Personálna bibliografia

 • 1958

  XXI. hudobné biennale v Benátkach

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 12, s. 523 – 524

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Dezider Kardoš [heslo]

  100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 140 – 144

 • 1997

  ELSCHEK, Oskár: Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom

  Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 211 – 233

 • 1997

  FALTIN, Peter: Slovenská hudobná tvorba v rokoch 1956–1965

  Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 175 – 210

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  ASCO Art & Science, Bratislava, s. 273 – 341

 • 1984

  BERGER, Igor: O symfonizme národného umelca Dezidera Kardoša

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 24, s. 3

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Hudba

  Slovenská kultúra 1945–1965 (ed. K. Rosenbaum), 1965, Obzor, Bratislava, s. 75 – 94

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 254 – 274

 • 1963

  DONOVALOVÁ, Vviera: Niektoré vývojové črty slovenskej programovej hudby

  K problematike súčasnej hudby (ed. J. Kresánek), 1963, SAV, Bratislava, s. 102 – 116

 • 1947

  ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

  Závodský, Bratislava, s. 109 – 113

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: "Dobre padne počuť a vidieť aj niečo krásne"

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 9

 • 2019

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 3

 • 2019

  KAMENSKÁ, Martina: Projekt KLAVIA2RA pokračoval česko-slovenskými večermi

  Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 23

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 13

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: (Ne)známa hudba v RTVS

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 7

 • 2017

  TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 20

 • 2015

  JAKUBCOVÁ, Danica: Hudba musí ostať hudbou [rozhovor]

  Literárny týždenník, 2015, roč. 28, č. 3 – 4, s. 7

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice : Október v znamení slovensko-českej vzájomnosti

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 10

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 9

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: SF 65

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 2

 • 2014

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus (do)spieva

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, roč. 11, č. 3 – 4, s. 5 – 7

 • 2014

  LENHARDTOVÁ, Júlia: Orfeus life

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, roč. 11, č. 3 – 4, s. 8 – 10

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 1984

  NOVÁČEK, Zdenko: Osobnosť pevných zásad. K sedemdesiatke národného umelca Dezidera Kardoša

  Pravda, 1984, č. 20. 12.

 • 1982

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  3. a 4. XII. 1981

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 2, s. 4

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 1
  (Sinfonietta domestica)

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: Národný umelec Dezider Kardoš jubiluje

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 24, s. 3

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 4
  (Spevy o živote op. 44)

 • 1977

  KOVÁŘOVÁ, Anna: O slovenskej hudobnej tvorbe medzi dvoma zjazdami

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 3
  (VI. symfónia)

 • 1972

  KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Koncert SOČR-u

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 3, s. 4
  (Koncert pre sláčikový orchester)

 • 1970

  ČÍŽIK, Vladimír: Nový Kardoš v SF

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 6, s. 3
  (Koncert pre klavír a orchester)

 • 1970

  ČÍŽIK, Vladimír: S prof. Macudzinským po premiére...

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 6, s. 3
  (Koncert pre klavír a orchester)

 • 1970

  vč: Filharmonické koncerty

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 6, s. 5
  (Koncert pre klavír a orchester)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Búrlivý potlesk na úvod

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 19, s. 8
  (Hrdinská balada)

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

  List z Prahy

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5
  (Hrdinská balada)

 • 1969

  uy: Jubilejná koncertná sezóna

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 17, s. 7
  (Klavírny koncert)

 • 1965

  VAJDA, Igor – JURÍK, Marián: 20 rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 7, s. 303 – 309

 • 1965

  VAJDA, Igor – JURÍK, Marián: 20 rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 10, s. 422 – 432

 • 1964

  R.: Mladý päťdesiatnik

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 302 – 303

 • 1964

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia jubilejne

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 318
  (Koncert pre sláčiky)

 • 1961

  Diskusia o III. symfónii Dezidera Kardoša

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 12, s. 514 – 517

Bibliografia – Knižné monografie

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, s. 151 – 156

 • 1955

  NOVÁČEK, Zdenko: Dezider Kardoš: Počiatky a rast

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Bagately, cyklus pre klavír, op. 18

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 256 – 261

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Suita pre klavír č. 2, op. 5

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 189 – 192

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Hrdinská balada pre sláčikový orchester op. 32

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 15 – 18

 • 1985

  BERGER, Igor: Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester, op. 51

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 11, s. 3

 • 1982

  PODRACKÝ, Igor: Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester, op. 51

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 2, s. 4

 • 1980

  HATRÍK, Juraj: Dezider Kardoš: III. sláčikové kvarteto, op. 49

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 17, s. 5

 • 1973

  CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester

  Hudoný život, 1973, roč. 5, č. 10, s. 3

 • 1966

  NOVÁČEK, Zdenko: Dezider Kardóš: V. symfónia, op. 37

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 3, s. 132 – 133

 • 1965

  FALTIN, Peter: Koncert pre sláčikový orchester, op. 35

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 5, s. 219 – 220

 • 1961

  FALTIN, Peter: Veľká symfónia súčasnosti

  (III. symfónia Dezidera Kardoša)

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 11, s. 461 – 467

 • 1960

  FALTIN, Peter: Hrdinská balada Dezidera Kardoša

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 5, s. 234 – 238

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

  Kardošova Hrdinská balada pre sláčiky, dielo 32

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 7 – 8, s. 319 – 321

 • 1958

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Koncert pre orchester Dezidera Kardoša

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 7 – 8, s. 302 – 306

 • 1957

  RYCHLO, Roman: Kardošove klavírne skladby pre mládež op. 27

  Slovenská hudba, 1957, roč. 1, č. 4 – 5, s. 121 – 125

x