Personálna bibliografia

  • 1963

    Problémy frázovania v tanečnej hudbe

    Institute of Culture

Bibliografia

  • -1

    JURČO, Martin: Jubilant Bohumil Trnečka

    Hudobný život, 1999, year 31, no. 7 – 8, p. 4

x