Bibliografia – Art Critique and Journalism

  • 1975

    PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori

    Hudobný život, 1975, year 7, no. 23, p. 3

Bibliografia – Analyses of Works

  • 1981

    BREJKA, Rudolf: Franišek Poul: Symfonietta pre veľký orchester

    Hudobný život, 1981, year 13, no. 3, p. 3

x