2023

KOŠIČOVÁ, Renáta: Eugen Suchoň: Komorné dielo 1923 – 1977 [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, year 55, no. 1 – 2, p. 50

2023

TS REAL MUSIC HOUSE: Dialóg Daniely Varínskej a Jána Slávika je oslavou Beethovenovej geniality

Moja kultura, 16. 12. 2023

2022

HORKAY, Tamás: Piano Days 2022

Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 6 – 7

2022

GOČ, Jakub: Ensemble Ricercata

Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 3

2021

REDAKCIA: Koncert Ensemble Ricercata 27. novembra bude online

Opera Slovakia, 23. 11. 2021

2017

redakcia: Daniela Varínska získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2017

Opera Slovakia, 28. 11. 2017

2016

ŠUBA, Andrej: Koncert pre Danielu Varínsku

Hudobný život, 2016, year 48, no. 4, p. 6

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 7

2014

HORKAY, Tamás: Barber, Hatrík, Ravel - D. Varínska [recenzia CD]

Hudobný život, 2014, year 46, no. 10, p. 36

2014

GUDZOVÁ, Anna: Jej krajinou sa stala hudba

Banskobystrické noviny MY, 17. 6. 2014, year 23, no. 23, p. 8

2014

ARTIMOVÁ, Zuzana: Klaviristka Daniela Varínska: Sprostredkovať poslucháčom zážitok, ktorý v nich pretrváva [rozhovor]

Katolícke noviny, 2014, year 129, no. 31

2013

HORKAY, Tamás: Ars Nova Cassoviae

Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 9

2013

ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hudobná poézia v Malej sále Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 2013, year 45, no. 6, p. 3

2013

DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 7

2012

kš: Súčasná hudba na festivaloch

Pravda, 10. 11. 2012, year 22, no. 260, p. 49

2012

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 5

2011

(her): Dva festivaly dvoch violončelistov

Sme [príloha Kultúra], 18. 6. 2011, year 16, no. 141, p. 18

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Klavírny recitál Daniely Varínskej

Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 12

2010

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

Hudobný život , 2010, year 42, no. 6, p. 12 – 13
(sólistka Koncertu pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11 F. Chopina; ŠfK dir. Agnieszka Duczmalova)

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Klavírny recitál Daniely Varínskej

Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 12

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ivan Šiller a hostia : Schubertovský večer

Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 4 – 5

2008

URSÍNYOVÁ, Terézia: Životný projekt – Beethoven

Literárny (dvoj)týždenník, 2008, year 21, no. 5 – 6, p. 13

2008

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ticho, samota a zahĺbenie sa do seba – rozhovor s klaviristkou Danielou Varínskou

Hudobný život , 2008, year 40, no. 11, p. 21 – 23

2008

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ludwig van Beethoven: The Complete Piano Sonatas [recenzia 9CD]

Hudobný život, 2008, year 40, no. 11, p. 36 – 37

2008

RUSÓ, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom

Hudobný život, 2008, year 40, no. 5, p. 12 – 13

2008

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Koncerty

Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 6
(ôsmy večer s klavírnymi sonátami L. van Beethovena ako zavŕšenie mimoriadneho projektu)

2007

REHÁK, Oliver: Dvojtónový most do sveta klasiky

SME, 20. 9. 2007, p. 21

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2007, year 39, no. 3, p. 7
(uviedla ďalšiu skupinu sonát L. van Beethovena)

2006

HABÁNOVÁ, Barbora: Varínskej ďalší Beethoven

Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 7

2006

DOHNALOVÁ, Lýdia: Jubileá... Daniela Varínska (8. 3. 1946)

Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 31

2006

(mt): Klavírne sonáty

Večerník, 24. 1. 2006, p. 11

2005

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : Varínskej Beethoven ...

Hudobný život, 2005, year 37, no. 3, p. 19

2005

(mt): Slovenská filharmónia uvedie tento týždeň lahôdky

Večerník, 10. 1. 2005, p. 10

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2004, year 36, no. 10, p. 20

2004

GLOSOVÁ, Daniela: ŠKO Žilina začiatok sezóny

Hudobný život, 2004, year 36, no. 1, p. 22

2004

BERGER, Igor: BHS : Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 2004, year 36, no. 11, p. 19
(sólistka premiéry Koncertu pre klavír a orchester č. 2 Juraja Beneša; Bruckner Orchester Linz, dir. Bernhard Klee)

2004

BOCEKOVÁ, Jana: ŠFK v apríli

Hudobný život, 2004, year 36, no. 6, p. 21 – 23

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : Súborné uvedenie klavírnych sonát ...

Hudobný život, 2004, year 36, no. 5, p. 13

2004

KIRAĽVARGOVÁ, Dáša: Keď sadne za klavír, pohltí ju iný svet : Daniela Varínska včera v Dome umenia zahrala skladby od Beethovena

Košický večer, 7. 4. 2004, no. 68, p. 8

2004

BOCEKOVÁ, Jana: ŠFK v januári : Recitál Daniely Varínskej

Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 24 – 25

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2004, year 36, no. 2, p. 16

2003

BÍLIKOVÁ–ANTALOVÁ, Lenka: Dni starej hudby 2003

Hudobný život, 2003, year 35, no. 9, p. 14 – 15

2002

VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné (24. 2. 2002 s Jánom Slávikom)

Hudobný život, 2002, year 34, no. 4, p. 16

2002

KOCKA, Andrej: Počúvam, nerozpitvávam

Život, 2002, year 52, no. 17, p. 25

2002

A. G.: Spomienkový koncert na Róberta Stankovského (Mozartov Koncert KV 491 so SOSRo)

Hudobný život, 2002, year 34, no. 2, p. 17

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Daniela Varínska

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 149 – 152
(ISBN 80-88884-39-X)

2002

SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Koncerty SF

Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 21
(sólistka v Beethovenovom 5. klavírnom koncerte Es dur)

2002

BILÍKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach, Vol 2. Sonatas for viola da gamba BWV 1027–1028, Suite for Cello BWV 1010, + Ján Slávik, vc. Gramorecenzia

Hudobný život, 2002, year 34, no. 9, p. 45

2001

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Na ceste od Clementiho sonatín k Schönbergovej suite : s Danielou Varínskou

Slovenská hudba, 2001, year 27, no. 2 – 3, p. 399 – 402

2000

ŠIŠKOVÁ, Inge: Matiné s J. S. Bachom (recenzia vystúpenia s Rebekou Rusó a Jánom Slávikom)

Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 25

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši

Hudobný život, 1999, year 31, no. 11, p. 33 – 34

1999

BERGER, Igor: Nedeľné matiné

Hudobný život, 1999, year 31, no. 5, p. 27 – 28

1999

JAVORSKÝ, Igor: Tri filharmonické večery

Hudobný život, 1999, year 31, no. 1 – 2, p. 29
(3. klavírny koncert B. Bartóka so SF)

1998

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: BHS ’98. Duo Calabrese (Rebeka Rusó + D. Varínska)

Hudobný život, 1998, year 30, no. 20, p. 9

1998

BOĎOVÁ, Katarína: Hudobný sviatok

Hudobný život, 1998, year 30, no. 13, p. 8
(duo Slávik– Varínska v Mirbachu)

1998

URSÍNYOVÁ, Terézia: Beethoven: Sonáty pre klavír a violončelo (2.CD)

Hudobný život, 1998, year 30, no. 13, p. 8

1998

HORKAY, Tomáš: Mozartovský cyklus - po tretíkrát

Hudobný život, 1998, year 30, no. 5, p. 7

1997

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudobné salóny v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1997, year 29, no. 7, p. 4

1997

JAVORSKÝ, Igor: Z januárovej Reduty

Hudobný život, 1997, year 29, no. 4, p. 4

1997

-MJ- (JURÍK, Marián): Slávik – Varínska „bis“ (v rámci Largener Sommerkonzerte 97 v zámku Montfort)

Hudobný život, 1997, year 29, no. 18, p. 5

1997

URSÍNYOVÁ, Tereza: Pocta Brahmsovi

Hudobný život, 1997, year 29, no. 11, p. 6
(vystúpenie s violončelistom Jánom Slávikom)

1996

JURÍK, Marián: Festivalový večer v Klariskách

Hudobný život, 1996, year 28, no. 17, p. 7

1996

JURÍK, Marián: Alexander Albrecht : Aus seinem Klavierwerk [recenzia CD]

Hudobný život, 1996, year 28, no. 14, p. 7

1996

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba nielen povolaním

Hudobný život, 1996, year 28, no. 6, p. 3

1996

SKŘEPEK, Roman: Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1996, year 28, no. 4, p. 5

1996

JAVORSKÝ, Igor: Dve kapitoly zo Zlatého cyklu Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 1996, year 28, no. 3, p. 5

1996

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

Hudobný život, 1996, year 28, no. 3, p. 4

1995

JURÍK, Marián: Ludwig van Beethoven

Hudobný život, 1995, year 27, no. 23 – 24, p. 12

1995

BERGER, Igor: Klavír inšpirujúci – klavír inšpirovaný : Daniela Rusó, Ida Černecká, Garrick Ohlson

Hudobný život, 1995, year 27, no. 20 – 21, p. 5

1995

URSÍNYOVÁ, Terézia: Platónska hudobná dišputa

Slovenská republika, 15. 4. 1995, year 2, no. 88, p. 5

1995

JURÍK, Marián: Ján Levoslav Bella [recenzia CD]

Hudobný život, 1995, year 27, no. 7, p. 6

1995

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Z koncertného cyklu Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 1995, year 27, no. 4, p. 6

1994

JURÍK, Marián: Beethoven priateľom ... [recenzia CD]

Hudobný život, 1994, year 26, no. 13 – 14, p. 13

1994

JURÍK, Marián: Výber z produkcie CD nahrávok

Hudobný život, 1994, year 26, no. 13 – 14, p. 13

1994

JAVORSKÝ, Igor: SF v apríli a máji

Hudobný život, 1994, year 26, no. 13 – 14, p. 6 – 7

1992

JAVORSKÝ, Igor: Záver sezóny v SF

Hudobný život, 1992, year 24, no. 14, p. 5

1992

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Novinky firmy Slovak Treasures. Gramorecenzia (Titul v rámci edície Six Sonatas for Harpsichord and Violin op. 2 Antona Zimmermanna)

Kultúrny život, 30. 4. 1992
(Edition Artis Musicae Monumenta Slovaca. + Boris Kucharský – vn)

1992

POKORA, Miloš: Představujeme. Ján Slávik a Daniela Rusó

Hudební rozhledy, 1992, year 45, no. 2, p. 57 – 58

1990

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival zmien alebo keď chýba partner

Na margo žilinskej prehliadky

Hudobný život, 1990, year 22, no. 9, p. 3

1990

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Navzdor všetkým prekážkam [rozhovor]

Hudobný život, 1990, year 22, no. 5, p. 9

1989

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1989, year 21, no. 1, p. 3

1988

-vi-: Koncerty MDKO

Hudobný život, 1988, year 20, no. 6, p. 3

1987

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia : Abonentné koncerty A a B

Hudobný život, 1987, year 19, no. 21, p. 4
(ako sólistka Beethovenovho 4. koncertu pre klavír a orchester G dur, op.58)

1987

BERGER, Igor: Ďalšie možnosti prezentácie : Nedeľné dopoludnia s hudbou v galérii

Ľud, 2. 6. 1987, year 40, no. 126, p. 5

1987

KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 3

1987

MEDŇANSKÁ, Irena: Chopinovský večer Daniely Rusó

Prešovské noviny, 12. 5. 1987

1986

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka slovenského koncertného umenia v Žiline

Hudobný život, 1986, year 18, no. 9, p. 3

1986

JAVORSKÝ, Igor: XII. cyklus koncertov v Klariskách

Hudobný život, 1986, year 18, no. 19, p. 7

1986

KOVÁŘOVÁ, Anna: BHS : Komorné koncerty

Hudobný život, 1986, year 18, no. 20, p. 4 – 5

1985

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1985, year 17, no. 8, p. 4
(W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester Es dur, KV 271)

1984

Slávnostné otvorenie III. Bardejovskej hudobnej jesene

Spravodajca Bardejov , 1984, year 14, p. 19 – 22

1984

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Stretnutie mladých v Dolnej Krupej

Hudobný život, 1984, year 16, no. 18, p. 7

1984

KRÁK, Egon: Nedeľné matiné v GMB

Hudobný život, 1984, year 16, no. 1, p. 7

1983

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Skvost impresionistickej hudby

Večerník, 18. 1. 1983, year 28, no. 12, p. 5

1982

Daniela Rusóová

Portraits of Czechoslovak Concert Artists , 1982, Bratislava, p. 37 – 39

1981

ČÁRSKA, Etela: Profily : Daniela Rusóová

Hudobný život, 1981, year 13, no. 12, p. 7

1981

BERGER, Igor: Z koncertov MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1981, year 13, no. 13, p. 7

1981

ČÁRSKA, Etela: Dva nevšedné umelecké zážitky : Z bratislavského hudobného života

Práca, 29. 5. 1981, year 36, no. 125, p. 6

1981

BERGER, Igor: Jednoznačný triumf

Hudobný život, 1981, year 13, no. 9, p. 5
(hodnotenie sólového recitálu)

1981

PODRACKÝ, Igor: Úspešné vystúpenie

Večerník, 16. 4. 1981
(recenzia Beethovenových a Lisztovej sonáty)

1980

BERGER, Igor: Koncerty MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1980, year 12, no. 14, p. 4, 7

1980

ČÍŽIK, Vladimír: Trenčianske Teplice ´80 : Prehliadka mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1980, year 12, no. 17, p. 1, 4

1980

URSÍNYOVÁ, Terézia: Mladé pódium ´80

Hudobný život, 1980, year 12, no. 19, p. 3

1980

-na-: Priestor talentom

Večerník, 18. 9. 1980, year 25, no. 184, p. 5

1980

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

Hudobný život, 1980, year 12, no. 19, p. 1, 7

1979

ČÍŽIK, Vladimír: III. interpretačná súťaž SSR

Hudobný život, 1979, year 11, no. 24, p. 1

1977

ČÍŽIK, Vladimír: ... kriticky - i pochvalne

Hudobný život, 1977, year 9, no. 16, p. 3

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Daniela Rusó-Varínska

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 85 – 87

1972

-ava-: Predstavuje sa : Daniela Rusó [rozhovor]

Hudobný život, 1972, year 4, no. 8, p. 2

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Piešťany 1972 : Prehliadka klaviristickej generácie

Hudobný život, 1972, year 4, no. 7, p. 1, 8

1971

VAJDA, Igor: Prekvapujúci recitál

Hudobný život, 1971, year 3, no. 23, p. 4

1971

KOVÁŘOVÁ, Anna: Skvelá reprezentácia VŠMU

Hudobný život, 1971, year 3, no. 4, p. 4

1970

ČÍŽIK, Vladimír: VI. prehliadka mladých interpretov Trenčianske Teplice

Hudobný život, 1970, year 2, no. 18, p. 4

1970

-vč-: Recitál nielen nádeje

Hudobný život, 1970, year 2, no. 7, p. 4

1968

KOVÁŘOVÁ, Anna: Přerušená přehlídka

Hudební rozhledy, 1968, year 21, no. 20, p. 618 – 619

1968

VAJDA, Igor – ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach

Slovenská hudba, 1968, no. 9 – 10, p. 439 – 442

1966

KOVÁŘOVÁ, Anna: Mimoriadny talent (absolventský koncert Konzervatória)

Večerník, 25. 5. 1966

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Daniela Varínska

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 149 – 152
  (ISBN 80-88884-39-X)

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Daniela Rusó-Varínska

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 85 – 87

Bibliography – Reviews

 • 2023

  KOŠIČOVÁ, Renáta: Eugen Suchoň: Komorné dielo 1923 – 1977 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 1 – 2, p. 50

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2023

  TS REAL MUSIC HOUSE: Dialóg Daniely Varínskej a Jána Slávika je oslavou Beethovenovej geniality

  Moja kultura, 16. 12. 2023

 • 2022

  HORKAY, Tamás: Piano Days 2022

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 6 – 7

 • 2022

  GOČ, Jakub: Ensemble Ricercata

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 3

 • 2021

  REDAKCIA: Koncert Ensemble Ricercata 27. novembra bude online

  Opera Slovakia, 23. 11. 2021

 • 2017

  redakcia: Daniela Varínska získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2017

  Opera Slovakia, 28. 11. 2017

 • 2016

  ŠUBA, Andrej: Koncert pre Danielu Varínsku

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 4, p. 6

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Barber, Hatrík, Ravel - D. Varínska [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 10, p. 36

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 7

 • 2014

  GUDZOVÁ, Anna: Jej krajinou sa stala hudba

  Banskobystrické noviny MY, 17. 6. 2014, year 23, no. 23, p. 8

 • 2014

  ARTIMOVÁ, Zuzana: Klaviristka Daniela Varínska: Sprostredkovať poslucháčom zážitok, ktorý v nich pretrváva [rozhovor]

  Katolícke noviny, 2014, year 129, no. 31

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 7

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hudobná poézia v Malej sále Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 6, p. 3

 • 2013

  HORKAY, Tamás: Ars Nova Cassoviae

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 9

 • 2013

  ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

 • 2012

  kš: Súčasná hudba na festivaloch

  Pravda, 10. 11. 2012, year 22, no. 260, p. 49

 • 2012

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 5

 • 2011

  (her): Dva festivaly dvoch violončelistov

  Sme [príloha Kultúra], 18. 6. 2011, year 16, no. 141, p. 18

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ivan Šiller a hostia : Schubertovský večer

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 4 – 5

 • 2010

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 6, p. 12 – 13
  (sólistka Koncertu pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11 F. Chopina; ŠfK dir. Agnieszka Duczmalova)

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Klavírny recitál Daniely Varínskej

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 12

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Klavírny recitál Daniely Varínskej

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 12

 • 2008

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ticho, samota a zahĺbenie sa do seba – rozhovor s klaviristkou Danielou Varínskou

  Hudobný život , 2008, year 40, no. 11, p. 21 – 23

 • 2008

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ludwig van Beethoven: The Complete Piano Sonatas [recenzia 9CD]

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 11, p. 36 – 37

 • 2008

  RUSÓ, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 5, p. 12 – 13

 • 2008

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Koncerty

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 6
  (ôsmy večer s klavírnymi sonátami L. van Beethovena ako zavŕšenie mimoriadneho projektu)

 • 2008

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Životný projekt – Beethoven

  Literárny (dvoj)týždenník, 2008, year 21, no. 5 – 6, p. 13

 • 2007

  REHÁK, Oliver: Dvojtónový most do sveta klasiky

  SME, 20. 9. 2007, p. 21

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 3, p. 7
  (uviedla ďalšiu skupinu sonát L. van Beethovena)

 • 2006

  HABÁNOVÁ, Barbora: Varínskej ďalší Beethoven

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 7

 • 2006

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Jubileá... Daniela Varínska (8. 3. 1946)

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 31

 • 2006

  (mt): Klavírne sonáty

  Večerník, 24. 1. 2006, p. 11

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : Varínskej Beethoven ...

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 3, p. 19

 • 2005

  (mt): Slovenská filharmónia uvedie tento týždeň lahôdky

  Večerník, 10. 1. 2005, p. 10

 • 2004

  BERGER, Igor: BHS : Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 11, p. 19
  (sólistka premiéry Koncertu pre klavír a orchester č. 2 Juraja Beneša; Bruckner Orchester Linz, dir. Bernhard Klee)

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 10, p. 20

 • 2004

  BOCEKOVÁ, Jana: ŠFK v apríli

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 6, p. 21 – 23

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : Súborné uvedenie klavírnych sonát ...

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 5, p. 13

 • 2004

  KIRAĽVARGOVÁ, Dáša: Keď sadne za klavír, pohltí ju iný svet : Daniela Varínska včera v Dome umenia zahrala skladby od Beethovena

  Košický večer, 7. 4. 2004, no. 68, p. 8

 • 2004

  BOCEKOVÁ, Jana: ŠFK v januári : Recitál Daniely Varínskej

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 24 – 25

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 2, p. 16

 • 2004

  GLOSOVÁ, Daniela: ŠKO Žilina začiatok sezóny

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 1, p. 22

 • 2003

  BÍLIKOVÁ–ANTALOVÁ, Lenka: Dni starej hudby 2003

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 9, p. 14 – 15

 • 2002

  BILÍKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach, Vol 2. Sonatas for viola da gamba BWV 1027–1028, Suite for Cello BWV 1010, + Ján Slávik, vc. Gramorecenzia

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 9, p. 45

 • 2002

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Koncerty SF

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 21
  (sólistka v Beethovenovom 5. klavírnom koncerte Es dur)

 • 2002

  VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné (24. 2. 2002 s Jánom Slávikom)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 4, p. 16

 • 2002

  A. G.: Spomienkový koncert na Róberta Stankovského (Mozartov Koncert KV 491 so SOSRo)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 2, p. 17

 • 2002

  KOCKA, Andrej: Počúvam, nerozpitvávam

  Život, 2002, year 52, no. 17, p. 25

 • 2001

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Na ceste od Clementiho sonatín k Schönbergovej suite : s Danielou Varínskou

  Slovenská hudba, 2001, year 27, no. 2 – 3, p. 399 – 402

 • 2000

  ŠIŠKOVÁ, Inge: Matiné s J. S. Bachom (recenzia vystúpenia s Rebekou Rusó a Jánom Slávikom)

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 25

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 11, p. 33 – 34

 • 1999

  BERGER, Igor: Nedeľné matiné

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 5, p. 27 – 28

 • 1999

  JAVORSKÝ, Igor: Tri filharmonické večery

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 1 – 2, p. 29
  (3. klavírny koncert B. Bartóka so SF)

 • 1998

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: BHS ’98. Duo Calabrese (Rebeka Rusó + D. Varínska)

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 20, p. 9

 • 1998

  BOĎOVÁ, Katarína: Hudobný sviatok

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 13, p. 8
  (duo Slávik– Varínska v Mirbachu)

 • 1998

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Beethoven: Sonáty pre klavír a violončelo (2.CD)

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 13, p. 8

 • 1998

  HORKAY, Tomáš: Mozartovský cyklus - po tretíkrát

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 5, p. 7

 • 1997

  -MJ- (JURÍK, Marián): Slávik – Varínska „bis“ (v rámci Largener Sommerkonzerte 97 v zámku Montfort)

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 18, p. 5

 • 1997

  URSÍNYOVÁ, Tereza: Pocta Brahmsovi

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 11, p. 6
  (vystúpenie s violončelistom Jánom Slávikom)

 • 1997

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudobné salóny v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 7, p. 4

 • 1997

  JAVORSKÝ, Igor: Z januárovej Reduty

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 4, p. 4

 • 1996

  JURÍK, Marián: Festivalový večer v Klariskách

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 17, p. 7

 • 1996

  JURÍK, Marián: Alexander Albrecht : Aus seinem Klavierwerk [recenzia CD]

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 14, p. 7

 • 1996

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba nielen povolaním

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 6, p. 3

 • 1996

  SKŘEPEK, Roman: Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 4, p. 5

 • 1996

  JAVORSKÝ, Igor: Dve kapitoly zo Zlatého cyklu Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 3, p. 5

 • 1996

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 3, p. 4

 • 1995

  JURÍK, Marián: Ludwig van Beethoven

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 23 – 24, p. 12

 • 1995

  BERGER, Igor: Klavír inšpirujúci – klavír inšpirovaný : Daniela Rusó, Ida Černecká, Garrick Ohlson

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 20 – 21, p. 5

 • 1995

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Platónska hudobná dišputa

  Slovenská republika, 15. 4. 1995, year 2, no. 88, p. 5

 • 1995

  JURÍK, Marián: Ján Levoslav Bella [recenzia CD]

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 7, p. 6

 • 1995

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Z koncertného cyklu Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 4, p. 6

 • 1994

  JURÍK, Marián: Výber z produkcie CD nahrávok

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 13 – 14, p. 13

 • 1994

  JAVORSKÝ, Igor: SF v apríli a máji

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 13 – 14, p. 6 – 7

 • 1994

  JURÍK, Marián: Beethoven priateľom ... [recenzia CD]

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 13 – 14, p. 13

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: Záver sezóny v SF

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 14, p. 5

 • 1992

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Novinky firmy Slovak Treasures. Gramorecenzia (Titul v rámci edície Six Sonatas for Harpsichord and Violin op. 2 Antona Zimmermanna)

  Kultúrny život, 30. 4. 1992
  (Edition Artis Musicae Monumenta Slovaca. + Boris Kucharský – vn)

 • 1992

  POKORA, Miloš: Představujeme. Ján Slávik a Daniela Rusó

  Hudební rozhledy, 1992, year 45, no. 2, p. 57 – 58

 • 1990

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival zmien alebo keď chýba partner

  Na margo žilinskej prehliadky

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 9, p. 3

 • 1990

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Navzdor všetkým prekážkam [rozhovor]

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 5, p. 9

 • 1989

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 1, p. 3

 • 1988

  -vi-: Koncerty MDKO

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 6, p. 3

 • 1987

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia : Abonentné koncerty A a B

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 21, p. 4
  (ako sólistka Beethovenovho 4. koncertu pre klavír a orchester G dur, op.58)

 • 1987

  BERGER, Igor: Ďalšie možnosti prezentácie : Nedeľné dopoludnia s hudbou v galérii

  Ľud, 2. 6. 1987, year 40, no. 126, p. 5

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 3

 • 1987

  MEDŇANSKÁ, Irena: Chopinovský večer Daniely Rusó

  Prešovské noviny, 12. 5. 1987

 • 1986

  KOVÁŘOVÁ, Anna: BHS : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 20, p. 4 – 5

 • 1986

  JAVORSKÝ, Igor: XII. cyklus koncertov v Klariskách

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 19, p. 7

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka slovenského koncertného umenia v Žiline

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 9, p. 3

 • 1985

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 8, p. 4
  (W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester Es dur, KV 271)

 • 1984

  Slávnostné otvorenie III. Bardejovskej hudobnej jesene

  Spravodajca Bardejov , 1984, year 14, p. 19 – 22

 • 1984

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Stretnutie mladých v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 18, p. 7

 • 1984

  KRÁK, Egon: Nedeľné matiné v GMB

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 1, p. 7

 • 1983

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Skvost impresionistickej hudby

  Večerník, 18. 1. 1983, year 28, no. 12, p. 5

 • 1982

  Daniela Rusóová

  Portraits of Czechoslovak Concert Artists , 1982, Bratislava, p. 37 – 39

 • 1981

  BERGER, Igor: Z koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 13, p. 7

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Profily : Daniela Rusóová

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 12, p. 7

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Dva nevšedné umelecké zážitky : Z bratislavského hudobného života

  Práca, 29. 5. 1981, year 36, no. 125, p. 6

 • 1981

  BERGER, Igor: Jednoznačný triumf

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 9, p. 5
  (hodnotenie sólového recitálu)

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: Úspešné vystúpenie

  Večerník, 16. 4. 1981
  (recenzia Beethovenových a Lisztovej sonáty)

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 19, p. 1, 7

 • 1980

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Mladé pódium ´80

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 19, p. 3

 • 1980

  -na-: Priestor talentom

  Večerník, 18. 9. 1980, year 25, no. 184, p. 5

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Trenčianske Teplice ´80 : Prehliadka mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 17, p. 1, 4

 • 1980

  BERGER, Igor: Koncerty MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 14, p. 4, 7

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: III. interpretačná súťaž SSR

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 24, p. 1

 • 1977

  ČÍŽIK, Vladimír: ... kriticky - i pochvalne

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 16, p. 3

 • 1972

  -ava-: Predstavuje sa : Daniela Rusó [rozhovor]

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 8, p. 2

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Piešťany 1972 : Prehliadka klaviristickej generácie

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 7, p. 1, 8

 • 1971

  VAJDA, Igor: Prekvapujúci recitál

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 23, p. 4

 • 1971

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Skvelá reprezentácia VŠMU

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 4, p. 4

 • 1970

  ČÍŽIK, Vladimír: VI. prehliadka mladých interpretov Trenčianske Teplice

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 18, p. 4

 • 1970

  -vč-: Recitál nielen nádeje

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 7, p. 4

 • 1968

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Přerušená přehlídka

  Hudební rozhledy, 1968, year 21, no. 20, p. 618 – 619

 • 1968

  VAJDA, Igor – ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach

  Slovenská hudba, 1968, no. 9 – 10, p. 439 – 442

 • 1966

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Mimoriadny talent (absolventský koncert Konzervatória)

  Večerník, 25. 5. 1966

x