2022

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: "Duch národa žije v piesni, s ňou sa vznáša k výšinám..." : K storočnici Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 30 – 31

2021

KOREŇOVÁ, Katarína: Ján Cikker : Inštrumentálna tvorba [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 37

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: Hudba má spievať a tancovať...

Jozef Podprocký (10. 6. 1944 – 31. 3. 2021)

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 22 – 25

2021

KOLÁŘ, Robert: Dvakrát s Danielom Raiskinom

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 2 – 3

2021

CYPRICH, Peter: Slovenská filharmonie a Daniel Raiskin s mladými opusy

Opera Plus, 27. 4. 2021

2021

KOLÁŘ, Robert: Piano Days 2021

Selbstporträt mit Boroš (und Šiller ist auch dabei...)

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 6

2021

BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

2021

VESELÝ, Ondrej: Hudobná poetika

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 20
(pri príležitosti 90. výročia narodenia M. Bázlika)

2021

ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21
(pri príležitosti 90. výročia narodenia M. Bázlika)

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: "Naša práca musí mať predovšetkým zmysel" [rozhovor]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 14 – 17
(rozhovor s Danielom Raiskinom, šéfdirigentom Slovenskej filharmónie)

2021

ČERVENKA, Jozef: Ján Cikker 110

SME, 19. 7. 2021

2021

TASR: Pred 110 rokmi sa narodil hudobný skladateľ Ján Cikker

Pravda – Kultúra, 29. 7. 2021

2021

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Ján Cikker – obhajca operných hriešnikov

Opera Slovakia, 29. 7. 2021

2021

VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

Spomienky – časť prvá

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 321 – 331

2021

BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar – pohľad na dva koncerty

Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 7

2021

HORKAY, Tamás: V žiari monitorov

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 3

2021

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 17

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Jeseň s ŠKO Žilina

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 6 – 7

2021

ZELENKOVÁ, Jana: Curriculum vitae a súpis tvorby košického skladateľa Jozefa Podprockého

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 332 –362

2021

KOREŇOVÁ, Katarína: Ján Cikker : O živote [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 10, p. 36

2020

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Slovenská filharmónia opäť privítala publikum

Opera Slovakia, 24.11.2020

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

2019

KABAL, Andrej: Martin Burlas: A napíšte, že sa často usmievam

Kapitál, 10.05.2019

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

45 rokov ŠKO

Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 18 – 19
(Spomienky op. 27)

2019

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 4, p. 3

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti

55. ročník, 27. septembra - 13. októbra, Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 4

2019

KAMENSKÁ, Martina: Projekt KLAVIA2RA pokračoval česko-slovenskými večermi

Tempo, 2019, no. 1 – 2, p. 24
(Slovenská suita pre dva klavíry)

2019

UNGER, Pavel: Vydarený štart maratónu 55. ročníka Bratislavských hudobných slávností

Opera Slovakia, 2019

2019

VONGREJ, Ľudovít: V banskobystrickej Štátnej opere uviedli derniéru Cikkerovho Jura Jánošíka

Opera Slovakia, 2019

2019

redakcia: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu čaká na záver sezóny dvojica atraktívnych koncertov

Opera Slovakia, 2019

2019

ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

Slovenská Hudba, 2019, year 45, no. 1, p. 71 – 73

2018

ČERVENKA, Jozef: Peter Mazalán : Úprimné spevy [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 38 – 39

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2017

VONGREJ, Ľudovít: Slovenské operné divadlá sa predstavia v rámci 13. ročníka festivalu ,,OPERA” v Prahe

Opera Slovakia, 2017

2017

ŠUBA, Andrej: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

Klavírne recitály: transcendentálnosť Berezovského a Einach und zart Varínskej

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 13

2017

ŠIŠOLÁKOVÁ, Mirjana: V Bratislave uviedli do života novú knižnú publikáciu Ján Cikker: Listy matke

Opera Slovakia, 2017

2017

HRDINOVÁ, Radmila: Praha : Opera 2017

Slovenská opera je pro festivalové bienále přínosem

Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 35

2017

CIKKER, Ján: Listy matke

G-ATELIÉR publishing house, Bratislava
(516 s.)

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

Staré objavy i premiéry so SF

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 10 – 11

2016

GLOCKOVÁ, Mária: Jánošík – večne živý

Hudobný život, 2016, year 48, no. 4, p. 24

2016

UNGER, Pavel: Cikkerův Jánošík v novém nastudování banskobystrické opery

Opera Plus, 2016

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 51 – 52

2016

KMEČOVÁ, Vladimíra: Čia je dnes moc, Jánošík, a čie právo?

Opera Slovakia, 2016

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: S Alžbetou Lukáčovou od Cikkerovho Jura Jánošíka k folklóru – a opačne

Opera Slovakia, 2016

2016

VONGREJ, Ľudovít: Štátna opera Banská Bystrica premiéruje Cikkerovu operu Juro Jánošík

Opera Slovakia, 2016

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 13

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Slovenská suita pre veľký orchester, op. 22

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 244 – 247

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Spomienky, suita pre dychové kvinteto a sláčikový orchester, op. 25

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 247 – 252

2015

HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

Indjić a Rachmaninov na úvod

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 6

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester, op. 20

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 238 – 243

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Cantus filiorum, kantáta pre barytón, miešaný zbor a orchester, op. 17

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 232 – 238

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 15

2014

EDWARDS, Grego Applegate: Ján Cikker, Piano Music, Jordana Palovičová

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

2012

LENGOVÁ, Jana: Cikker a jeho Coriolanus

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 51 – 66

2012

MICHALICOVÁ, Irena: Múzeum Jána Cikkera, jeho činnosť a perspektívy

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 100 – 105

2012

ZVARA, Vladimír: Cikkerov Mister Scrooge: "Doba a miesto môžu byť aktualizované"

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 13 – 32

2012

VALOVIČOVÁ, Lucia: Opera Jána Cikkera Hra o láske a smrti – genéza opery a spracovanie libreta v kontexte inšpiračných zdrojov

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 33 – 50

2012

PALOVIČOVÁ, Jordana: Interpretačný pohľad na klavírne dielo Jána Cikkera

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 88 – 99

2012

POLÁKOVÁ, Zuzana: Ján Cikker : Výberová bibliografia

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 121 – 125

2012

BERÁTS, Juraj: SPACE 2011. Zaostrené na Cikkera

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 13

2012

ŠUBA, Andrej: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

Rozpaky na úvod

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 14

2012

HATRÍK, Juraj: Cikkerov a Beethovenov Coriolan

Niekoľko poznámok k metaznakovým súvislostiam medzi Hommage à Beethoven (Coriolan) Jána Cikkera (1970) a predohrou Coriolan op. 62 Ludwiga van Beethovena

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 67 – 87

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Cikkerova hudobná pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 106 – 120

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k poetike života i tvorby Jána Cikkera

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 2, p. 133 – 149

2012

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Kalvária Mistra Scroogea

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 34

2012

BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 3

2012

HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar 2012

Stretnutie s legendou

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 18

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker : Klavírna tvorba [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 35

2012

PLANKOVÁ, Eva: Bratislavské hudobné slávnosti

Coriolanus ako hosť

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 11 – 12

2012

BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 10

2011

MICHALICOVÁ, Irena: Ján Cikker (1911–1989); Život a dielo II.

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 6 – 9

2011

MICHALICOVÁ, Irena: Ján Cikker (1911–1989); Život a dielo I.

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8

2011

CHALUPKA, Ľubomír: K tvorivému odkazu Jána Cikkera

Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 10 – 13

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 337 – 342

2011

ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe

Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 31 – 48

2011

BODNÁR, Norbert: Koncert porozumenia

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 2

2011

OPOLDUSOVÁ, Jena: Ján Cikker poznal aj chuť zákazov

Pravda , 17. 10. 2011

2011

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Jubilanti v opere

Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 24

2011

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Súdruhovia sa tohto diela báli a nemýlili sa (Coriolanus v Banskej Bystrici)

SME, 17. 11. 2011

2011

UNGER, Pavel: Nadčasový Coriolanus v opere apeluje

Pravda, 18. 11. 2011

2011

BLAHO, Vladimír: Dve hudobné výročia: Zdenko Mikula a Ján Cikker

Slovo, 22. 11. 2011

2011

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Silný moment obrátenia lakomca úplne zanikol (recenzia inscenácie Mr. Scrooge)

SME, 22. 11. 2011

2011

HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar. Hudba vs. hokej

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 16

2011

(hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 3

2011

MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 4

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 5

2011

(hž): Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera dala Mincovňa Kremnica vyraziť striebornú zberateľskú mincu...

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 3

2011

KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 4

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

Orchestrálne aj komorné...

Hudobný život, 2011, year 43, no. 5, p. 8

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 10

2011

ALEXANDER, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 4

2011

BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 4

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 9

2011

HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 4

2011

GLOCKOVÁ, Mária: Coriolanus ako politikum

Slovenská premiéra opery Jána Cikkera v Štátnej opere Banská Bystrica

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 26 – 27

2011

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Operný humanista

.týždeň, 2011, no. 32

2011

BLAHO, Vladimír: Dvaja majstri opery

Slovo, 2011

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 3

2006

WAGNER, Heinz: Ján Cikker [article]

Das grosse Handbuch der Oper, 2006, Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg, p. 219 – 223

2006

MEDVECOVÁ, Dobroslava: Z vily múzeum zasvätené J. Cikkerovi

Hospodárske noviny, 2006, 5. 4., no. 67

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Hommage à Beethoven

Hudobný život, 2003, year 35, no. 1, p. 28 – 30

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2002

SIKA, Tomáš: Modalita v dielach Jána Cikkera

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 65 – 74

2002

VARKONDOVÁ, Alia Krista: Umelci SND a operné dielo Jána Cikkera

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 199 – 210

2002

GLOCKOVÁ, Mária: Ján Cikker na banskobystrickej opernej scéne

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 211 – 218

2002

URBANCOVÁ, Hana: Vzťah Jána Cikkera k ľudovej hudbe a tvorba pre SĽUK

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 75 – 88

2002

VAJDA, Igor: Operné dielo Jána Cikkera

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, p. 51 – 64

2002

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Reflexia opernej tvorby Jána Cikkera v Štátnom divadle Košice

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 219 – 232

2002

SEDLÁR, Mário: Ján Cikker a jeho generační druhovia – súčasť európskej hudby v prizme svojej doby

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 99 – 106

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 37 – 50

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Miesto Jána Cikkera vo vývojovom kontexte slovenskej hudby 20. storočia

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 13 – 36

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Opery Jána Cikkera v Čechách, na Morave a v Sliezsku

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 233 – 256

2002

PALOVČÍK, Michal: Ideové posolstvo tvorby Jána Cikkera

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 89 – 98

2001

TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, p. 437 – 438

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír: Cikkerov svet Tálie

The Theatre Institute, Foundation of Ján Cikker, Bratislava

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Spoločenské pozadie tvorby Eugena Suchoňa

Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, p. 237 – 243

2000

ZVARA, Vladimír: Ján Cikker: Vzkriesenie

ASCO Art & Science, Bratislava

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mr. Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera (zborník)

Literary and Music Museum, Banská Bystrica

1998

ZVARA, Vladimír: The Operatic Work of Ján Cikker in the Light of Its European Context

Slovak Theatre, 1998, p. 55 – 58

1998

PALOVČÍK, Michal: Ján Cikker

100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 65 – 71

1998

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Uvádzanie pôvodnej slovenskej opernej tvorby v rokoch 1949-1989

Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 1998, STIMUL, p. 219 – 223

1997

ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia: na príklade troch diel

Slovenská hudba, 1997, year 23, no. 3 – 4, p. 253 – 258

1996

ZVARA, Vladimír: Osamelý hľadač. Nad umeleckým odkazom Jána Cikkera

Tvorba T, 1996, p. 28 – 29

1995

PALOVČÍK, Michal: Ján Cikker v spomienkach a tvorbe

Matúš Music, Prešov

1994

ZVARA, Vladimír (ed.): Fünf Briefe Fritz Oesers zur Entstehung von Cikkers Auferstehung

Miscellanea musicologica, 1994, p. 185 – 232

1994

ZVARA, Vladimír: K dramaturgii Cikkerovej opery Vzkriesenie

Slovenská hudba, 1994, year 20, no. 1, p. 11 – 32
(v nem.: Zur Dramaturgie von Cikkers Auferstehung. In: Miscellanea musicologica 1994, s. 141–184)

1988

VAJDA, Igor: Opery Jána Cikkera

Slovenská opera, 1988, Opus, Bratislava, p. 61 – 117

1987

VAJDA, Igor: Ján Cikker: Zo života hmyzu

Hudobný život, 1987, year 19, no. 7, p. 3

1986

LENGOVÁ, Jana: O hudobnom myslení Jána Cikkera

Hudobný život, 1986, year 18, no. 14, p. 8

1986

BERGER, Igor: Hudobnodramatická tvorba Jána Cikkera

Hudobný život, 1986, year 18, no. 14, p. 3

1983

POĽJAKOVA, Ľ.: Češskaja i slovackaja opera XX. veka

Moskva, p. 183 – 242

1983

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1983, year 15, no. 7, p. 4
(Óda na radosť - oratórium pre sóla, recitátora, zbor a orchester na slová M. Rúfusa; sám skladateľ účinkoval vo funkcii recitátora)

1983

BERGER, Igor: Tvorba : Ján Cikker: Óda na radosť

Hudobný život, 1983, year 15, no. 13, p. 3

1982

SKŘEPEK, Roman: Ján Cikker : Rozsudok [recenzia nahrávky]

Hudobný život, 1982, year 14, no. 19, p. 5

1982

ŠUHAJDOVÁ, Jana: VII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 3
(Paleta pre symfonický orchester)

1982

BERGER, Igor: Ján Cikker: Paleta pre symfonický orchester

Hudobný život, 1982, year 14, no. 1, p. 3

1981

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

8. a 9.1.1981

Hudobný život, 1981, year 13, no. 3, p. 4
(Meditácia na tému moteta Heinricha Schutza Seeling sind die Toten)

1981

BERGER, Igor: Pocta Jánovi Cikkerovi

Hudobný život, 1981, year 13, no. 12, p. 7
(koncert v Zrkadlovej sieni ÚDPMKG k 70. narodeninám skladateľa)

1981

VAJDIČKA, M.: Opera je môj život [rozhovor]

Hudobný život, 1981, year 13, no. 15, p. 3, 5

1981

POSPÍŠIL, Juraj: Milovaný učiteľ

Hudobný život, 1981, year 13, no. 15, p. 3

1981

VAJDA, Igor: Na margo dramaturgie a hudby Cikkerových opier

Hudobný život, 1981, year 13, no. 15, p. 1

1980

VAJDA, Igor: Ján Cikker: Rozsudok

Hudobný život, 1980, year 12, no. 5, p. 5

1980

VAJDA, Igor: Ján Cikker: Rozsudok

Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5

1979

GROŠ, Martin: Opera v jubilejnom roku

O dramaturgickom pláne, zahraničných zájazdoch a nových sólistoch hovorí Pavol Bagin

Večerník, 13.9.1979
(Rozsudok)

1979

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Siedma výpoveď

Hudobný život, 1979, year 11, no. 21, p. 5
(svetová premiéra opery Rozsudok v Opere SND (6. 10. 1979 v rámci BHS))

1979

-ip-: Gramorecenzie : Ján Cikker

Hudobný život, 1979, year 11, no. 16, p. 5
(Slovenská suita; Spomienky (SF, dir. L. Slovák))

1979

-ag-: Cikkerovo Vzkriesenie v Berne

Hudobný život, 1979, year 11, no. 12, p. 1

1979

red: Národný umelec Ján Cikker o sebe a o iných [prepis besedy]

Hudobný život, 1979, year 11, no. 9, p. 1, 3
(beseda J. Cikkera s poslucháčmi absolventských ročníkov bratislavského konzervatória)

1978

URSÍNYOVÁ, Terézia: Nad televíznou podobou Vzkriesenia

Cieľom je komplexný účinok

Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 2

1978

ľ: O rok - Reprízovať!

Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 3

1977

KOVÁŘOVÁ, Anna: O slovenskej hudobnej tvorbe medzi dvoma zjazdami

Hudobný život, 1977, year 9, no. 4, p. 3

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 1
(Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre klavír)

1976

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: S národným umelcom Jánom Cikkerom

...pri príležitosti jubilea - pracovne

Hudobný život, 1976, year 8, no. 14, p. 3

1976

KOVÁŘ, Ján: Gramorecenzia : Ján Cikker Symfónia 1945

Hudobný život, 1976, year 8, no. 6, p. 5

1976

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker, personálna bibliografia

Literary and Music Museum, Banská Bystrica

1974

VAJDA, Igor: Coriolanus - opera Jána Cikkera

Slovenské divadlo, 1974, year 22, no. 4, p. 534 – 552

1974

ADAMČIAK, Milan: K pamiatke SNP

Hudobný život, 1974, year 6, no. 7, p. 3

1973

PROHÁCKA, J.: O vydarenej umeleckej práci

Rozhovor s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

Pravda, 10.7.1973
(Hra o láske a smrti)

1973

ADAMČIAK, Milan: Šiesta v poradí...

Hovorí národný umelec Ján Cikker

Hudobný život, 1973, Obzor, Bratislava, year 5, no. 3, p. 3

1972

Správy HIS

Hudobný život, 1972, year 4, no. 9, p. 2

1972

P.Z.: Glosár

Hudobný život, 1972, year 4, no. 7, p. 2
(Slovenská suita)

1972

MARCZELLOVÁ, Z: Začala sa slávnosť opery

Hudobný život, 1972, year 4, no. 18, p. 1
(Juro Jánošík)

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev

So šéfom opery SND Pavlom Baginom o nastávajúcej sezóne

Hudobný život, 1972, year 4, no. 16, p. 3
(Coriolanus)

1972

MICHALOVÁ, Eva: Keď srdiečko pobolieva

Hudobný život, 1972, year 4, no. 13, p. 4

1972

r: Čo pripravuje SND?

Hudobný život, 1972, year 4, no. 13, p. 8
(Juro Jánošík)

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: Tretíkrát v SND -Jánošík

Po premiére Cikkerovej opery

, year 4, no. 20, p. 4

1971

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Niekoľko úvah o Cikkerovej tvorbe

Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 6 – 7, p. 221 – 225

1971

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker - Hommage à Beethoven

Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 2, p. 77 – 79

1971

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Pokus o myšlienkovú a estetickú podstatu Cikkerovej ranej tvorby

Musicologica slovaca, III, 1971, p. 3 – 23

1970

DIBÁK, Igor: Úspech slovenských hudobných filmov v Prahe

Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 7
(Mister Scrooge)

1970

BLAHO, Jaroslav: Operný zápisník

Hudobný život, 1970, year 2, no. 11, p. 2
(Juro Jánošík)

1970

VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

SND a slovenská operná tvorba

Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4

1970

uy: Španielske zastavenia

Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 8
(Slovenská suita)

1970

MARCZELLOVÁ, Z.: Bilancovanie sezóny

S Branislavom Kriškom o problémoch divadelných

Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 3

1969

MESÁROŠOVÁ, Marcela: Prázdninové interview

Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 3
(Orchestrálne štúdie)

1969

MÓŽI, Alexander: Dvadsiatka SĽUK-u

Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 8

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 6
(Tatranské potoky)

1969

JURÍK, Marián: Hra o láske a smrti v Mníchove

Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 5

1969

URSÍNYOVÁ, Terézia: Glosár

Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 3
(Juro Jánošík)

1969

HRČKOVÁ, Naďa: Hra o láske a smrti

očami autora...

Hudobný život, 1969, year 1, no. 17, p. 5

1969

URSÍNYOVÁ, Terézia: ...Zrelší, vyspelejší, no so starosťami

Desať rokov opery Divadla JGT v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1969, year 1, no. 20, p. 3
(Juro Jánošík)

1969

POTEMROVÁ, Mária: Košický začiatok

Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 4
(Concertino)

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Efektnosť nad precíznosťou

Hudobný život, 1969, year 1, no. 4, p. 4
(Spomienky)

1969

POTEMROVÁ, Mária: Veľká vec sa podarila

Hudobný život, 1969, year 1, no. 6, p. 7
(Spomienky)

1969

HRČKOVÁ, Naďa: Ján Cikker: O sebe a iných veciach

Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 7

1969

VAJDA, Igor: Hra o láske a smrti – piata Cikkerova opera

Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 9 – 10, p. 329 – 335

1966

FALTIN, Peter: Bubnovanie na misku svedomia

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 233 – 239

1966

HATRÍK, Juraj: Ján Cikker – Orchestrálne štúdie k činohre

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 259 – 261

1966

BÁZLIK, Miroslav: Cikker – učiteľ a človek

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 248

1966

ZELJENKA, Ilja: Spomienky

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 240

1966

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Formovanie hudobného myslenia Jána Cikkera

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 241 – 247

1966

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker : Selig sind die Toten : Meditácia na moteto Heinricha Schütza

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 10, p. 463 – 466

1966

HATRÍK, Juraj: Veľká a čestná hra

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 8, p. 355 – 361

1966

VAJDA, Igor: Cantus filiorum, O mamičke : Vokálna epizóda Jána Cikkera

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 249 – 253

1964

BONTE, Hans Georg: Slovenská hudba v zahraničí - Ján Cikker: VZKRIESENIE

Západoeurópska premiéra v Stuttgarte

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 8, p. 235

1964

MELICHER, Alexander: Hudobná jar s otáznikmi

Banská Bystrica

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 7, p. 219 – 220

1964

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia jubilejne

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 319
(Spomienky, op. 25)

1964

VAJDA, Igor: Cikkerov Mr. Scrooge a jeho bratislavská inscenácia

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 1, p. 14 – 19

1963

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Hudobná reč Cikkerovej opery Vzkriesenie

K problematike súčasnej hudby (zborník), 1963, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 117 – 137

1961

KRESÁNEK, Jozef: Nad dielom päťdesiatročného Jána Cikkera

Slovenská hudba, 1961, year 5, no. 7 – 8, p. 295 – 302

1958

HOŘEJŠ, Antonín: Úspěch opery Beg Bajazid ve Wiesbadenu

Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 5, p. 215 – 218

1958

TERRAYOVÁ, Mária Jana: Opera "Beg Bajazid" na scéne ND v Prahe

Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 1, p. 22 – 23

1957

ŠAMKO, Jozef: Cikkerova cesta k opere. Beg Bajazid – štúdia

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

1955

ŠAMKO, Jozef: Ján Cikker

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

1951

NOVÁČEK, Zdeněk: Naša hudba bojuje za mier

Kultúrny život, 18. 2. 1951, year 6, no. 7, p. 1

1951

NOVÁČEK, Zdeněk: Prví laureáti

Československej ceny mieru

Kultúrny život, 28. 1. 1951, year 6, no. 4, p. 3

1951

Zprávy zo Sväzu čs. skladateľov

Kultúrny život, 4. 2. 1951, year 6, no. 5, p. 4

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu čs. skladateľov

Kultúrny život, 15. 4. 1951, year 6, no. 15, p. 6
(Predseda Edičnej komisie Slovenskej sekcie Zväzu čs. skladateľov.)

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu československých skladateľov

Kultúrny život, 4. 3. 1951, year 6, no. 9, p. 4

1951

NOVÁČEK, Zdeněk: Pred novými slovenskými operami

Kultúrny život, 25. 3. 1951, year 6, no. 12, p. 6

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu čs. skladateľov

Kultúrny život, 22. 4. 1951, year 6, no. 16, p. 2

1951

(zn): K úspechu slovenskej hudby v Prahe

Kultúrny život, 4. 3. 1951, year 6, no. 9, p. 4
(Autor: Zdeněk Nováček)

1950

z. b.: SĽUK znova vystupuje

Kultúrny život, 30. 4. 1950, year 5, no. 8, p. 2

1950

z. b.: Cikkerova Zdravica Stalinovi

Kultúrny život, 15. 1. 1950, year 5, no. 1, p. 9

1950

ete: Na okraj symfonických koncertov

Kultúrny život, 12. 2. 1950, year 5, no. 3, p. 6

1950

BOKESOVÁ, Zdenka: O hudobných udalostiach

V dňoch IX. sjazdu KSS

Kultúrny život, 18. 6. 1950, year 5, no. 11, p. 4

1950

NOVÁČEK, Zdeněk: Cikkerova Zdravica Stalinovi

Kultúrny život, 18. 6. 1950, year 5, no. 11, p. 2

1950

NOVÁČEK, Zdeněk: Na ceste k novej hudbe

Kompozície na slovenské ľudové piesne

Kultúrny život, 13. 8. 1950, year 5, no. 15, p. 8

1950

-k-: Z bratislavských koncertov

Kultúrny život, 17. 12. 1950, year 5, no. 24, p. 9

1948

z. b.: Hudba

Sľubný začiatok hudobnej sezóny

Kultúrny život, 31. 10. 1948, year 3, no. 20, p. 8

1947

z. b.: Hudba

Kultúrny život, 1. 6. 1947, year 2, no. 8 – 9, p. 4
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

z. b.: Hudobný festival začal

Kultúrny život, 21. 5. 1947, year 2, no. 6 – 7, p. 6
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

z. b.: Pražská jar 1947

Kultúrny život, 3. 4. 1947, year 2, no. 4 – 5, p. 1
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1946

Propagátorka slovenskej hudby

Kultúrny život, 5. 10. 1946, year 1, no. 18, p. 7

1946

Najnovšie diela slovenských skladateľov

Kultúrny život, 5. 10. 1946, year 1, no. 18, p. 8
(J. Cikker: Ráno, D. Kardoš: Moja rodná)

1946

a.: Slovenská hudba na medzinár. festivale v Prahe

Kultúrny život, 8. 6. 1946, year 1, no. 10, p. 1, 4

Personal bibliography

 • 2017

  CIKKER, Ján: Listy matke

  G-ATELIÉR publishing house, Bratislava
  (516 s.)

Bibliography – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír: Cikkerov svet Tálie

  The Theatre Institute, Foundation of Ján Cikker, Bratislava

 • 2000

  ZVARA, Vladimír: Ján Cikker: Vzkriesenie

  ASCO Art & Science, Bratislava

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mr. Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera (zborník)

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica

 • 1995

  PALOVČÍK, Michal: Ján Cikker v spomienkach a tvorbe

  Matúš Music, Prešov

 • 1976

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker, personálna bibliografia

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica

 • 1955

  ŠAMKO, Jozef: Ján Cikker

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

  Spomienky – časť prvá

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 321 – 331

 • 2019

  ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

  Slovenská Hudba, 2019, year 45, no. 1, p. 71 – 73

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k poetike života i tvorby Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 2, p. 133 – 149

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Cikkerova hudobná pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 106 – 120

 • 2012

  HATRÍK, Juraj: Cikkerov a Beethovenov Coriolan

  Niekoľko poznámok k metaznakovým súvislostiam medzi Hommage à Beethoven (Coriolan) Jána Cikkera (1970) a predohrou Coriolan op. 62 Ludwiga van Beethovena

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 67 – 87

 • 2012

  POLÁKOVÁ, Zuzana: Ján Cikker : Výberová bibliografia

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 121 – 125

 • 2012

  PALOVIČOVÁ, Jordana: Interpretačný pohľad na klavírne dielo Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 88 – 99

 • 2012

  VALOVIČOVÁ, Lucia: Opera Jána Cikkera Hra o láske a smrti – genéza opery a spracovanie libreta v kontexte inšpiračných zdrojov

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 33 – 50

 • 2012

  ZVARA, Vladimír: Cikkerov Mister Scrooge: "Doba a miesto môžu byť aktualizované"

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 13 – 32

 • 2012

  MICHALICOVÁ, Irena: Múzeum Jána Cikkera, jeho činnosť a perspektívy

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 100 – 105

 • 2012

  LENGOVÁ, Jana: Cikker a jeho Coriolanus

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 1, p. 51 – 66

 • 2011

  MICHALICOVÁ, Irena: Ján Cikker (1911–1989); Život a dielo II.

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 6 – 9

 • 2011

  MICHALICOVÁ, Irena: Ján Cikker (1911–1989); Život a dielo I.

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: K tvorivému odkazu Jána Cikkera

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 10 – 13

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 337 – 342

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe

  Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 31 – 48

 • 2006

  WAGNER, Heinz: Ján Cikker [article]

  Das grosse Handbuch der Oper, 2006, Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg, p. 219 – 223

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2002

  PALOVČÍK, Michal: Ideové posolstvo tvorby Jána Cikkera

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 89 – 98

 • 2002

  URBANCOVÁ, Hana: Vzťah Jána Cikkera k ľudovej hudbe a tvorba pre SĽUK

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 75 – 88

 • 2002

  VAJDA, Igor: Operné dielo Jána Cikkera

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, p. 51 – 64

 • 2002

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Reflexia opernej tvorby Jána Cikkera v Štátnom divadle Košice

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 219 – 232

 • 2002

  SEDLÁR, Mário: Ján Cikker a jeho generační druhovia – súčasť európskej hudby v prizme svojej doby

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 99 – 106

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 37 – 50

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Miesto Jána Cikkera vo vývojovom kontexte slovenskej hudby 20. storočia

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 13 – 36

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Opery Jána Cikkera v Čechách, na Morave a v Sliezsku

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 233 – 256

 • 2002

  VARKONDOVÁ, Alia Krista: Umelci SND a operné dielo Jána Cikkera

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 199 – 210

 • 2002

  SIKA, Tomáš: Modalita v dielach Jána Cikkera

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 65 – 74

 • 2002

  GLOCKOVÁ, Mária: Ján Cikker na banskobystrickej opernej scéne

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 211 – 218

 • 2001

  TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

  Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, p. 437 – 438

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Spoločenské pozadie tvorby Eugena Suchoňa

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, p. 237 – 243

 • 1998

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Uvádzanie pôvodnej slovenskej opernej tvorby v rokoch 1949-1989

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 1998, STIMUL, p. 219 – 223

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Ján Cikker

  100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 65 – 71

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: The Operatic Work of Ján Cikker in the Light of Its European Context

  Slovak Theatre, 1998, p. 55 – 58

 • 1997

  ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia: na príklade troch diel

  Slovenská hudba, 1997, year 23, no. 3 – 4, p. 253 – 258

 • 1996

  ZVARA, Vladimír: Osamelý hľadač. Nad umeleckým odkazom Jána Cikkera

  Tvorba T, 1996, p. 28 – 29

 • 1994

  ZVARA, Vladimír: K dramaturgii Cikkerovej opery Vzkriesenie

  Slovenská hudba, 1994, year 20, no. 1, p. 11 – 32
  (v nem.: Zur Dramaturgie von Cikkers Auferstehung. In: Miscellanea musicologica 1994, s. 141–184)

 • 1994

  ZVARA, Vladimír (ed.): Fünf Briefe Fritz Oesers zur Entstehung von Cikkers Auferstehung

  Miscellanea musicologica, 1994, p. 185 – 232

 • 1988

  VAJDA, Igor: Opery Jána Cikkera

  Slovenská opera, 1988, Opus, Bratislava, p. 61 – 117

 • 1986

  BERGER, Igor: Hudobnodramatická tvorba Jána Cikkera

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 14, p. 3

 • 1986

  LENGOVÁ, Jana: O hudobnom myslení Jána Cikkera

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 14, p. 8

 • 1983

  POĽJAKOVA, Ľ.: Češskaja i slovackaja opera XX. veka

  Moskva, p. 183 – 242

 • 1981

  VAJDA, Igor: Na margo dramaturgie a hudby Cikkerových opier

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 15, p. 1

 • 1974

  VAJDA, Igor: Coriolanus - opera Jána Cikkera

  Slovenské divadlo, 1974, year 22, no. 4, p. 534 – 552

 • 1971

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Niekoľko úvah o Cikkerovej tvorbe

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 6 – 7, p. 221 – 225

 • 1971

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Pokus o myšlienkovú a estetickú podstatu Cikkerovej ranej tvorby

  Musicologica slovaca, III, 1971, p. 3 – 23

 • 1969

  VAJDA, Igor: Hra o láske a smrti – piata Cikkerova opera

  Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 9 – 10, p. 329 – 335

 • 1966

  ZELJENKA, Ilja: Spomienky

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 240

 • 1966

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Formovanie hudobného myslenia Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 241 – 247

 • 1966

  FALTIN, Peter: Bubnovanie na misku svedomia

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 233 – 239

 • 1963

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Hudobná reč Cikkerovej opery Vzkriesenie

  K problematike súčasnej hudby (zborník), 1963, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 117 – 137

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Nad dielom päťdesiatročného Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 1961, year 5, no. 7 – 8, p. 295 – 302

 • 1957

  ŠAMKO, Jozef: Cikkerova cesta k opere. Beg Bajazid – štúdia

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

Bibliography – Analyses of Works

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Slovenská suita pre veľký orchester, op. 22

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 244 – 247

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Spomienky, suita pre dychové kvinteto a sláčikový orchester, op. 25

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 247 – 252

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Cantus filiorum, kantáta pre barytón, miešaný zbor a orchester, op. 17

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 232 – 238

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester, op. 20

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 238 – 243

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Hommage à Beethoven

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 1, p. 28 – 30

 • 1987

  VAJDA, Igor: Ján Cikker: Zo života hmyzu

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 7, p. 3

 • 1983

  BERGER, Igor: Tvorba : Ján Cikker: Óda na radosť

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 13, p. 3

 • 1982

  BERGER, Igor: Ján Cikker: Paleta pre symfonický orchester

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 1, p. 3

 • 1980

  VAJDA, Igor: Ján Cikker: Rozsudok

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5

 • 1980

  VAJDA, Igor: Ján Cikker: Rozsudok

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 5, p. 5

 • 1971

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker - Hommage à Beethoven

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 2, p. 77 – 79

 • 1966

  HATRÍK, Juraj: Veľká a čestná hra

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 8, p. 355 – 361

 • 1966

  VAJDA, Igor: Cantus filiorum, O mamičke : Vokálna epizóda Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 249 – 253

 • 1966

  HATRÍK, Juraj: Ján Cikker – Orchestrálne štúdie k činohre

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 259 – 261

 • 1966

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker : Selig sind die Toten : Meditácia na moteto Heinricha Schütza

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 10, p. 463 – 466

Bibliography – Reviews

 • 2021

  KOREŇOVÁ, Katarína: Ján Cikker : O živote [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 10, p. 36

 • 2021

  KOREŇOVÁ, Katarína: Ján Cikker : Inštrumentálna tvorba [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 37

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: "Duch národa žije v piesni, s ňou sa vznáša k výšinám..." : K storočnici Speváckeho zboru slovenských učiteľov

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 30 – 31

 • 2021

  ZELENKOVÁ, Jana: Curriculum vitae a súpis tvorby košického skladateľa Jozefa Podprockého

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 332 –362

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Jeseň s ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 6 – 7

 • 2021

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 17

 • 2021

  HORKAY, Tamás: V žiari monitorov

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 3

 • 2021

  BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar – pohľad na dva koncerty

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 7

 • 2021

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Ján Cikker – obhajca operných hriešnikov

  Opera Slovakia, 29. 7. 2021

 • 2021

  TASR: Pred 110 rokmi sa narodil hudobný skladateľ Ján Cikker

  Pravda – Kultúra, 29. 7. 2021

 • 2021

  ČERVENKA, Jozef: Ján Cikker 110

  SME, 19. 7. 2021

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: Hudba má spievať a tancovať...

  Jozef Podprocký (10. 6. 1944 – 31. 3. 2021)

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 22 – 25

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: "Naša práca musí mať predovšetkým zmysel" [rozhovor]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 14 – 17
  (rozhovor s Danielom Raiskinom, šéfdirigentom Slovenskej filharmónie)

 • 2021

  ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21
  (pri príležitosti 90. výročia narodenia M. Bázlika)

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Hudobná poetika

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 20
  (pri príležitosti 90. výročia narodenia M. Bázlika)

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Piano Days 2021

  Selbstporträt mit Boroš (und Šiller ist auch dabei...)

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 6

 • 2021

  CYPRICH, Peter: Slovenská filharmonie a Daniel Raiskin s mladými opusy

  Opera Plus, 27. 4. 2021

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Dvakrát s Danielom Raiskinom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 2 – 3

 • 2020

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Slovenská filharmónia opäť privítala publikum

  Opera Slovakia, 24.11.2020

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

 • 2019

  KABAL, Andrej: Martin Burlas: A napíšte, že sa často usmievam

  Kapitál, 10.05.2019

 • 2019

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 4, p. 3

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  45 rokov ŠKO

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 18 – 19
  (Spomienky op. 27)

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti

  55. ročník, 27. septembra - 13. októbra, Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 4

 • 2019

  KAMENSKÁ, Martina: Projekt KLAVIA2RA pokračoval česko-slovenskými večermi

  Tempo, 2019, no. 1 – 2, p. 24
  (Slovenská suita pre dva klavíry)

 • 2019

  UNGER, Pavel: Vydarený štart maratónu 55. ročníka Bratislavských hudobných slávností

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  VONGREJ, Ľudovít: V banskobystrickej Štátnej opere uviedli derniéru Cikkerovho Jura Jánošíka

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  redakcia: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu čaká na záver sezóny dvojica atraktívnych koncertov

  Opera Slovakia, 2019

 • 2018

  ČERVENKA, Jozef: Peter Mazalán : Úprimné spevy [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 38 – 39

 • 2017

  HRDINOVÁ, Radmila: Praha : Opera 2017

  Slovenská opera je pro festivalové bienále přínosem

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 35

 • 2017

  ŠIŠOLÁKOVÁ, Mirjana: V Bratislave uviedli do života novú knižnú publikáciu Ján Cikker: Listy matke

  Opera Slovakia, 2017

 • 2017

  ŠUBA, Andrej: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Klavírne recitály: transcendentálnosť Berezovského a Einach und zart Varínskej

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 13

 • 2017

  VONGREJ, Ľudovít: Slovenské operné divadlá sa predstavia v rámci 13. ročníka festivalu ,,OPERA” v Prahe

  Opera Slovakia, 2017

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Staré objavy i premiéry so SF

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 10 – 11

 • 2016

  GLOCKOVÁ, Mária: Jánošík – večne živý

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 4, p. 24

 • 2016

  UNGER, Pavel: Cikkerův Jánošík v novém nastudování banskobystrické opery

  Opera Plus, 2016

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 13

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 51 – 52

 • 2016

  KMEČOVÁ, Vladimíra: Čia je dnes moc, Jánošík, a čie právo?

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Alžbetou Lukáčovou od Cikkerovho Jura Jánošíka k folklóru – a opačne

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  VONGREJ, Ľudovít: Štátna opera Banská Bystrica premiéruje Cikkerovu operu Juro Jánošík

  Opera Slovakia, 2016

 • 2015

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

  Indjić a Rachmaninov na úvod

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 6

 • 2014

  EDWARDS, Grego Applegate: Ján Cikker, Piano Music, Jordana Palovičová

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 15

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar 2012

  Stretnutie s legendou

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 18

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker : Klavírna tvorba [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 35

 • 2012

  PLANKOVÁ, Eva: Bratislavské hudobné slávnosti

  Coriolanus ako hosť

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 11 – 12

 • 2012

  BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 10

 • 2012

  BERÁTS, Juraj: SPACE 2011. Zaostrené na Cikkera

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 13

 • 2012

  ŠUBA, Andrej: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

  Rozpaky na úvod

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 14

 • 2012

  BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 3

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Kalvária Mistra Scroogea

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 34

 • 2011

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Silný moment obrátenia lakomca úplne zanikol (recenzia inscenácie Mr. Scrooge)

  SME, 22. 11. 2011

 • 2011

  BLAHO, Vladimír: Dve hudobné výročia: Zdenko Mikula a Ján Cikker

  Slovo, 22. 11. 2011

 • 2011

  UNGER, Pavel: Nadčasový Coriolanus v opere apeluje

  Pravda, 18. 11. 2011

 • 2011

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Súdruhovia sa tohto diela báli a nemýlili sa (Coriolanus v Banskej Bystrici)

  SME, 17. 11. 2011

 • 2011

  OPOLDUSOVÁ, Jena: Ján Cikker poznal aj chuť zákazov

  Pravda , 17. 10. 2011

 • 2011

  (hž): Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera dala Mincovňa Kremnica vyraziť striebornú zberateľskú mincu...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 3

 • 2011

  BODNÁR, Norbert: Koncert porozumenia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 2

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 3

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar. Hudba vs. hokej

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 16

 • 2011

  (hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 3

 • 2011

  MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 4

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 5

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 4

 • 2011

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Jubilanti v opere

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 24

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

  Orchestrálne aj komorné...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 5, p. 8

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 10

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 4

 • 2011

  BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 4

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 9

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 4

 • 2011

  GLOCKOVÁ, Mária: Coriolanus ako politikum

  Slovenská premiéra opery Jána Cikkera v Štátnej opere Banská Bystrica

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 26 – 27

 • 2011

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Operný humanista

  .týždeň, 2011, no. 32

 • 2011

  BLAHO, Vladimír: Dvaja majstri opery

  Slovo, 2011

 • 2006

  MEDVECOVÁ, Dobroslava: Z vily múzeum zasvätené J. Cikkerovi

  Hospodárske noviny, 2006, 5. 4., no. 67

 • 1983

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 7, p. 4
  (Óda na radosť - oratórium pre sóla, recitátora, zbor a orchester na slová M. Rúfusa; sám skladateľ účinkoval vo funkcii recitátora)

 • 1982

  SKŘEPEK, Roman: Ján Cikker : Rozsudok [recenzia nahrávky]

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 19, p. 5

 • 1982

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: VII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 3
  (Paleta pre symfonický orchester)

 • 1981

  VAJDIČKA, M.: Opera je môj život [rozhovor]

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 15, p. 3, 5

 • 1981

  POSPÍŠIL, Juraj: Milovaný učiteľ

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 15, p. 3

 • 1981

  BERGER, Igor: Pocta Jánovi Cikkerovi

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 12, p. 7
  (koncert v Zrkadlovej sieni ÚDPMKG k 70. narodeninám skladateľa)

 • 1981

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  8. a 9.1.1981

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 3, p. 4
  (Meditácia na tému moteta Heinricha Schutza Seeling sind die Toten)

 • 1979

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Siedma výpoveď

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 21, p. 5
  (svetová premiéra opery Rozsudok v Opere SND (6. 10. 1979 v rámci BHS))

 • 1979

  GROŠ, Martin: Opera v jubilejnom roku

  O dramaturgickom pláne, zahraničných zájazdoch a nových sólistoch hovorí Pavol Bagin

  Večerník, 13.9.1979
  (Rozsudok)

 • 1979

  -ip-: Gramorecenzie : Ján Cikker

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 16, p. 5
  (Slovenská suita; Spomienky (SF, dir. L. Slovák))

 • 1979

  -ag-: Cikkerovo Vzkriesenie v Berne

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 12, p. 1

 • 1979

  red: Národný umelec Ján Cikker o sebe a o iných [prepis besedy]

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 9, p. 1, 3
  (beseda J. Cikkera s poslucháčmi absolventských ročníkov bratislavského konzervatória)

 • 1978

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nad televíznou podobou Vzkriesenia

  Cieľom je komplexný účinok

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 2

 • 1978

  ľ: O rok - Reprízovať!

  Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 3

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 1
  (Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre klavír)

 • 1977

  KOVÁŘOVÁ, Anna: O slovenskej hudobnej tvorbe medzi dvoma zjazdami

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 4, p. 3

 • 1976

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: S národným umelcom Jánom Cikkerom

  ...pri príležitosti jubilea - pracovne

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 14, p. 3

 • 1976

  KOVÁŘ, Ján: Gramorecenzia : Ján Cikker Symfónia 1945

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 6, p. 5

 • 1974

  ADAMČIAK, Milan: K pamiatke SNP

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 7, p. 3

 • 1973

  PROHÁCKA, J.: O vydarenej umeleckej práci

  Rozhovor s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

  Pravda, 10.7.1973
  (Hra o láske a smrti)

 • 1973

  ADAMČIAK, Milan: Šiesta v poradí...

  Hovorí národný umelec Ján Cikker

  Hudobný život, 1973, Obzor, Bratislava, year 5, no. 3, p. 3

 • 1972

  Správy HIS

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 9, p. 2

 • 1972

  P.Z.: Glosár

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 7, p. 2
  (Slovenská suita)

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Tretíkrát v SND -Jánošík

  Po premiére Cikkerovej opery

  , year 4, no. 20, p. 4

 • 1972

  MARCZELLOVÁ, Z: Začala sa slávnosť opery

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 18, p. 1
  (Juro Jánošík)

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev

  So šéfom opery SND Pavlom Baginom o nastávajúcej sezóne

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 16, p. 3
  (Coriolanus)

 • 1972

  MICHALOVÁ, Eva: Keď srdiečko pobolieva

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 13, p. 4

 • 1972

  r: Čo pripravuje SND?

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 13, p. 8
  (Juro Jánošík)

 • 1970

  VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

  SND a slovenská operná tvorba

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4

 • 1970

  uy: Španielske zastavenia

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 8
  (Slovenská suita)

 • 1970

  MARCZELLOVÁ, Z.: Bilancovanie sezóny

  S Branislavom Kriškom o problémoch divadelných

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 3

 • 1970

  DIBÁK, Igor: Úspech slovenských hudobných filmov v Prahe

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 7
  (Mister Scrooge)

 • 1970

  BLAHO, Jaroslav: Operný zápisník

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 11, p. 2
  (Juro Jánošík)

 • 1969

  POTEMROVÁ, Mária: Veľká vec sa podarila

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 6, p. 7
  (Spomienky)

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Efektnosť nad precíznosťou

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 4, p. 4
  (Spomienky)

 • 1969

  POTEMROVÁ, Mária: Košický začiatok

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 4
  (Concertino)

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: ...Zrelší, vyspelejší, no so starosťami

  Desať rokov opery Divadla JGT v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 20, p. 3
  (Juro Jánošík)

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Hra o láske a smrti

  očami autora...

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 17, p. 5

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Glosár

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 3
  (Juro Jánošík)

 • 1969

  JURÍK, Marián: Hra o láske a smrti v Mníchove

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 5

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 6
  (Tatranské potoky)

 • 1969

  MÓŽI, Alexander: Dvadsiatka SĽUK-u

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 8

 • 1969

  MESÁROŠOVÁ, Marcela: Prázdninové interview

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 3
  (Orchestrálne štúdie)

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Ján Cikker: O sebe a iných veciach

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 7

 • 1966

  BÁZLIK, Miroslav: Cikker – učiteľ a človek

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 248

 • 1964

  BONTE, Hans Georg: Slovenská hudba v zahraničí - Ján Cikker: VZKRIESENIE

  Západoeurópska premiéra v Stuttgarte

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 8, p. 235

 • 1964

  MELICHER, Alexander: Hudobná jar s otáznikmi

  Banská Bystrica

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 7, p. 219 – 220

 • 1964

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia jubilejne

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 319
  (Spomienky, op. 25)

 • 1964

  VAJDA, Igor: Cikkerov Mr. Scrooge a jeho bratislavská inscenácia

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 1, p. 14 – 19

 • 1958

  HOŘEJŠ, Antonín: Úspěch opery Beg Bajazid ve Wiesbadenu

  Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 5, p. 215 – 218

 • 1958

  TERRAYOVÁ, Mária Jana: Opera "Beg Bajazid" na scéne ND v Prahe

  Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 1, p. 22 – 23

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu čs. skladateľov

  Kultúrny život, 22. 4. 1951, year 6, no. 16, p. 2

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu čs. skladateľov

  Kultúrny život, 15. 4. 1951, year 6, no. 15, p. 6
  (Predseda Edičnej komisie Slovenskej sekcie Zväzu čs. skladateľov.)

 • 1951

  NOVÁČEK, Zdeněk: Pred novými slovenskými operami

  Kultúrny život, 25. 3. 1951, year 6, no. 12, p. 6

 • 1951

  (zn): K úspechu slovenskej hudby v Prahe

  Kultúrny život, 4. 3. 1951, year 6, no. 9, p. 4
  (Autor: Zdeněk Nováček)

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu československých skladateľov

  Kultúrny život, 4. 3. 1951, year 6, no. 9, p. 4

 • 1951

  NOVÁČEK, Zdeněk: Naša hudba bojuje za mier

  Kultúrny život, 18. 2. 1951, year 6, no. 7, p. 1

 • 1951

  Zprávy zo Sväzu čs. skladateľov

  Kultúrny život, 4. 2. 1951, year 6, no. 5, p. 4

 • 1951

  NOVÁČEK, Zdeněk: Prví laureáti

  Československej ceny mieru

  Kultúrny život, 28. 1. 1951, year 6, no. 4, p. 3

 • 1950

  -k-: Z bratislavských koncertov

  Kultúrny život, 17. 12. 1950, year 5, no. 24, p. 9

 • 1950

  NOVÁČEK, Zdeněk: Na ceste k novej hudbe

  Kompozície na slovenské ľudové piesne

  Kultúrny život, 13. 8. 1950, year 5, no. 15, p. 8

 • 1950

  NOVÁČEK, Zdeněk: Cikkerova Zdravica Stalinovi

  Kultúrny život, 18. 6. 1950, year 5, no. 11, p. 2

 • 1950

  BOKESOVÁ, Zdenka: O hudobných udalostiach

  V dňoch IX. sjazdu KSS

  Kultúrny život, 18. 6. 1950, year 5, no. 11, p. 4

 • 1950

  z. b.: SĽUK znova vystupuje

  Kultúrny život, 30. 4. 1950, year 5, no. 8, p. 2

 • 1950

  ete: Na okraj symfonických koncertov

  Kultúrny život, 12. 2. 1950, year 5, no. 3, p. 6

 • 1950

  z. b.: Cikkerova Zdravica Stalinovi

  Kultúrny život, 15. 1. 1950, year 5, no. 1, p. 9

 • 1948

  z. b.: Hudba

  Sľubný začiatok hudobnej sezóny

  Kultúrny život, 31. 10. 1948, year 3, no. 20, p. 8

 • 1947

  z. b.: Hudba

  Kultúrny život, 1. 6. 1947, year 2, no. 8 – 9, p. 4
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

 • 1947

  z. b.: Hudobný festival začal

  Kultúrny život, 21. 5. 1947, year 2, no. 6 – 7, p. 6
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

 • 1947

  z. b.: Pražská jar 1947

  Kultúrny život, 3. 4. 1947, year 2, no. 4 – 5, p. 1
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

 • 1946

  Propagátorka slovenskej hudby

  Kultúrny život, 5. 10. 1946, year 1, no. 18, p. 7

 • 1946

  Najnovšie diela slovenských skladateľov

  Kultúrny život, 5. 10. 1946, year 1, no. 18, p. 8
  (J. Cikker: Ráno, D. Kardoš: Moja rodná)

 • 1946

  a.: Slovenská hudba na medzinár. festivale v Prahe

  Kultúrny život, 8. 6. 1946, year 1, no. 10, p. 1, 4

x