Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

  • 1975

    PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori

    Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 23, s. 3

Bibliografia – Analýzy diel

  • 1981

    BREJKA, Rudolf: Franišek Poul: Symfonietta pre veľký orchester

    Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 3

x