• 2013

  Hudobný fond

  SLOVAK VIOLIN CONCERTOS

  CD - Hudobný fond SF 00732131

  1. Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53

   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Mario Košik (dir.)

  2. Andrej Očenáš: Koncert pre husle a orchester op. 47

   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Mario Košik (dir.)

  3. Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51

   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Mario Košik (dir.)

 • 2012

  Opus

  OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY

  CD - Opus 910147-2

  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71- Andante

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71- Allegro

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jozef Grešák: Améby

   Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha (dir.)

  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  6. Miloslav Kořínek: Koncert- Molto lento ma ben ritmico

   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“- Boj

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43- Finale

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje- Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983) , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje- Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983) , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57- Scherzo

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44- Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Jozef Sikora (vc)

  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 2009

  Hudobný fond

  ČESKÍ UMELCI HRAJÚ SLOVENSKÚ HUDBU

  CD - Hudobný fond SF 00602131

  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35

   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)

  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38

   Jindřich Pazdera (vn)

  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83

   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)

  4. Tadeáš Salva: Balada op. 35

   Jindřich Pazdera (vn)

  5. Dezider Kardoš: Tri skladby

   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)

 • 2009

  Ol Trade

  DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU

  CD - Ol Trade 1594 001-2

  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  4. Zdenko Mikula: Spievala by som- Horehronské klebetnice

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a- Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  7. Štefan Klimo: Trávnice

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora- Kedyže ťa, milý

   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella- Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99

   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír

   Spevácky zbor Lúčnica , Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)

  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82- Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)

  21. Ivan Hrušovský: Čakanie

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  22. Ivan Hrušovský: Ódy- Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

 • 2008

  A.L.I. Records

  DANIELA KARDOŠOVÁ HRÁ DIELA DEZIDERA KARDOŠA

  CD - A.L.I. Records AI 6262-2

  1. Dezider Kardoš: Klavírna suita č. 1 op. 1

   Daniela Kardošová (pf)

  2. Dezider Kardoš: Klavírna suita č. 2 op. 5

   Daniela Kardošová (pf)

  3. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40

   Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Tibor Frešo (dir.)

  4. Dezider Kardoš: Bagately op. 18

   Daniela Kardošová (pf4m), Tatiana Lenková-Hurová (pf4m)

  5. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 2 op. posth.

   Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Ladislav Slovák (dir.)

 • 2006

  MUSICA

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Zborohra

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fuga

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora- Kedyže ťa, milý

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella- Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a- Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera- Ej, deže si mi mili

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera- Šervenie jablučko

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

   Spevácky zbor Lúčnica , Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Spevácky zbor Lúčnica , Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

   Spevácky zbor Lúčnica , Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70- Bodaj by vás

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia

   Spevácky zbor Lúčnica , Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Spevácky zbor Lúčnica , Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

 • 2000

  Slovak Radio Records

  REMEMBER THE THIRTIES

  CD - Slovak Radio Records RB 0227-2031

  1. Mikuláš Moyzes: Dychové kvinteto F dur

   Istropolis Quintet

  2. Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17a

   Istropolis Quintet

  3. Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto č. 1 – Serenata

   Istropolis Quintet

  4. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a

   Istropolis Quintet

  5. Dezider Kardoš: Kvinteto pre päť dychových nástrojov op. 6

   Istropolis Quintet

 • 1989

  Opus

  VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY

  LP - Opus 9312 2153

  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62

   Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (dir.)

  2. Ján Cikker: Vianočné koledy

   Slovenský filharmonický zbor , Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)

  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc

   Spevácky zbor Technik , Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)

  4. František Prášil: Koledy

   Spevácky zbor Technik , Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy

   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor , Slovenská filharmónia , Pavol Procházka (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b

   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor , Slovenská filharmónia , Pavol Procházka (dir.)

 • 1986

  Opus

  SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – ALEXANDER MOYZES, DEZIDER KARDOŠ

  LP - Opus 9310 1634

  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

   Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53

   František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor , Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha (dir.)

 • 1984

  Opus

  DEZIDER KARDOŠ

  LP - Opus LP 9111 1588

  1. Dezider Kardoš: Tri skladby

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  2. Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49

   Trávničkovo kvarteto , Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)

  3. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47

   Bratislavské dychové kvinteto , Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  4. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

 • 1981

  Opus

  PIESEŇ VĎAKY

  LP - Opus 9114 0951

  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske- Pieseň zeme

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  2. Milan Novák: Keby všetky deti sveta

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  3. Jaroslav Meier: Pionierom

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  4. Milan Novák: Biele rána

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  5. Arkadij Ostrovskij: Nech stále svieti slnko

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  6. Jan F. Fischer: Nás je viac

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske- Pionierska pieseň

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  12. Adam Hudec: Všade tam

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  15. Dezider Kardoš: Mierová kantáta op. 21b

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

 • 1978

  Opus

  NOVÁ TVORBA '78

  LP - Opus 9111 0757

  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47

   Bratislavské dychové kvinteto , Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63

   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)

  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1

   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)

  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb

   Bratislavské dychové okteto , Justus Pavlík (umv.)

 • 1977

  Opus

  HEJ, SLNKO VYCHODÍ

  LP - Opus 9116 0624

  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí

   Detský zbor Plameň , Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok

   Zbor Pavla Kühna , Filmový symfonický orchester , František Belfín (dir.)

  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den

   Zbor Pavla Kühna , Filmový symfonický orchester , František Belfín (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (dir.)

  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády

   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého , Jiří Kareš (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí

   Zbor Pavla Kühna , Filmový symfonický orchester , František Belfín (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Moja rodná

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42

   Zbor Pavla Kühna , Štúdiový symfonický orchester , Vladimír Válek (dir.)

 • 1975

  Opus

  ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA

  LP - Opus 9111 0421-26

  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43- Finale

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje- Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983) , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje- Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983) , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57- Finale

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44- Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 1974

  Opus

  SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

  LP - Opus 9110 0317-0320

  1. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák

  2. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia , Ľudovít Rajter (dir.)

  4. Johannes Brahms: 1. symfónia c mol op. 68

   Slovenská filharmónia , Ľudovít Rajter (dir.)

  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6. symfónia h mol op. 74 (Patetická)

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  6. Antonín Dvořák: IX. symfónia e mol "Z nového sveta" op. 95

   Slovenská filharmónia , Zdeněk Košler (dir.)

 • 1973

  Opus

  DEZIDER KARDOŠ

  LP - Opus 9110 0200

  1. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40

   Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Piesne o láske op. 2

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  3. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

 • 1973

  Opus

  LÚČNICA

  LP - Opus 9112 0215

  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  4. Maurice Ravel: Nicolette

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  5. Béla Bartók: Tanečná

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  6. Dmitrij Šostakovič: Popraveným

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  7. Dmitrij Šostakovič: Vpred, priatelia

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  8. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  9. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella- Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  10. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a- Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  11. Ján Cikker: Tri zbory- Vyletel sokol (CM)

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82- Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  13. Zdenko Mikula: Moja rodná

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

 • 1972

  Supraphon

  HRDINSKÁ BALADA PRE SLÁČIKOVÝ ORCHESTER - KONCERT PRE ORCHESTER

  LP - Supraphon DV 5733

  1. Dezider Kardoš: Koncert pre orchester op. 30

   Ladislav Slovák (dir.), Michal Karin-Knechtsberger (pf), Slovenská filharmónia

  2. Dezider Kardoš: Hrdinská balada op. 32

   Ľudovít Rajter (dir.), Slovenská filharmónia

 • 1968

  Supraphon

  DEZIDER KARDOŠ – ROMAN BERGER

  LP - Supraphon 0 10 0238

  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 5 op. 37

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Roman Berger: Transformácie

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Bystrík Režucha (dir.)

 • 1965

  Supraphon

  DEZIDER KARDOŠ, JÁN ZIMMER

  LP - Supraphon DV 6177

  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 4 'Piccola' op. 34

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36

   Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia , Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1964

  Supraphon

  DEZIDER KARDOŠ – SYMPHONY NO. 2, OP. 28

  LP - Supraphon SUE 10094

  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 2 'O rodnej zemi' op. 28

   Slovenská filharmónia , Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1962

  Supraphon

  SYMFÓNIA Č. 3

  LP - Supraphon DV 5977

  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 3 op. 33

   Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia

x