• 2013

  Music Fund

  SLOVAK VIOLIN CONCERTOS

  CD - Music Fund SF 00732131

  1. Alexander Moyzes: Concert for violin and orchestra Op. 53

   Milan Paľa (vn), Slovak Radio Symphony Orchestra , Mario Košik (dir.)

  2. Andrej Očenáš: Concert for Violin and Orchestra Op. 47

   Milan Paľa (vn), Slovak Radio Symphony Orchestra , Mario Košik (dir.)

  3. Dezider Kardoš: Concert for Violin and Orchestra Op. 51

   Milan Paľa (vn), Slovak Radio Symphony Orchestra , Mario Košik (dir.)

 • 2012

  Opus

  OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY

  CD - Opus 910147-2

  1. Ján Cikker: Variations on the Slovak Folk Song

   Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 6, Op. 71

   Ján Zimmer (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra , Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 6, Op. 71

   Ján Zimmer (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra , Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jozef Grešák: Amoebas

   Slovak Philharmonic , Bystrík Režucha (dir.)

  5. Dezider Kardoš: Res Philharmonica Op. 41

   Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák (dir.)

  6. Miloslav Kořínek: Concerto

   Jozef Luptáčik (cl), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra , Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Šimon Jurovský: Symphony No. 2 "Heroic"- Fight

   Ferdinand Klinda (org), Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák (dir.)

  8. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43

   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra , Bohdan Warchal (umv.)

  9. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments- Intermezzo

   The Slovak Quartet , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  10. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments- Fantasia

   The Slovak Quartet , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa Op. 57- Scherzo

   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra , Bohdan Warchal (umv.)

  12. Andrej Očenáš: Bells. Sonata for Piano Op. 44

   Tatiana Fraňová (pf)

  13. Ivan Parík: Sonata for Cello

   Jozef Sikora (vc)

  14. Jozef Sixta: Solo For Piano

   Alexander Cattarino (pf)

  15. Dušan Martinček: Sonata No. 2 "Poem"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 2009

  Music Fund

  CZECH MUSICIANS PLAY SLOVAK MUSIC

  CD - Music Fund SF 00602131

  1. Alexander Moyzes: Poetic Suite op. 35

   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)

  2. Andrej Očenáš: Poem about Heart Op. 38

   Jindřich Pazdera (vn)

  3. Eugen Suchoň: Poème Macabre, Op.17, ESD 83

   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)

  4. Tadeáš Salva: Ballad Op. 35

   Jindřich Pazdera (vn)

  5. Dezider Kardoš: Three Compositions

   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)

 • 2009

  Ol Trade

  DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU

  CD - Ol Trade 1594 001-2

  1. Zdenko Mikula: That Slovak Song

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  2. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  4. Zdenko Mikula: I Would Sing

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  7. Štefan Klimo: Trávnice

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  8. Štefan Klimo: To My Dear One

   Eduard Čisár (t), Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  9. Zdenko Mikula: Echo, the Mountain

   Ľubica Orgonášová (s), Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  10. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella- Recruitment Song

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Blow, Wind ESD 99

   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  16. Béla Bartók: Four Slovak Folk Songs for mixed choir and piano

   Lúčnica Choir , Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)

  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  18. Eugen Suchoň: About Human ESD 82- Three Lyrical Songs (Man And Love) – Song About Your Name, You And Me, So Strange)

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  19. Dezider Kardoš: My Native Country Op. 19b

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  20. Ladislav Burlas: Metamorphoses of Beauties

   Lúčnica Choir , Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)

  21. Ivan Hrušovský: Čakanie

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  22. Ivan Hrušovský: Odes- Hymn (for two female choirs and male choir)

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

 • 2008

  A.L.I. Records

  DANIELA KARDOŠOVÁ PLAYS WORKS OF DEZIDER KARDOŠ

  CD - A.L.I. Records AI 6262-2

  1. Dezider Kardoš: Suite for Piano No. 1 op. 1

   Daniela Kardošová (pf)

  2. Dezider Kardoš: Suite for Piano No. 2 op. 5

   Daniela Kardošová (pf)

  3. Dezider Kardoš: Concert for Piano and Orchestra No. 1 Op. 40

   Daniela Kardošová (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra , Tibor Frešo (dir.)

  4. Dezider Kardoš: Bagatelles Op. 18

   Daniela Kardošová (pf4m), Tatiana Lenková-Hurová (pf4m)

  5. Dezider Kardoš: Concert for Piano and Orchestra No. 2 Op. posth.

   Daniela Kardošová (pf), Slovak Radio Symphony Orchestra , Ladislav Slovák (dir.)

 • 2006

  MUSICA

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Old Church Slavonic Our Father

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovak Song ESD 95

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Choirplay

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II "Eja, studiosi"

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fugue

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Lúčnica Choir , Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Lúčnica Choir , Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: To My Dear One

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Echo, the Mountain

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella- Recruitment Song

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: From Mountains To Lowlands

   Lúčnica Choir , Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Lúčnica Choir , Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Rhymes and Games

   Lúčnica Choir , Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Two Slovak Folk Songs ESD 70

   Lúčnica Choir , Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Lúčnica Choir , Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Wedding Songs from Upper Hron

   Lúčnica Choir , Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: It's Raining, My Shirt Will Get Wet

   Lúčnica Choir , Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Wedding Songs

   Lúčnica Choir , Elena Matušová (dir.)

 • 2000

  Slovak Radio Records

  REMEMBER THE THIRTIES

  CD - Slovak Radio Records RB 0227-2031

  1. Mikuláš Moyzes: Dychové kvinteto F dur

   Istropolis Quintet

  2. Alexander Moyzes: Quintet for Wind Instruments, Op. 17a

   Istropolis Quintet

  3. Ľudovít Rajter: Wind Quintet No. 1 – Serenata

   Istropolis Quintet

  4. Eugen Suchoň: Serenade op. 5 ESD 50a

   Istropolis Quintet

  5. Dezider Kardoš: Quintet for Five Wind Instruments Op. 6

   Istropolis Quintet

 • 1989

  Opus

  CHRISTMAS SONGS AND CAROLS

  LP - Opus 9312 2153

  1. Alexander Moyzes: Carols Op. 62

   Bratislava City Choir , Ladislav Holásek (dir.)

  2. Ján Cikker: Christmas Carols

   Slovak Philharmonic Choir , Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)

  3. Franz Xaver Gruber: Silent Night

   The University Choir Technik , Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)

  4. František Prášil: Christmas Carols

   The University Choir Technik , Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Shepherds' Carols

   Darina Laščiaková (a), Slovak Philharmonic Choir , Slovak Philharmonic , Pavol Procházka (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Christmas Carols from Eastern Slovakia Op. 13b

   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovak Philharmonic Choir , Slovak Philharmonic , Pavol Procházka (dir.)

 • 1986

  Opus

  SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – ALEXANDER MOYZES, DEZIDER KARDOŠ

  LP - Opus 9310 1634

  1. Alexander Moyzes: Symphony No. 12, Op. 83

   Slovak Philharmonic , Bystrík Režucha (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Symphony No. 7 'Ballade about a Dream' op. 53

   František Caban (br), Slovak Philharmonic Choir , Pavel Baxa (zbm.), Slovak Philharmonic , Bystrík Režucha (dir.)

 • 1984

  Opus

  DEZIDER KARDOŠ

  LP - Opus LP 9111 1588

  1. Dezider Kardoš: Three Compositions

   Piano Duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  2. Dezider Kardoš: String Quartet No. 3 op. 49

   Trávniček Quartet , Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)

  3. Dezider Kardoš: Concert for Quintet of Wind Instruments Op. 47

   Bratislava Wind Quintet , Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  4. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43

   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra , Bohdan Warchal (umv.)

 • 1981

  Opus

  PIESEŇ VĎAKY

  LP - Opus 9114 0951

  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  2. Milan Novák: If All Children of the World

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  3. Jaroslav Meier: Pionierom

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  4. Milan Novák: White Mornings

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  5. Arkadij Ostrovskij: May There Always Be Sunshine

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  6. Jan F. Fischer: Nás je viac

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  12. Adam Hudec: Všade tam

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  15. Dezider Kardoš: Peace Cantata Op. 21b

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

 • 1978

  Opus

  NOVÁ TVORBA '78

  LP - Opus 9111 0757

  1. Dezider Kardoš: Concert for Quintet of Wind Instruments Op. 47

   Bratislava Wind Quintet , Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  2. Ladislav Holoubek: Panpulons Op. 63

   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)

  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1

   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)

  4. Miloslav Kořínek: Five Grotesque Compositions

   Bratislava Wind Octet , Justus Pavlík (umv.)

 • 1977

  Opus

  HEJ, SLNKO VYCHODÍ

  LP - Opus 9116 0624

  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Song of Happy Children

   Detský zbor Plameň , Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok

   Pavel Kühn's Choir , Film Symphony Orchestra , František Belfín (dir.)

  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den

   Pavel Kühn's Choir , Film Symphony Orchestra , František Belfín (dir.)

  6. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Slovak Philharmonic Choir , Jan Mária Dobrodinský (dir.)

  7. Karol Elbert: Let's Go, Boys and Girls

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády

   V. Nejedlý's Military art ensemble , Jiří Kareš (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Homeland

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Ludvík Podéšť: We All Are Young

   Pavel Kühn's Choir , Film Symphony Orchestra , František Belfín (dir.)

  11. Zdenko Mikula: My Native

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42

   Pavel Kühn's Choir , Studio Symphony Orchestra , Vladimír Válek (dir.)

 • 1975

  Opus

  ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA

  LP - Opus 9111 0421-26

  1. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43

   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra , Bohdan Warchal (umv.)

  2. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments- Intermezzo

   The Slovak Quartet , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  3. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments- Fantasia

   The Slovak Quartet , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa Op. 57- Finale

   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra , Bohdan Warchal (umv.)

  5. Andrej Očenáš: Bells. Sonata for Piano Op. 44

   Tatiana Fraňová (pf)

  6. Ivan Parík: Sonata for Flute

   Miloš Jurkovič (fl)

  7. Jozef Sixta: Solo For Piano

   Alexander Cattarino (pf)

  8. Dušan Martinček: Sonata No. 2 "Poem"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 1974

  Opus

  SLOVAK PHILHARMONIC

  LP - Opus 9110 0317-0320

  1. Dezider Kardoš: Res Philharmonica Op. 41

   Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák

  2. Ján Cikker: Variations on the Slovak Folk Song

   Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Symphonic Fantasia On B-A-C-H Theme ESD 93

   Ferdinand Klinda (org), Slovak Philharmonic , Ľudovít Rajter (dir.)

  4. Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C minor op. 68

   Slovak Philharmonic , Ľudovít Rajter (dir.)

  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: Symphony No. 6 'Pathetic' in B minor op. 74

   Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák (dir.)

  6. Antonín Dvořák: Symphony No. 9 in E minor "From the New World", Op. 95

   Slovak Philharmonic , Zdeněk Košler (dir.)

 • 1973

  Opus

  DEZIDER KARDOŠ

  LP - Opus 9110 0200

  1. Dezider Kardoš: Concert for Piano and Orchestra No. 1 Op. 40

   Rudolf Macudziński (pf), Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Love Songs Op. 2

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák (dir.)

  3. Dezider Kardoš: Res Philharmonica Op. 41

   Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák (dir.)

 • 1973

  Opus

  LÚČNICA

  LP - Opus 9112 0215

  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  4. Maurice Ravel: Nicolette

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  5. Béla Bartók: Dance Song

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  6. Dmitrij Šostakovič: To the Executed

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  7. Dmitrij Šostakovič: Forward, Friends

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  8. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  9. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella- Recruitment Song

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  10. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  11. Ján Cikker: Three Choirs- A Falcon Flew (CM)

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: About Human ESD 82- Three Lyrical Songs (Man And Love) – Song About Your Name, You And Me, So Strange)

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

  13. Zdenko Mikula: My Native

   Lúčnica Choir , Štefan Klimo (dir.)

 • 1972

  Supraphon

  HRDINSKÁ BALADA PRE SLÁČIKOVÝ ORCHESTER - KONCERT PRE ORCHESTER

  LP - Supraphon DV 5733

  1. Dezider Kardoš: Concert for Orchestra Op. 30

   Ladislav Slovák (dir.), Michal Karin-Knechtsberger (pf), Slovak Philharmonic

  2. Dezider Kardoš: Heroic Ballad op. 32

   Ľudovít Rajter (dir.), Slovak Philharmonic

 • 1968

  Supraphon

  DEZIDER KARDOŠ – ROMAN BERGER

  LP - Supraphon 0 10 0238

  1. Dezider Kardoš: Symphony No. 5 Op. 37

   Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Roman Berger: Transformations

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra , Bystrík Režucha (dir.)

 • 1965

  Supraphon

  DEZIDER KARDOŠ, JÁN ZIMMER

  LP - Supraphon DV 6177

  1. Dezider Kardoš: Symphony No. 4 'Piccola' Op. 34

   Slovak Philharmonic , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 4, Op. 36

   Ján Zimmer (pf), Slovak Philharmonic , Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1964

  Supraphon

  DEZIDER KARDOŠ – SYMPHONY NO. 2, OP. 28

  LP - Supraphon SUE 10094

  1. Dezider Kardoš: Symphony No. 2 'Of Native Land' op. 28

   Slovak Philharmonic , Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1962

  Supraphon

  SYMFÓNIA Č. 3

  LP - Supraphon DV 5977

  1. Dezider Kardoš: Symphony No. 3 Op. 33

   Ladislav Slovák (dir.), Slovak Philharmonic

x