Personálna bibliografia

 • 1926

  Ako povstala prvá slovenská opera „Detvan“

  Slovenské pohľady, 1926, p. 194 – 206

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2019

  ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

  Slovenská hudba, 2019, year 45, no. 1, p. 47 – 82

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Klavír v živote a tvorbe Viliama Figuša-Bystrého

  Musicologica Slovaca, 2015, year 32, no. 2, p. 266 – 291

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Paralely poetiky prvého desaťročia opery SND

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 124 – 125
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2002

  MICHALOVÁ, Eva: Viliam Figuš-Bystrý a jeho opera Detvan

  Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937). Zborník príspevkov zo seminára 28. apríla 2000 v rámci XXII. ročníka Festivalu zborového spevu V. F. Bystrého v Banskej Bystrici, BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.), 2002, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 32 – 36
  (66 s., 1. vyd., Viliam Figuš-Bystrý, 1875 – 1937, slovenský hudobný skladateľ)

 • 2002

  MUNTÁG, Emanuel: Opera Detva Viliama Figuša-Bystrého

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 117 – 124

 • 1953

  BURLAS, Ladislav: Zakladatelia realistickej tradície v slovenskej hudbe

  Kultúrny život, 1953, no. 9

 • 1947

  BOKESOVÁ, Zdenka: V. Figuš-Bystrý

  Slovenská hudba, 1947, p. 22 – 23

 • -1

  BÁZLIK, Jaromír: Vzťah Jána Levoslava Bellu a Viliama Figuša-Bystrého

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry, Banská Bystrica

Bibliografia – Reviews

 • 2002

  FUDRA, Igor: Viliam Figuš-Bystrý (1875-1937); zborník referáov

  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 10, p. 44

Bibliografia – Books

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, p. 11 – 13

 • 1976

  DOBRÍK, Dušan: Viliam Figuš-Bystrý 1875–1937

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica

 • 1973

  MUNTÁG, Emanuel: Viliam Figuš-Bystrý. Život a dielo (1875–1937)

  Matica slovenská, Martin

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 2

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 3

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 2

 • 1998

  BÁZLIK, Jaromír: Z denníka Viliama Figuša-Bystrého

  Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe : zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie , 1998, Banská Bystrica

 • 1995

  BÁZLIK, Jaromír; FAKLOVá, Eva: Pri otvorenom denníku skladateľa

  Evanjelický posol spod Tatier, 1995, year 85, no. 10, p. 75

 • 1990

  BÁZLIK, Jaromír: Spomienka na Viliama Figuša Bystrého

  Smer, 28. 2. 1990, year 42, no. 50, p. 4

 • 1988

  BÁZLIK, Jaromír: Vzťahy Jána Levoslava Bellu s Viliamom Figušom-Bystrým

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 11, p. 11

 • 1988

  BÁZLIK, Jaromír: Z reminiscencií skladateľa

  K 60. výročiu premiéry opery Detvan

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 10, p. 12

 • 1987

  BÁZLIK, Jaromír: Denník Viliama Figuša-Bystrého

  K 50. výročiu úmrtia skladateľa

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 11, p. 8

 • 1985

  BÁZLIK, Jaromír: Viliam Figuš Bystrý

  Smer, 22. 2. 1985, year 37, no. 45, p. 12

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša- Bystrého

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 4, p. 8

 • 1970

  FOLDVÁRIOVÁ, Naďa: Vztyčovanie klenby

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 3
  (Detvan)

 • 1969

  PETRZIAN, Juraj: Ako vyrastali hudobníci

  Mozaika 50-ročnej práce ĽŠU vo Zvolene

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 4

Bibliografia – Analyses of Works

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Viliam Figuš-Bystrý: Sny, cyklus piesní pre spev a klavír

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 55 – 59

Bibliografia

 • 1992

  BÁZLIK, Jaromír: Zo skladateľových zápiskov

  Pred štyridsiatimi piatimi rokmi zomrel V. Figuš-Bystrý

  Smer dnes, 26. 2. 1992, year 2, no. 122, p. 12

x