2022

MEDŇANSKÝ, Karol: Francúzsky husľový fenomén 1. polovice 18. storočia

Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 38 – 39
(recenzia knihy)

2022

UNGER, Pavel: Záhrada Domu Albrechtovcov, Jommelli, Musica aeterna – ideálna letná kombinácia

Opera Slovakia, 27. 6. 2022

2022

ŠTEFUNKO, Adam – ZAJÍĚK, Peter: Taký bol rok 2021 s večnou hudbou [rozhovor]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 26 – 27

2021

ZAJÍČEK, Peter: Francúzsky husľový fenomén 1. polovice 18. storočia

Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 99

2021

UNGER, Pavel: Vyše tristoročná Dafne od Antonia Caldaru opäť ožila s Musicou aeternou

Opera Slovakia, 2. 9. 2021

2019

ZAJÍČEK, Peter: Memoria aeterna 1919 - 2019

Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 21

2019

ZAJÍČEK, Peter: Musica aeterna na BHS 2018

Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 21

2019

TICHÝ, Stanislav: Bratislavské hudobné slávnosti : Musica aeterna

Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 7

2018

KAČIC, Ladislav: Hasseho Marc´Antonio e Cleopatra v Dome Albrechtovcov

Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 11

2018

BLAHO, Vladimír: Luhačovice : Malý veľký festival

Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 24 – 25

2017

VONGREJ, Ľudovít: Poznáme laureátov Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016

Opera Slovakia, 27. 4. 2017

2017

TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2017 : Telemann 250

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2017

SABO, Patrik: Dni starej hudby 2017 : Resonate & Plaudite

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2017

(red.): Ceny ministra kultúry za hudbu získali Peter Zajíček a Izabela Pažítková

Hudobný život, 2017, year 49, no. 5, p. 11

2016

SABO, Patrik: Epoché / Nová slovenská hudba : Stará hudba na Epoché

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 11 – 12

2016

ŠUBA, Andrej: Bratislava Mozart Festival

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 18

2016

SABO, Patrik: Dni starej hudby 2016 : Epochy kráľov : Hudba noci

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 14

2015

RUSÓ, Vladimír: Dni starej hudby 2015

Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 6 – 8

2015

ŠUBA, Andrej: Peter Zajíček: Stará hudba je dobrodružný a nekončiaci proces poznávania [rozhovor]

Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 14 – 17

2015

ŠUBA, Andrej: Stará hudba na periférii?

Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 13

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Musica aeterna vo sviatočnom období

Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 15 – 16

2014

ZAJÍČEK, Peter: J. Ph. Rameau – komorný portrét

Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2014, year 11, no. 1 – 2, p. 28 – 32

2014

REHÁK, Oliver: Gróf Beňovský je naspäť

SME, 11. 11. 2014, year 22, no. 159, p. 15

2014

SABO, Patrik: Musica sacro-profana slovaca

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 21

2014

SABO, Patrik: Dni starej hudby 2014: Pocta Rameauovi

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 15

2014

(kul): Koncert na podporu Domu Albrechtovcov

Pravda , 14. 6. 2014, no. 136

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Prvá adventná nedeľa v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 16

2013

SABO, Patrik: Hommage à Vaňhal

Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 10

2013

ZAJÍČEK, Peter: Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, year 10, no. 3 – 4, p. 23 – 27

2012

ZAJÍČEK, Peter: Dom, ktorý kričí o pomoc

Hudobný život , 2012, year 44, no. 11, p. 16

2011

KAČIC, Ladislav: Dni starej hudby 2011

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 5

2010

FREEMANOVÁ, Michaela: Recenzie : Anton Zimmermann, Chamber Music/Sonatas – Duos – Trios

Hudobný život , 2010, year 42, no. 12, p. 38 – 39

2009

MRÁZEK, Miroslav: Ohlédnutí za Haydnovými slavnostmi 2009

Hudební rozhledy, 2009, year 62, no. 12, p. 11 – 12

2009

ŠUBA, Andrej: Nová stará hudba

.týždeň, 9. 11. 2009, year 6, no. 45, p. 60 – 61

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2009, year 41, no. 7 – 8, p. 3

2008

KAČIC, Ladislav: Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur [recenzia CD]

Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 59

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 13

2005

KAČIC, Ladislav: Mozartove dni? 2005

Hudobný život, 2005, year 37, no. 4, p. 27

2004

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Ešte k jubileu... Musica aeterna

Hudobný život, 2004, year 36, no. 1, p. 11 – 12

2004

POKOJNÁ, Katarína: Hovoríme s Petrom Zajíčkom

Hudobný život, 2004, year 36, no. 6, p. 7

2004

ŠUBA, Andrej: Dni starej hudby 2004

Hudobný život, 2004, year 36, no. 9, p. 17

2003

KAČIC, Ladislav: Mozartov týždeň 2003

Hudobný život, 2003, year 35, no. 4, p. 22

2003

POLÁK, Pavol: Marginálie ku Dňom starej hudby 2002

Hudobný život, 2003, year 35, no. 1, p. 18 – 19

2003

BAKIČOVÁ, Veronika: Musica aeterna 30 – rozhovor

Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 13 – 14

2003

BOCEKOVÁ, Jana: 48. Košická hudobná jar

Hudobný život, 2003, year 35, no. 7 – 8, p. 25

2003

BÍLIKOVÁ-ANTALOVÁ, Lenka: Dni starej hudby 2003

Hudobný život, 2003, year 35, no. 9, p. 14

2003

KAČIC, Ladislav: Koncerty 30. 10. 2003

Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 17

2001

POTANČOK, Adrian – ZEMANOVÁ, Lele: Bratislavou bude znieť hudba

Národná obroda, 15. 10. 2001

2001

SLIMÁČKOVÁ, Jana: Věčná hudba

Harmonie, 2001, year 9, no. 4

2000

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Náš hosť: Peter Zajíček

Hudobný život, 2000, year 32, no. 12, p. 10 – 14

2000

URQUIJO, Javier: Música antigua

El Mundo, 28. 10. 2000

2000

VEJAČKOVÁ, Andrea: O hudbe, ktorá plynie zo srdca

Košický Večer, 13. 6. 2000

2000

ČURILLA, Štefan: Poobhliadnutie za 45. ročníkom Košickej hudobnej jari

Východoslovenské noviny, 8. 6. 2000

1999

GREGOROVÁ, Anna: Stará hudba spája európske regióny

Práca, 13. 10. 1999

1999

PEYREGNE, André: La Roya et la Bévéra gagnées par le baroque

Nice Matin, 1999, no. 3

1999

CLARK, Brian: Eastern Promise

Early Music Review, 1999, no. 10

1998

PALOVČÍK, Michal: Poslovia zvestí majstrov – Musica aeterna

Hudobný život, 1998, year 30, no. 13, p. 12

1998

KAČIC, Ladislav: Musica aeterna v éteri

Hudobný život, 1998, year 30, no. 4, p. 8

1998

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Musica aeterna koncertuje a jubiluje

Práca, 9. 10. 1998

1998

POLÁK, Pavol: Dni starej hudby ´98

Hudobný život, 1998, year 30, no. 22, p. 5

1997

GRUBER, Juddy: Performing Arts

Washington Post, 6. 12. 1997

1997

PORTER, Cecilia: Musica aeterna

Music On The Comons, 12. 6. 1997

1996

ĎURČEKOVÁ, Zuzana: Stará hudba ožije a nadchne len v úprimnej interpretácii

Národná obroda, 10. 8. 1996, p. 10

1996

HOCHGARTZ, Michael: Gut gefochten

Münstersche Zeitung, 4. 6. 1996

1996

CHANNING, Gray: Slovakian troupe is a must-see for early music fans

The Providence Sunday Journal, 28. 4. 1996

1995

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hnutie starej hudby na Slovensku

Slovenská hudba, 1995, no. 4, p. 561 – 578

1995

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Ľudia hľadajú v starej hudbe pokoj

Televízia a rozhlas, 1995, no. 51, p. 3

1995

KRAMÁROVÁ, Nina: Musica aeterna a Händel

Hudobný život, 1995, year 27, no. 19, p. 5

1995

KRAMÁROVÁ, Nina: Musica aeterna a Händel

Hudobný život, 1995, year 27, no. 19, p. 5

1995

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Užitočné a atraktívne projekty

Pravda, 3. 11. 1995, p. 9

1994

HURWITT, Elliot: Kusser – Six Ouvertures de Theátre

Fanafare, 17. 2. 1994

1994

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Život so starou hudbou, zhovárame sa s...

Nové slovo bez rešpektu, 1994, year 4, no. 12, p. 12 – 13

1993

IVANOVÁ, Marta: Láska aj hudbu prenáša: Musica aeterna magnetom pre svetové špičky

Práca, 9. 3. 1993, p. 7

1992

J.L.D.: Zelenka ou le triomphe du baroque

Quest France, 6. 6. 1992

1990

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy

Večerník , 13. 11. 1990

1990

URSÍNYOVÁ, Terézia: O hudbe na starých nástrojoch : S Petrom Zajíčkom, koncertným majstrom súboru Musica aeterna [rozhovor]

Hudobný život, 1990, year 22, no. 4, p. 9

1977

-oá-: Absolventské koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 16, p. 1

1977

ŠUHAJDOVÁ, Jana: Absolventský orchestrálny koncert

Hudobný život, 1977, year 9, no. 8, p. 5

Personal bibliography

 • 2019

  ZAJÍČEK, Peter: Memoria aeterna 1919 - 2019

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 21

 • 2019

  ZAJÍČEK, Peter: Musica aeterna na BHS 2018

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 21

 • 2014

  ZAJÍČEK, Peter: J. Ph. Rameau – komorný portrét

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2014, year 11, no. 1 – 2, p. 28 – 32

 • 2013

  ZAJÍČEK, Peter: Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, year 10, no. 3 – 4, p. 23 – 27

 • 2012

  ZAJÍČEK, Peter: Dom, ktorý kričí o pomoc

  Hudobný život , 2012, year 44, no. 11, p. 16

Personal bibliography – Books

 • 2021

  ZAJÍČEK, Peter: Francúzsky husľový fenomén 1. polovice 18. storočia

  Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 99

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  MEDŇANSKÝ, Karol: Francúzsky husľový fenomén 1. polovice 18. storočia

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 38 – 39
  (recenzia knihy)

 • 2022

  UNGER, Pavel: Záhrada Domu Albrechtovcov, Jommelli, Musica aeterna – ideálna letná kombinácia

  Opera Slovakia, 27. 6. 2022

 • 2022

  ŠTEFUNKO, Adam – ZAJÍĚK, Peter: Taký bol rok 2021 s večnou hudbou [rozhovor]

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 26 – 27

 • 2021

  UNGER, Pavel: Vyše tristoročná Dafne od Antonia Caldaru opäť ožila s Musicou aeternou

  Opera Slovakia, 2. 9. 2021

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavské hudobné slávnosti : Musica aeterna

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 7

 • 2018

  KAČIC, Ladislav: Hasseho Marc´Antonio e Cleopatra v Dome Albrechtovcov

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 11

 • 2018

  BLAHO, Vladimír: Luhačovice : Malý veľký festival

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 24 – 25

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2017 : Telemann 250

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2017

  SABO, Patrik: Dni starej hudby 2017 : Resonate & Plaudite

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2017

  (red.): Ceny ministra kultúry za hudbu získali Peter Zajíček a Izabela Pažítková

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 5, p. 11

 • 2017

  VONGREJ, Ľudovít: Poznáme laureátov Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016

  Opera Slovakia, 27. 4. 2017

 • 2016

  ŠUBA, Andrej: Bratislava Mozart Festival

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 18

 • 2016

  SABO, Patrik: Epoché / Nová slovenská hudba : Stará hudba na Epoché

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 11 – 12

 • 2016

  SABO, Patrik: Dni starej hudby 2016 : Epochy kráľov : Hudba noci

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 14

 • 2015

  RUSÓ, Vladimír: Dni starej hudby 2015

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 6 – 8

 • 2015

  ŠUBA, Andrej: Peter Zajíček: Stará hudba je dobrodružný a nekončiaci proces poznávania [rozhovor]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 14 – 17

 • 2015

  ŠUBA, Andrej: Stará hudba na periférii?

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 13

 • 2014

  REHÁK, Oliver: Gróf Beňovský je naspäť

  SME, 11. 11. 2014, year 22, no. 159, p. 15

 • 2014

  SABO, Patrik: Musica sacro-profana slovaca

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 21

 • 2014

  SABO, Patrik: Dni starej hudby 2014: Pocta Rameauovi

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 15

 • 2014

  (kul): Koncert na podporu Domu Albrechtovcov

  Pravda , 14. 6. 2014, no. 136

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Prvá adventná nedeľa v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 16

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Musica aeterna vo sviatočnom období

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 15 – 16

 • 2013

  SABO, Patrik: Hommage à Vaňhal

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 10

 • 2011

  KAČIC, Ladislav: Dni starej hudby 2011

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 5

 • 2010

  FREEMANOVÁ, Michaela: Recenzie : Anton Zimmermann, Chamber Music/Sonatas – Duos – Trios

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 12, p. 38 – 39

 • 2009

  MRÁZEK, Miroslav: Ohlédnutí za Haydnovými slavnostmi 2009

  Hudební rozhledy, 2009, year 62, no. 12, p. 11 – 12

 • 2009

  ŠUBA, Andrej: Nová stará hudba

  .týždeň, 9. 11. 2009, year 6, no. 45, p. 60 – 61

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, year 41, no. 7 – 8, p. 3

 • 2008

  KAČIC, Ladislav: Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 59

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 13

 • 2005

  KAČIC, Ladislav: Mozartove dni? 2005

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 4, p. 27

 • 2004

  ŠUBA, Andrej: Dni starej hudby 2004

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 9, p. 17

 • 2004

  POKOJNÁ, Katarína: Hovoríme s Petrom Zajíčkom

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 6, p. 7

 • 2004

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Ešte k jubileu... Musica aeterna

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 1, p. 11 – 12

 • 2003

  BAKIČOVÁ, Veronika: Musica aeterna 30 – rozhovor

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 13 – 14

 • 2003

  KAČIC, Ladislav: Koncerty 30. 10. 2003

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 17

 • 2003

  BÍLIKOVÁ-ANTALOVÁ, Lenka: Dni starej hudby 2003

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 9, p. 14

 • 2003

  BOCEKOVÁ, Jana: 48. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 7 – 8, p. 25

 • 2003

  KAČIC, Ladislav: Mozartov týždeň 2003

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 4, p. 22

 • 2003

  POLÁK, Pavol: Marginálie ku Dňom starej hudby 2002

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 1, p. 18 – 19

 • 2001

  POTANČOK, Adrian – ZEMANOVÁ, Lele: Bratislavou bude znieť hudba

  Národná obroda, 15. 10. 2001

 • 2001

  SLIMÁČKOVÁ, Jana: Věčná hudba

  Harmonie, 2001, year 9, no. 4

 • 2000

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Náš hosť: Peter Zajíček

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 12, p. 10 – 14

 • 2000

  URQUIJO, Javier: Música antigua

  El Mundo, 28. 10. 2000

 • 2000

  VEJAČKOVÁ, Andrea: O hudbe, ktorá plynie zo srdca

  Košický Večer, 13. 6. 2000

 • 2000

  ČURILLA, Štefan: Poobhliadnutie za 45. ročníkom Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 8. 6. 2000

 • 1999

  GREGOROVÁ, Anna: Stará hudba spája európske regióny

  Práca, 13. 10. 1999

 • 1999

  PEYREGNE, André: La Roya et la Bévéra gagnées par le baroque

  Nice Matin, 1999, no. 3

 • 1999

  CLARK, Brian: Eastern Promise

  Early Music Review, 1999, no. 10

 • 1998

  POLÁK, Pavol: Dni starej hudby ´98

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 22, p. 5

 • 1998

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Musica aeterna koncertuje a jubiluje

  Práca, 9. 10. 1998

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Poslovia zvestí majstrov – Musica aeterna

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 13, p. 12

 • 1998

  KAČIC, Ladislav: Musica aeterna v éteri

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 4, p. 8

 • 1997

  GRUBER, Juddy: Performing Arts

  Washington Post, 6. 12. 1997

 • 1997

  PORTER, Cecilia: Musica aeterna

  Music On The Comons, 12. 6. 1997

 • 1996

  ĎURČEKOVÁ, Zuzana: Stará hudba ožije a nadchne len v úprimnej interpretácii

  Národná obroda, 10. 8. 1996, p. 10

 • 1996

  HOCHGARTZ, Michael: Gut gefochten

  Münstersche Zeitung, 4. 6. 1996

 • 1996

  CHANNING, Gray: Slovakian troupe is a must-see for early music fans

  The Providence Sunday Journal, 28. 4. 1996

 • 1995

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Užitočné a atraktívne projekty

  Pravda, 3. 11. 1995, p. 9

 • 1995

  KRAMÁROVÁ, Nina: Musica aeterna a Händel

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 19, p. 5

 • 1995

  KRAMÁROVÁ, Nina: Musica aeterna a Händel

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 19, p. 5

 • 1995

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Ľudia hľadajú v starej hudbe pokoj

  Televízia a rozhlas, 1995, no. 51, p. 3

 • 1995

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hnutie starej hudby na Slovensku

  Slovenská hudba, 1995, no. 4, p. 561 – 578

 • 1994

  HURWITT, Elliot: Kusser – Six Ouvertures de Theátre

  Fanafare, 17. 2. 1994

 • 1994

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Život so starou hudbou, zhovárame sa s...

  Nové slovo bez rešpektu, 1994, year 4, no. 12, p. 12 – 13

 • 1993

  IVANOVÁ, Marta: Láska aj hudbu prenáša: Musica aeterna magnetom pre svetové špičky

  Práca, 9. 3. 1993, p. 7

 • 1992

  J.L.D.: Zelenka ou le triomphe du baroque

  Quest France, 6. 6. 1992

 • 1990

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy

  Večerník , 13. 11. 1990

 • 1990

  URSÍNYOVÁ, Terézia: O hudbe na starých nástrojoch : S Petrom Zajíčkom, koncertným majstrom súboru Musica aeterna [rozhovor]

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 4, p. 9

 • 1977

  -oá-: Absolventské koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 16, p. 1

 • 1977

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: Absolventský orchestrálny koncert

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 8, p. 5

x