Personálna bibliografia

 • 1963

  Problémy frázovania v tanečnej hudbe

  Osvetový ústav

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1972

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Na čom pracujete?

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 23, s. 2

Bibliografia

 • -1

  JURČO, Martin: Jubilant Bohumil Trnečka

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 4

x