• 1990

  Slovenský jazzový festival Žilina

  - 3. cena (s Vokálnym sextetom Big Bandu bratislavského konzervatória)

 • 1989

  Slovenský jazzový festival Žilina

  - 2. miesto v kategórii moderného jazzu (s Big Bandom bratislavského konzervatória)

 • 1987

  Medzinárodný jazzový festival Karlove Vary

  - titul Objav festivalu (s Big Bandom bratislavského konzervatória)

 • 1986

  Slovenský jazzový festival Žilina

  - 1. cena v kategórii modeného jazzu (s Big Bandom bratislavského konzervatória)

 • 1974

  Cena Zväzu slovenských skladateľov

 • 1947

  Súťaž amatérskych jazzových skupín v Prahe

  - 1. miesto so skupinou RK Club

x