2023

MOJŽÍŠ, Vojtěch: Koncerty : 17. 6. , 18. 6. , 23. 6. 2023 : Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, Chrám sv. Mauricia : Forfest

Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 2 – 4

2022

HORKAY, Tamás: Organový festival Ivana Sokola vstúpil do druhej polstoročnice

Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 9 – 10

2022

KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : Koexistencie strún

Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 3
(Concertino pre husle a sláčikové kvinteto; Peter Mosorjak, husle)

2021

MARENČINOVÁ, Dita: Zomrel hudobný skladateľ Jozef Podprocký

Opera Slovakia, 3. 4. 2021

2021

ZELENKOVÁ, Jana: Hudba má spievať a tancovať...

Jozef Podprocký (10. 6. 1944 – 31. 3. 2021)

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 22 – 25

2021

BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar – pohľad na dva koncerty

Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 7

2021

FECSKOVÁ, Silvia: Za skladateľom Jozefom Podprockým...

Bardejovské novosti, 22. 6. 2021, no. 25 – 26, p. 5 – 6

2021

BUKOVINSKÁ, Júlia: Nekrológ : Každou niťou svojho života spätý s východným Slovenskom...

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 25

2021

HATRÍK, Juraj – MELCOVÁ, Monika: Dve spomienky

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 24

2021

FECSKOVÁ, Silvia Mária: Významný spolutvorca bohatej hudobnej kultúry Košíc

Za hudobným skladateľom Jozefom Podprockým

Literárny týždenník, 26. 5. 2021, no. 19 – 20, p. 6

2021

KOČIŠOVÁ, Renáta: Slovenský komorný orchester [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 36

2021

TASR: Zomrel hudobný skladateľ Jozef Podprocký, mal 76 rokov

Pravda, 1. 4. 2021

2021

BREINER, Peter: Ťažký je život, ale veselý

Denník N, 1. 4. 2021

2021

HC: Zomrel Jozef Podprocký

Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 3

2021

ZELENKOVÁ, Jana: Curriculum vitae a súpis tvorby košického skladateľa Jozefa Podprockého

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 332 –362

2021

ZELENKOVÁ, Jana: Marek Štrbák : Organ Works by East Slovakian Composers [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 52

2020

MEDŇANSKÝ, Karol: Štátna filharmónia Košice

Namiesto záveru sezóny

Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 5
(Dve chorálové meditácie pre klarinet sólo op. 41)

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júnové koncerty ukončili jubilejnú sezónu Štátnej filharmónie Košice

Opera Slovakia, 1. 7. 2019

2019

redakcia: Júnový záver 50. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

Opera Slovakia, 2019

2019

PODPROCKÝ, Jozef: Môj pohľad a niekoľko spomienok na hudobného skladateľa Jozefa Grešáka

Jozef Grešák (Eds. Irena Medňanská – Sylvia Fecsková), 2019, Bookman, Prešov, p. 15 – 18

2018

CHALUPKA, Ľubomír: Generačné a štýlové konfrontácie

Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia II. (1951 – 2000)

Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 404 – 407, 493 – 498
(J. Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 2)

2018

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Strhujúci výkon Štátnej filharmónie Košice na otvorení 50. sezóny

Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 14

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

2017

BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede

Pocta profesorom

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 28

2016

KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 6

2016

MEDŇANSKÝ, Karol: Fantázia II. op. 63 pre sólovú violu tohoročného jubilanta Jozefa Podprockého (*1944) v kontexte jeho tvorby

AK TET 2014 Ars Kremniciensis – Traditiom et Tempore 2014 – 2015, 2016

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby jubilanta Jozefa Podprockého

Janáčkiana 2014. Sborník z 32. Ročníku mezinárodní muzikologické konference Janačkiana 2014 , 2015

2014

KATINA, Peter: Dobrá hudba by mala byť súčasťou našej životosprávy [rozhovor]

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 18 – 20

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 9

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

SKO s pozitívnym smerovaním

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 9

2014

KATINA, Peter: Hviezdny večer Jozefa Podprockého

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 20

2013

KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 14

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Primárne historické pramene – inšpiračný zdroj klavírnej tvorby Jozefa Podprockého

Musicologica Istropolitana X – XI, 2013, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 469 – 494

2013

HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

Záverečný koncert

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 24

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Primárne historické hudobné pramene ako inšpiračný zdroj inštrumentálnej tvorby Jozefa Podprockého

Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., 2013, Prešov, p. 107 – 135

2013

HORKAY, Tamás: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

Dni slávy v Košiciach

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 15

2012

HORÁK, Ladislav: Jozef Podprocký – Works for accordion

Časopis Harmonie, 20. 5. 2012

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 3

2012

PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy

Pravda, 2012, year 22, no. 267 (20. 11.), p. 38

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Koncert Quasars Ensemble

Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 10

2011

KÁKONI, Rajmund: Jozef Podprocký : Works for Accordion [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 56

2011

KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 11

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos 2011. 03: Peter Katina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 14

2011

MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 382 – 413

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Jozef Podprocký : Chamber music [recenzia CD]

Hudobný život, 2007, year 39, no. 4, p. 35

2004

MEDŇANSKÝ, Karol: Zborová tvorba jubilanta Jozefa Podprockého

Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

CANTUS CHORALIS SLOVACA 2004, 2004

2004

BUKOVINSKÁ, Júlia: Jubileá : Jozef Podprocký

Hudobný život, 2004, year 36, no. 6, p. 3 – 4

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 21

Hudobný život, 2004, year 36, no. 4, p. 36 – 38

2003

DOHNALOVÁ, Lýdia: Mám hudbu, preto môj život netrpí duchovnou anémiou [rozhovor]

Hudobný život, 2003, year 35, no. 5, p. 14 – 16

2002

GÁBOROVÁ, Marta: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2002, year 34, no. 6, p. 23
(Concerto piccolo pre akordeón, sláčiky a tympany)

1998

GODÁR, Vladimír: Jozef Podprocký [heslo]

100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 227 – 229
(Ed. Marián Jurík – Peter Zagar)

1994

HATRÍK, Juraj: Pozdravný list od Doc. Juraja Hatríka

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 5
(55 s., 1. vyd.)

1994

ČURILLA, Štefan: Priateľovi...

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 3 – 4
(55 s., 1. vyd.)

1994

BUKOVINSKÁ, Júlia: Tri sláčikové kvartetá Jozefa Podprockého

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 15 – 17
(55 s., 1. vyd.)

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jozef Podprocký a jeho tvorba v rozhlase

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 43 – 46
(55 s., 1. vyd.)

1994

BOKES, Vladimír: Pozdravný list od Prof. Vladimíra Bokesa

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 6
(55 s., 1. vyd.)

1994

SKŘEPEK, Roman: Jubilant Jozef Podprocký

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 7 – 9
(55 s., 1. vyd.)

1994

PODRACKÝ, Igor: Moderný tradicionalista

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 10 – 14
(55 s., 1. vyd.)

1994

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký (Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994)

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice
(55 s., 1. vyd.)

1994

HATRÍK, Juraj: Nad III. sláčikovým kvartetom Jozefa Podprockého

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 18 – 21
(55 s., 1. vyd.)

1994

BERGER, Igor: Jozef Podprocký: Dve kavatíny pre bas, flautu, klarinet, violu a violončelo

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 28 – 30
(55 s., 1. vyd.)

1994

BUKOVINSKÁ, Júlia: Integrácia minulého a súčasného v tvorbe Jozefa Podprockého

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 31 – 37
(55 s., 1. vyd.)

1994

POTEMROVÁ, Mária: Na margo vokálnej tvorby Jozefa Podprockého

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 22 – 27
(55 s., 1. vyd.)

1994

MARENČINOVÁ, Edita: Jozef Podprocký – pedagóg

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 38 – 42
(55 s., 1. vyd.)

1984

BERGER, Igor: Tvorba

Jozef Podprocký: Dve kavatíny pre bas, flautu, klarinet, violu a violončelo

Hudobný život, 1984, year 16, no. 3, p. 3

1984

KOVÁŘOVÁ, Anna: Televízny zápisník

Hudobný život, 1984, year 16, no. 3, p. 2

1983

BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 2
(Dve kavatíny, op. 22)

1982

BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
(3. sláčikové kvarteto, op. 17 v interpretácii Košického kvarteta)

1982

HATRÍK, Juraj: Nad III. sláčikovým kvartetom Jozefa Podprockého

Hudobný život, 1982, year 14, no. 12, p. 3

1981

PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Symfonické koncerty

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 1
(Dramatická štúdia)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Z koncertného života Košíc

Hudobný život, 1981, year 13, no. 8, p. 4
(Predohra pre orchester)

1979

-š-: Nová tvorba v Klariskách

Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 2

1979

URSÍNYOVÁ, Terézia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Z Piesne života

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 4
(Dve uspávanky pre soprán sólo a husle)

1979

PODRACKÝ, Igor: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1979, year 11, no. 7, p. 1, 3

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
(Druhé sláčikové kvarteto)

1976

ADAMČIAK, Milan: Gramorecenzia : Nová skladateľská generácia

Hudobný život, 1976, year 8, no. 11, p. 5

1969

HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 1

1969

HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

Pokus o konfrontáciu

Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 3

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2019

  PODPROCKÝ, Jozef: Môj pohľad a niekoľko spomienok na hudobného skladateľa Jozefa Grešáka

  Jozef Grešák (Eds. Irena Medňanská – Sylvia Fecsková), 2019, Bookman, Prešov, p. 15 – 18

Bibliography – Books

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Generačné a štýlové konfrontácie

  Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia II. (1951 – 2000)

  Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 404 – 407, 493 – 498
  (J. Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 2)

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2021

  ZELENKOVÁ, Jana: Curriculum vitae a súpis tvorby košického skladateľa Jozefa Podprockého

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 332 –362

 • 2016

  MEDŇANSKÝ, Karol: Fantázia II. op. 63 pre sólovú violu tohoročného jubilanta Jozefa Podprockého (*1944) v kontexte jeho tvorby

  AK TET 2014 Ars Kremniciensis – Traditiom et Tempore 2014 – 2015, 2016

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby jubilanta Jozefa Podprockého

  Janáčkiana 2014. Sborník z 32. Ročníku mezinárodní muzikologické konference Janačkiana 2014 , 2015

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Primárne historické pramene – inšpiračný zdroj klavírnej tvorby Jozefa Podprockého

  Musicologica Istropolitana X – XI, 2013, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 469 – 494

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Primárne historické hudobné pramene ako inšpiračný zdroj inštrumentálnej tvorby Jozefa Podprockého

  Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., 2013, Prešov, p. 107 – 135

 • 2011

  MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 382 – 413

 • 2004

  MEDŇANSKÝ, Karol: Zborová tvorba jubilanta Jozefa Podprockého

  Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

  CANTUS CHORALIS SLOVACA 2004, 2004

 • 1998

  GODÁR, Vladimír: Jozef Podprocký [heslo]

  100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 227 – 229
  (Ed. Marián Jurík – Peter Zagar)

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jozef Podprocký a jeho tvorba v rozhlase

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 43 – 46
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  MARENČINOVÁ, Edita: Jozef Podprocký – pedagóg

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 38 – 42
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Integrácia minulého a súčasného v tvorbe Jozefa Podprockého

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 31 – 37
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  BERGER, Igor: Jozef Podprocký: Dve kavatíny pre bas, flautu, klarinet, violu a violončelo

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 28 – 30
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  POTEMROVÁ, Mária: Na margo vokálnej tvorby Jozefa Podprockého

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 22 – 27
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  HATRÍK, Juraj: Nad III. sláčikovým kvartetom Jozefa Podprockého

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 18 – 21
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Tri sláčikové kvartetá Jozefa Podprockého

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 15 – 17
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  PODRACKÝ, Igor: Moderný tradicionalista

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 10 – 14
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  SKŘEPEK, Roman: Jubilant Jozef Podprocký

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 7 – 9
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  BOKES, Vladimír: Pozdravný list od Prof. Vladimíra Bokesa

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 6
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  HATRÍK, Juraj: Pozdravný list od Doc. Juraja Hatríka

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 5
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  ČURILLA, Štefan: Priateľovi...

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 3 – 4
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1994

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký (Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994)

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice
  (55 s., 1. vyd.)

Bibliography – Analyses of Works

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 21

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 4, p. 36 – 38

 • 1984

  BERGER, Igor: Tvorba

  Jozef Podprocký: Dve kavatíny pre bas, flautu, klarinet, violu a violončelo

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 3, p. 3

 • 1982

  HATRÍK, Juraj: Nad III. sláčikovým kvartetom Jozefa Podprockého

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 12, p. 3

Bibliography – Reviews

 • 2021

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Slovenský komorný orchester [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 36

 • 2021

  ZELENKOVÁ, Jana: Marek Štrbák : Organ Works by East Slovakian Composers [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 52

 • 2012

  HORÁK, Ladislav: Jozef Podprocký – Works for accordion

  Časopis Harmonie, 20. 5. 2012

 • 2011

  KÁKONI, Rajmund: Jozef Podprocký : Works for Accordion [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 56

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2023

  MOJŽÍŠ, Vojtěch: Koncerty : 17. 6. , 18. 6. , 23. 6. 2023 : Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, Chrám sv. Mauricia : Forfest

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 2 – 4

 • 2022

  HORKAY, Tamás: Organový festival Ivana Sokola vstúpil do druhej polstoročnice

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 9 – 10

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : Koexistencie strún

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 3
  (Concertino pre husle a sláčikové kvinteto; Peter Mosorjak, husle)

 • 2021

  BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar – pohľad na dva koncerty

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 7

 • 2021

  FECSKOVÁ, Silvia: Za skladateľom Jozefom Podprockým...

  Bardejovské novosti, 22. 6. 2021, no. 25 – 26, p. 5 – 6

 • 2021

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Nekrológ : Každou niťou svojho života spätý s východným Slovenskom...

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 25

 • 2021

  HATRÍK, Juraj – MELCOVÁ, Monika: Dve spomienky

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 24

 • 2021

  ZELENKOVÁ, Jana: Hudba má spievať a tancovať...

  Jozef Podprocký (10. 6. 1944 – 31. 3. 2021)

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 22 – 25

 • 2021

  FECSKOVÁ, Silvia Mária: Významný spolutvorca bohatej hudobnej kultúry Košíc

  Za hudobným skladateľom Jozefom Podprockým

  Literárny týždenník, 26. 5. 2021, no. 19 – 20, p. 6

 • 2021

  MARENČINOVÁ, Dita: Zomrel hudobný skladateľ Jozef Podprocký

  Opera Slovakia, 3. 4. 2021

 • 2021

  TASR: Zomrel hudobný skladateľ Jozef Podprocký, mal 76 rokov

  Pravda, 1. 4. 2021

 • 2021

  BREINER, Peter: Ťažký je život, ale veselý

  Denník N, 1. 4. 2021

 • 2021

  HC: Zomrel Jozef Podprocký

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 3

 • 2020

  MEDŇANSKÝ, Karol: Štátna filharmónia Košice

  Namiesto záveru sezóny

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 5
  (Dve chorálové meditácie pre klarinet sólo op. 41)

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júnové koncerty ukončili jubilejnú sezónu Štátnej filharmónie Košice

  Opera Slovakia, 1. 7. 2019

 • 2019

  redakcia: Júnový záver 50. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

  Opera Slovakia, 2019

 • 2018

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Strhujúci výkon Štátnej filharmónie Košice na otvorení 50. sezóny

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 14

 • 2017

  BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede

  Pocta profesorom

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 28

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

 • 2016

  KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 6

 • 2014

  KATINA, Peter: Hviezdny večer Jozefa Podprockého

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 20

 • 2014

  KATINA, Peter: Dobrá hudba by mala byť súčasťou našej životosprávy [rozhovor]

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 18 – 20

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 9

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  SKO s pozitívnym smerovaním

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 9

 • 2013

  HORKAY, Tamás: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

  Dni slávy v Košiciach

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 15

 • 2013

  KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 14

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Záverečný koncert

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 24

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Koncert Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 10

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 3

 • 2012

  PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy

  Pravda, 2012, year 22, no. 267 (20. 11.), p. 38

 • 2011

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 11

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos 2011. 03: Peter Katina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 14

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Jozef Podprocký : Chamber music [recenzia CD]

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 4, p. 35

 • 2004

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Jubileá : Jozef Podprocký

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 6, p. 3 – 4

 • 2003

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mám hudbu, preto môj život netrpí duchovnou anémiou [rozhovor]

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 5, p. 14 – 16

 • 2002

  GÁBOROVÁ, Marta: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 6, p. 23
  (Concerto piccolo pre akordeón, sláčiky a tympany)

 • 1984

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Televízny zápisník

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 3, p. 2

 • 1983

  BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 2
  (Dve kavatíny, op. 22)

 • 1982

  BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
  (3. sláčikové kvarteto, op. 17 v interpretácii Košického kvarteta)

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 1
  (Dramatická štúdia)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Z koncertného života Košíc

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 8, p. 4
  (Predohra pre orchester)

 • 1979

  -š-: Nová tvorba v Klariskách

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 2

 • 1979

  URSÍNYOVÁ, Terézia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Z Piesne života

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 4
  (Dve uspávanky pre soprán sólo a husle)

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 7, p. 1, 3

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
  (Druhé sláčikové kvarteto)

 • 1976

  ADAMČIAK, Milan: Gramorecenzia : Nová skladateľská generácia

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 11, p. 5

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 1

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

  Pokus o konfrontáciu

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 3

x