2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Dodatočne: Igor Berger (1942 – 2021)

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 16

2021

URSÍNYOVÁ, TERÉZIA: Za Igorom Bergerom

Opera Slovakia, 25. 6. 2021

2020

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

Večný Chopin a Bruckner

Hudobný život, 2020, year 52, no. 3, p. 8 – 9

2020

BERGER, Igor: Koncert bez bariér

Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 7

2020

BERGER, Igor: Dokonalý tlmočník Hinrich Alpers

Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 6

2020

BERGER, Igor: Večer s víťazom Hummelovej klavírnej súťaže

Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 6

2020

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

Do tretice komorne

Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 3

2019

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti

Viedenské Svätenie jari, 2019, year 51, no. 11, p. 8 – 9

2019

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia: od Bernsteina k Stravinskému

Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 4

2019

BERGER, Igor: Koncert bez bariér

Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 2

2019

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia – Rusko-maďarský večer

Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 4

2019

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti

Otvárací koncert

Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 4

2019

BERGER, Igor: Jubilejný koncert k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 2

2019

BERGER, Igor: Fantázie Alexeia Volodina

Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 2

2019

BERGER, Igor: Stretnutie s Brahmsom

Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 4

2019

BERGER, Igor: Eroica ako ťažisko

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 2

2019

BERGER, Igor: Predčasná radosť z Bacha

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 2

2018

BERGER, Igor: Pamiatke obetí holokaustu

Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 5

2018

BERGER, Igor: Stretnutie s romantickou hudbou

Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 4

2018

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti: Čech Mahler

Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 5

2018

BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu: Štart do 90. sezóny / Pocta Dohnáyimu, Schmidtovi a Rajterovi

Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 7

2018

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti: Trikrát Čajkovskij

Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 4

2018

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia: Otvárací koncert 70. sezóny

Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 5

2018

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti: Záver s nórskou ruskou hudbou

Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 4

2018

BERGER, Igor: Mimoriadny Rossini

Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 2

2018

BERGER, Igor: Stephen Hough v Redute

Hudobný život, 2018, year 50, no. 5, p. 2

2017

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti 2016 - Valčuha a Villaume opäť v Bratislave

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 11

2017

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti 2016 - Klavírne recitály

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 12

2017

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Otvárací koncert

Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 8

2017

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia – Úvod sezóny s Jupiterom a Titanom

Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 2

2017

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Kissinov polčas

Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 10

2017

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia – Ilya Gringolts v Redute

Hudobný život, 2017, year 49, no. 4, p. 4

2017

BERGER, Igor: Expresívny Paul Lewis

Hudobný život, 2017, year 49, no. 6, p. 5

2017

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia – Záver sezóny opäť s Mahlerom

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 2

2017

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2017, year 49, no. 5, p. 2

2016

BERGER, Igor: Začiatok sezóny s Novosvetskou

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 13

2016

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia: Tragický Chopin / Jun Märkl a jeho čarovný Debussy

Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 11

2016

BERGER, Igor: Orbis sensualium pictus po 30 rokoch

Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 2

2015

BERGER, Igor: SF: Objavný Gluck, sústredený Beethoven, chladný Brahms

Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 2

2015

BERGER, Igor: BHS: Gindin namiesto Berezovského

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9

2015

BERGER, Igor: SF: Od Valkýry k Rímskym píniám

Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 2

2015

BERGER, Igor: SF: V znamení baletu, Stretnutie s ruskou hudbou

Hudobný život, 2015, year 47, no. 5, p. 3

2015

BERGER, Igor: BHS: Rahbariho provokujúca nástojčivosť

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 3

2015

BERGER, Igor: SF: Na podporu domu Albrechtovcov

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 3

2014

BERGER, Igor: Rozpaky z Čajkovského, radosť z Mozarta

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 4

2014

BERGER, Igor: Mozartovo Rekviem ako nadčasová dráma

Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 3

2014

BERGER, Igor: Shakespearovské inšpirácie v Redute

Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 3

2014

BERGER, Igor: Romantizmus Rahbariho i Baevy

Hudobný život, 2014, year 46, no. 4, p. 2

2014

BERGER, Igor: SF - Fantastická s mladíckou sviežosťou

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 2

2014

BERGER, Igor: SF - Výrazný Arendárik, výrečný Baleff

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 3

2014

BERGER, Igor: BHS: Od Bernsteina ku Gershwinovi

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 8

2014

BERGER, Igor: SF - Záver sezóny v znamení českej klasiky

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 4

2002

redakcia: Blahoželáme

Hudobný život, 2002, year 34, no. 3, p. 3

1984

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Stretnutie mladých v Dolnej Krupej

Hudobný život, 1984, year 16, no. 18, p. 7

1983

BERGER, Igor: Žilinský zborový festival Mládež spieva

Hudobný život, 1983, year 15, no. 14, p. 4

1981

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

19. 12. 1980

Hudobný život, 1981, year 13, no. 2, p. 4

1981

BERGER, Igor: Klavírna tvorba Bélu Bartóka

Hudobný život, 1981, year 13, no. 5, p. 8

1977

BERGER, Igor: Stále živá Honeggerova hudba

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 6

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1981

  BERGER, Igor: Klavírna tvorba Bélu Bartóka

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 5, p. 8

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2020

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Do tretice komorne

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 3

 • 2020

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Večný Chopin a Bruckner

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 3, p. 8 – 9

 • 2020

  BERGER, Igor: Koncert bez bariér

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 7

 • 2020

  BERGER, Igor: Dokonalý tlmočník Hinrich Alpers

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 6

 • 2020

  BERGER, Igor: Večer s víťazom Hummelovej klavírnej súťaže

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 6

 • 2019

  BERGER, Igor: Predčasná radosť z Bacha

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 2

 • 2019

  BERGER, Igor: Eroica ako ťažisko

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 2

 • 2019

  BERGER, Igor: Stretnutie s Brahmsom

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 4

 • 2019

  BERGER, Igor: Fantázie Alexeia Volodina

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 2

 • 2019

  BERGER, Igor: Jubilejný koncert k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 2

 • 2019

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 4

 • 2019

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti

  Viedenské Svätenie jari, 2019, year 51, no. 11, p. 8 – 9

 • 2019

  BERGER, Igor: Koncert bez bariér

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 2

 • 2019

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia – Rusko-maďarský večer

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 4

 • 2019

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia: od Bernsteina k Stravinskému

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 4

 • 2018

  BERGER, Igor: Stephen Hough v Redute

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 5, p. 2

 • 2018

  BERGER, Igor: Mimoriadny Rossini

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 2

 • 2018

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti: Záver s nórskou ruskou hudbou

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 4

 • 2018

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia: Otvárací koncert 70. sezóny

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 5

 • 2018

  BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu: Štart do 90. sezóny / Pocta Dohnáyimu, Schmidtovi a Rajterovi

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 7

 • 2018

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti: Trikrát Čajkovskij

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 4

 • 2018

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti: Čech Mahler

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 5

 • 2018

  BERGER, Igor: Stretnutie s romantickou hudbou

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 4

 • 2018

  BERGER, Igor: Pamiatke obetí holokaustu

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 5

 • 2017

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia – Záver sezóny opäť s Mahlerom

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 2

 • 2017

  BERGER, Igor: Expresívny Paul Lewis

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 6, p. 5

 • 2017

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 5, p. 2

 • 2017

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia – Ilya Gringolts v Redute

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 4, p. 4

 • 2017

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia – Úvod sezóny s Jupiterom a Titanom

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 2

 • 2017

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Kissinov polčas

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 10

 • 2017

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Otvárací koncert

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 8

 • 2017

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti 2016 - Klavírne recitály

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 12

 • 2017

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti 2016 - Valčuha a Villaume opäť v Bratislave

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 11

 • 2016

  BERGER, Igor: Orbis sensualium pictus po 30 rokoch

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 2

 • 2016

  BERGER, Igor: Začiatok sezóny s Novosvetskou

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 13

 • 2016

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia: Tragický Chopin / Jun Märkl a jeho čarovný Debussy

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 11

 • 2015

  BERGER, Igor: SF: Na podporu domu Albrechtovcov

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 3

 • 2015

  BERGER, Igor: BHS: Rahbariho provokujúca nástojčivosť

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 3

 • 2015

  BERGER, Igor: SF: V znamení baletu, Stretnutie s ruskou hudbou

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 5, p. 3

 • 2015

  BERGER, Igor: SF: Od Valkýry k Rímskym píniám

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 2

 • 2015

  BERGER, Igor: BHS: Gindin namiesto Berezovského

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9

 • 2015

  BERGER, Igor: SF: Objavný Gluck, sústredený Beethoven, chladný Brahms

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 2

 • 2014

  BERGER, Igor: SF - Záver sezóny v znamení českej klasiky

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 4

 • 2014

  BERGER, Igor: Rozpaky z Čajkovského, radosť z Mozarta

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 4

 • 2014

  BERGER, Igor: Mozartovo Rekviem ako nadčasová dráma

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 3

 • 2014

  BERGER, Igor: Shakespearovské inšpirácie v Redute

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 3

 • 2014

  BERGER, Igor: Romantizmus Rahbariho i Baevy

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 4, p. 2

 • 2014

  BERGER, Igor: SF - Fantastická s mladíckou sviežosťou

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 2

 • 2014

  BERGER, Igor: SF - Výrazný Arendárik, výrečný Baleff

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 3

 • 2014

  BERGER, Igor: BHS: Od Bernsteina ku Gershwinovi

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 8

 • 1983

  BERGER, Igor: Žilinský zborový festival Mládež spieva

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 14, p. 4

 • 1981

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  19. 12. 1980

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 2, p. 4

 • 1977

  BERGER, Igor: Stále živá Honeggerova hudba

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 6

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Dodatočne: Igor Berger (1942 – 2021)

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 16

 • 2021

  URSÍNYOVÁ, TERÉZIA: Za Igorom Bergerom

  Opera Slovakia, 25. 6. 2021

 • 2002

  redakcia: Blahoželáme

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 3, p. 3

 • 1984

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Stretnutie mladých v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 18, p. 7

x