• 1964 – 1968

  Konzervatórium v Bratislave (trombón – J. Beneš, kompozícia – Juraj Pospíšil)

 • 1968 – 1970

  niekoľko semestrov na Hochschule für Musik v Baseli (kompozícia – G. Benett)

 • 1970 – 1976

  VŠMU (kompozícia – Dezider Kardoš)

 • od 1976

  hudobný režisér v Čs. rozhlase v Bratislave

 • 1987 – 1990

  hudobný režisér vo vydavateľstve OPUS

 • 1990 – 1991

  redaktor v Redakcii symfonickej, komornej a opernej hudby Slovenského rozhlasu

 • 1991 – 1997

  vedúci Úseku hudobných telies SRo

 • 1997 – 2000

  vedúci Odbornej redakcie veľkých hudobných žánrov SRo

 • od 2000

  pedagóg skladby, inštrumentácie, hudobnej réžie na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 2006

  súčasne pedagóg na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU (hudobná réžia, hudobná dramaturgia, hudobná teória pre zvukových majstrov)

"Poulova tvorba nie je veľmi rozsiahla. V začiatkoch, ešte počas štúdií na vysokej škole, bol ovplyvnený svojím pedagogickým vedením, jeho kompozície reflektujú sklon k práci s dvanásťtónovou voľnou technikou, v ďalších rokoch sa otvára používaniu tónových centier. Nasledujúce etapy charakterizujú modifikácie adoptovaných techník až po terajšiu hudobnú estetiku približujúcu sa ku kontúram neoimpresionizmu. Diela, ktoré Poul vytvoril, ho predstavujú ako autora s vycibreným zmyslom pre rovnováhu formy, ovládanie inštrumentačnej techniky a pôsobivú stavbu kontrastov. Východiskom mu je tematický materiál s viac či menej výraznými tónovými centrami, v istom zmysle nadväzujúci na hindemithovskú orientáciu. V oblasti vokálnej tvorby ho charakterizuje citlivý prístup k textu, istote faktúry a pestrej variantnosti, ktorá dodáva jeho skladbám dynamiku."

(DOHNALOVÁ, Lýdia: František Poul. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 233.)

x