019

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 4

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

 • 2017

  TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 6 – 7

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 51 – 52

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9 – 10

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 13

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 3

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Dušan Martinček : Music for Piano [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 35

 • 2011

  (hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 3

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 2

 • 1997

  CHALUPKA, Ľubomír: K jubileu Dušana Martinčeka

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 1, p. 5

 • 1986

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Evolúcia tvorivej cesty Dušana Martinčeka

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 12, p. 3

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
  (Concertino pre flautu a klavír)

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 1
  (12 prelúdií)

 • 1972

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborga: Dva úspešné recitály

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 15, p. 4
  (III. klavírna sonáta)

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Dokument rastu

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 10, p. 4
  (Hommage á Corelli)

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

  List z Prahy

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 5
  (Ostinati)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 6
  (Rumunská rapsódia)

 • 1963

  ALBRECHT, Ján: K tvorbe Dušana Martinčeka

  Slovenská hudba, 1963, year 8, no. 1, p. 13 – 14

 • 1961

  ALBRECHT, Ján: Retrospektívny pohľad na diplomovú prácu Dušana Martinčeka

  Slovenská hudba, 1961, year 5, no. 7 – 8, p. 352 – 353

Bibliografia – Analyses of Works

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácií

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 9, p. 16 – 19

 • 1986

  BREJKA, Rudolf: Animation pre 35 sláčikov

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 9, p. 3

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: Dušan Martinček: Concertino pre flautu a klavír

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 20, p. 5

 • 1979

  BREJKA, Rudolf: Klavírne sonáty Dušana Martinčeka II.

  Poznámky k evolúcii skladateľovho kompozičného myslenia

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 18, p. 5

 • 1979

  BREJKA, Rudolf: Klavírne sonáty Dušana Martinčeka

  Poznámky k evolúcii skladateľovho kompozičného myslenia

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 17, p. 5

x