Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1989

  kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I.

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 340 – 341

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Cesty operety

  Opus, Bratislava

 • 1976

  GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...

  Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 6, p. 3, 5

Bibliografia – Reviews

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Gramorecenzie: Gejza dusík: Vo svojich melódiách vám, jedine len vám

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 6, p. 5

Bibliografia – Books

 • 2008

  ZELENAY, Pavol – ŠOLTÝS, Ladislav: Hudba, tanec, pieseň

  Zrod a prvé kroky slovenskej modernej populárnej hudby

  Music Centre Slovakia, Bratislava

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

 • 2019

  MARENČINOVÁ, Dita: Rôznorodosť žánrov hudobno-zábavného divadla v prešovskej Spevohre

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  BLAHO, Vladimír: Večer operiet pred začiatkom jubilejnej 100. sezóny SND

  Opera Slovakia, 2019

 • 2012

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moja pieseň pre toho znie...

  Koncert Konzervatória v Bratislave k výročiu Gejzdu Dusíka

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 7

 • 2007

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dusíkovský večer na Novej scéne

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 40 – 41

 • 2007

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Vyhostené (?) dieťa múz

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 5, p. 24 – 27

 • 2007

  DVOŘÁKOVÁ, Helena: Gejza Dusík rozbiehal slovenský pop a operetu. Prvé husle mal z paličiek

  Pravda, 30.03. 2007, year 17, no. 75, p. 22

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Víno pre Marínu

  Nová slovenská opereta na scéne DJZ v Prešove

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 7, p. 5

 • 1977

  NOVÁČEK, Zdenko: Zakladateľ našej populárnej piesne

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 8, p. 8

 • 1977

  KAUSITZ, Oto: Štyri desaťročia s Gejzom Dusíkom

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 8, p. 8

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: ...aj o operete a muzikále

  So zaslúžilou umelkyňou Gizelou Veclovou

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 3, p. 3

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Glosár: Hrnčiarsky bál

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 1, p. 2

 • 1958

  PALOVČÍK, Michal: Divadlo Jonáša Záborského uviedlo Zlatú rybku

  Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 4, p. 164 – 165

x