Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 1977

  K rozhlasovej aktivite

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 9, p. 7

 • 1969

  Anketa: Tie najúspešnejšie

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 8

Personálna bibliografia

 • 1977

  Možnosť sebarealizácie

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 3, p. 3

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

  Cantus Choralis Slovaca, 2010, Banská Bystrica, year 9, p. 20 – 28

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 316 – 317

 • 1984

  BERGER, Igor: Eseje o tvorbe

  Opus musicum, 1984, no. 9, p. 275 – 285

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 9

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

  Opera Plus, 2014

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 35

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

 • 1994

  JURÍK, Marián: Vyznanie Hanuša Domanského

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 4, p. 3

 • 1981

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
  (Dithyramby)

 • 1979

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Rozhovor s Hanušom Domanským

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 3, p. 4

 • 1977

  ŠUHAJDA, Ondrej: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
  (Dianoia)

 • 1976

  ADAMČIAK, Milan: Gramorecenzia : Nová skladateľská generácia

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 11, p. 5

 • 1974

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert Petra Michalicu

  , year 6, no. 13, p. 5

 • 1972

  GRS: Na začiatku cesty

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 11, p. 4 – 5

 • 1972

  MESÁROŠOVÁ, Marcela: Na čom pracujete?

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 24, p. 2
  (Diania, Klapancie)

 • 1971

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Debutujúca generácia

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 5, p. 4

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty

  Pokus o konfrontáciu

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 3

 • 1969

  BOHÁČIK, Ján: Školské súbory v aktivite

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 12, p. 4

Bibliografia – Analyses of Works

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Hanuš Domanský: Fragment sonáty pre klavír

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 5, p. 32 – 34

 • 1983

  BERGER, Igor: Domanského Symfónia pre veľký orchester

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 19, p. 5

 • 1982

  BERGER, Igor: Elegická suita pre soprán a klavír H. Domanského

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 17, p. 4

 • 1981

  BERGER, Igor: Hanuš Domanský: Dithyramby

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 19, p. 4

 • 1979

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Bagately pre klavír

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 19, p. 4

 • 1975

  CHALUPKOVÁ, Viera: Dianoia pre husle sólo Hanuša Domanského

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 1, p. 5

x