2021

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 17

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2006

SVOBODA, Juraj: Empatický pokus o autoportrét

Dali nám viac, ako (sme) si mysleli, 2006, Publishing House of the Slovak Writers Society, Bratislava, p. 55 – 58

1981

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Z tvorby pre deti a mládež

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
(Trois impromptus)

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 1
(Božská láska)

1976

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1976, year 8, no. 2, p. 4
(ako sólista Händlovho Koncertu pre organ a orchester F dur op. č, č. 4 (+ SKO pod vedením B. Warchala))

1973

DIBÁK, Igor: Jubilant

Hudobný život, 1973, year 5, no. 23, p. 3

1972

MEIER, Jaroslav: Za "Zlatou harfou" do Dublinu

Hudobný život, 1972, year 4, no. 13, p. 8

1972

za: Musica Viva

Hudobný život, 1972, year 4, no. 9, p. 7

1969

uy: Rekonštruovaný Erindo

Hudobný život, 1969, year 1, no. 4, p. 4

1969

DUFFEK, Kornel: Bodka za XIV. piešťanským festivalom

Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 4

1969

uy: Neznáme dielo bratislavského rodáka

Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 4

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 1972

  MEIER, Jaroslav: Za "Zlatou harfou" do Dublinu

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 13, p. 8

Bibliography – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 17

 • 2006

  SVOBODA, Juraj: Empatický pokus o autoportrét

  Dali nám viac, ako (sme) si mysleli, 2006, Publishing House of the Slovak Writers Society, Bratislava, p. 55 – 58

 • 1981

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Z tvorby pre deti a mládež

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
  (Trois impromptus)

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 1
  (Božská láska)

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 2, p. 4
  (ako sólista Händlovho Koncertu pre organ a orchester F dur op. č, č. 4 (+ SKO pod vedením B. Warchala))

 • 1973

  DIBÁK, Igor: Jubilant

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 23, p. 3

 • 1972

  za: Musica Viva

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 9, p. 7

 • 1969

  uy: Rekonštruovaný Erindo

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 4, p. 4

 • 1969

  DUFFEK, Kornel: Bodka za XIV. piešťanským festivalom

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 4

 • 1969

  uy: Neznáme dielo bratislavského rodáka

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 4

x