2023

HAŠKOVÁ, Katarína: Peter Kolman a jeho ostrov slobody

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 59 – 69

2023

TASR: Jozef Malovec bol osobnosť slovenskej hudobnej avantgardy, narodil sa pred 90 rokmi

Pravda, 24. 3. 2023

2023

ĎURIŠ, Juraj – JANÍK, Peter: Začiatky slovenskej elektroakustickej hudby v spomienkach majstra zvuku

Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 37 – 43

2023

KOLÁŘ, Robert: Joy Boy : EnsembleSpectrum [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 52

2023

BOREK, Jan: EnsembleSpectrum : Joy Boy

Harmonie, 2023, no. 11, p. 74 – 75
(recenzia CD)

2021

KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 30 – 32

2021

BÁTOR, Milan: Avant-garde of the '60s : EnsembleSpectrum [recenzia CD]

Hudební rozhledy, 2021, year 74, no. 11, p. 62 – 63

2020

LETŇANOVÁ, Elena: Cieľom umenia je robiť človeka šťastným

Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 11
(Dve duchovné piesne)

2020

TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

45 rokov vzájomného rešpektu

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

2019

VESELÝ, Ondrej: Pavol Malovec: "Život s otcom je už prežitý a mal obrovskú cenu."

Hudobný život, 2019, year 51, no. 3, p. 16 – 17

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Malovec očami Rahbariho

Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 2

2013

KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 14

2013

ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

Stadler Quartett cez strmé mosty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 18

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Comenius University in Bratislava, Bratislava

2010

KAJANOVÁ, Yvetta: Postmoderna a technologický pokrok

Slovenské elektroakustické štúdio

Postmoderna v hudbe, 2010, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 83 – 90

2006

ČIERNA, Alena: Poetika elektroakustických kompozícií Jozefa Malovca

Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 51 – 63

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k individuálnemu rozmeru tvorby Jozefa Malovca

Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 15 – 32

2006

MALOVEC, Pavol: Život a tvorba Jozefa Malovca

Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 9 – 13

2006

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Základné východiská v tvorbe Jozefa Malovca

Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 65 – 74

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo (In memoriam Dmitrij D. Šostakovič)

Hudobný život, 2005, year 37, no. 2, p. 31 – 33

2003

BERGER, Igor: Koncerty : Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 16
(Symfónia č. 2; SF dir. R. Štúr)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smútok sluší recesii

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 43 – 45
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1969, č. 6 – 7)

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela Jozefa Malovca

Hudobný život, 2003, year 35, no. 3, p. 4

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Uvažovanie o filmovej hudbe [rozhovor]

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 133 – 142
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Orthogenesis

Hudobný život, 2002, year 34, no. 4, p. 29 – 30

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

Slovenská hudba, 2000, year 26, no. 1 – 2, p. 59 – 105

1998

In memoriam Jozef Malovec (beseda)

Slovenská hudba, 1998, year 24, no. 4, p. 537 – 569

1996

MALOVEC, Jozef: Text o mojich elektroakustických skladbách

Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 1 – 2, p. 161 – 162

1996

MALOVEC, Jozef: Spomienky na začiatky elektroakustickej hudby v Bratislave

Slovenská hudba, 1996, no. 1 – 2, p. 64 – 66

1995

ZAJÍČEK, L.: An Oral History of Electroacoustic Music in the Czech and Slovak Republics

Diss, San Jose State University, 1995, p. 109 – 116

1990

DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

Clarinet and Saxophone, 1990, year 15, no. 4, p. 14 – 18
(z archívu HIS)

1985

FÖLDEŠOVÁ, Marta: X. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 3 – 4
(Pastorale per oboe, clarinetto a fagotto)

1984

BERGER, Igor: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
(Tri invencie pre dychové kvinteto; interpret – Bratislavské dychové kvinteto)

1984

ČURILLA, Štefan: XIV. medzinárodný organový festival v Košiciach

Hudobný život, 1984, year 16, no. 13, p. 5
(premiéra diela Quasi una sonata per organo solo; I. Sokol, organ)

1983

BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 2 – 3
(Poetické meditácie)

1983

PODRACKÝ, Igor: K jubileu Jozefa Malovca

Hudobný život, 1983, year 15, no. 6, p. 3

1983

BERGER, Igor: Koncerty v Klariskách

Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 7

1983

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 3
(Postludio serale; Divertimento per archi)

1982

KADUCH, M.: Kryptogram jako experimentální součást současné hudební tvorby

Opus musicum, 1982, year 14, no. 10, p. 299 – 301

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 3
(Komorná symfónia)

1981

BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
(II. sláčikové kvarteto)

1980

URSÍNYOVÁ, Terézia: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
(Óda pre orchester a klavír)

1980

PODRACKÝ, Igor: BHS : Komorná tvorba slovenských skladateľov

Hudobný život, 1980, year 12, no. 21, p. 5
(Avvenimento ricercado pre dve sláčikové kvartetá a dychové kvinteto)

1980

PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzie : Jozef Malovec

Hudobný život, 1980, year 12, no. 24, p. 5

1980

ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Jozef Malovec: Poéma pre sólové husle

Hudobný život, 1980, year 12, no. 13, p. 3

1979

ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 1
(Poéma pre husle sólo)

1978

red: Na osobnosti a tvorbe Jozefa Malovca ...

Hudobný život, 1978, year 10, no. 8, p. 1
(umelecké foto V. Háka s krátkym textom T. Ursínyovej o skladateľovi)

1978

PODRACKÝ, Igor: O skladateľovi a skromnom človekovi

Hudobný život, 1978, year 10, no. 8, p. 3

1978

ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
(Prelúdium a Burleska pre dychové kvinteto)

1977

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
(Canzona)

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5
(Tri bagately pre sláčikové kvarteto)

1970

CHALUPKA, Ľubomír – MARTON, Ivan: Koncertná hudba Jozefa Malovca

Hudobný život, 1970, year 2, no. 19, p. 5

1970

URSÍNYOVÁ, Terézia: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

Prvý pohľad

Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 1
(Tabu)

1970

HRČKOVÁ, Naďa: Je to ešte hudba?

Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 8

1969

-r-: Dňa 19. januára

Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 2
(Ortogenezis)

1969

MESÁROŠOVÁ, Marcela: Gaudeamus, čiže: Radujme sa!

Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 2

1969

MALOVEC, Jozef: Text o mojich elektroakustických skladbách

Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 6 – 7, p. 234 – 237

1969

KOLMAN, Peter: Elektroakustická hudba Jozefa Malovca

Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 6 – 7, p. 247 – 248

1968

MALOVEC, Jozef: Hudba, elektronika, súčasnosť

Slovenská hudba, 1968, no. 3, p. 97 – 100

1965

FALTIN, Peter: Jozef Malovec: Kryptogram I.

Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 6, p. 266 – 267

1964

VAJDA, Igor: Tretie matiné "hudby dneška"

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 8, p. 246
(Malá komorná hudba)

Personal bibliography

 • 1996

  MALOVEC, Jozef: Text o mojich elektroakustických skladbách

  Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 1 – 2, p. 161 – 162

 • 1996

  MALOVEC, Jozef: Spomienky na začiatky elektroakustickej hudby v Bratislave

  Slovenská hudba, 1996, no. 1 – 2, p. 64 – 66

 • 1969

  MALOVEC, Jozef: Text o mojich elektroakustických skladbách

  Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 6 – 7, p. 234 – 237

 • 1968

  MALOVEC, Jozef: Hudba, elektronika, súčasnosť

  Slovenská hudba, 1968, no. 3, p. 97 – 100

Bibliography

 • 2023

  HAŠKOVÁ, Katarína: Peter Kolman a jeho ostrov slobody

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 59 – 69

Bibliography – Books

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2010

  KAJANOVÁ, Yvetta: Postmoderna a technologický pokrok

  Slovenské elektroakustické štúdio

  Postmoderna v hudbe, 2010, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 83 – 90

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k individuálnemu rozmeru tvorby Jozefa Malovca

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 15 – 32

 • 2006

  ČIERNA, Alena: Poetika elektroakustických kompozícií Jozefa Malovca

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 51 – 63

 • 2006

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Základné východiská v tvorbe Jozefa Malovca

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 65 – 74

 • 2006

  MALOVEC, Pavol: Život a tvorba Jozefa Malovca

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 9 – 13

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela Jozefa Malovca

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 3, p. 4

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

  Slovenská hudba, 2000, year 26, no. 1 – 2, p. 59 – 105

 • 1995

  ZAJÍČEK, L.: An Oral History of Electroacoustic Music in the Czech and Slovak Republics

  Diss, San Jose State University, 1995, p. 109 – 116

 • 1982

  KADUCH, M.: Kryptogram jako experimentální součást současné hudební tvorby

  Opus musicum, 1982, year 14, no. 10, p. 299 – 301

 • 1969

  KOLMAN, Peter: Elektroakustická hudba Jozefa Malovca

  Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 6 – 7, p. 247 – 248

Bibliography – Analyses of Works

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo (In memoriam Dmitrij D. Šostakovič)

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 2, p. 31 – 33

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Orthogenesis

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 4, p. 29 – 30

 • 1980

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Jozef Malovec: Poéma pre sólové husle

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 13, p. 3

 • 1970

  CHALUPKA, Ľubomír – MARTON, Ivan: Koncertná hudba Jozefa Malovca

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 19, p. 5

 • 1965

  FALTIN, Peter: Jozef Malovec: Kryptogram I.

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 6, p. 266 – 267

Bibliography – Reviews

 • 2023

  BOREK, Jan: EnsembleSpectrum : Joy Boy

  Harmonie, 2023, no. 11, p. 74 – 75
  (recenzia CD)

 • 2023

  KOLÁŘ, Robert: Joy Boy : EnsembleSpectrum [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 52

 • 2021

  BÁTOR, Milan: Avant-garde of the '60s : EnsembleSpectrum [recenzia CD]

  Hudební rozhledy, 2021, year 74, no. 11, p. 62 – 63

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2023

  ĎURIŠ, Juraj – JANÍK, Peter: Začiatky slovenskej elektroakustickej hudby v spomienkach majstra zvuku

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 37 – 43

 • 2023

  TASR: Jozef Malovec bol osobnosť slovenskej hudobnej avantgardy, narodil sa pred 90 rokmi

  Pravda, 24. 3. 2023

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 30 – 32

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

 • 2020

  LETŇANOVÁ, Elena: Cieľom umenia je robiť človeka šťastným

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 11
  (Dve duchovné piesne)

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Pavol Malovec: "Život s otcom je už prežitý a mal obrovskú cenu."

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 3, p. 16 – 17

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Malovec očami Rahbariho

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 2

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

  Stadler Quartett cez strmé mosty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 18

 • 2013

  KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 14

 • 2003

  BERGER, Igor: Koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 16
  (Symfónia č. 2; SF dir. R. Štúr)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Uvažovanie o filmovej hudbe [rozhovor]

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 133 – 142
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smútok sluší recesii

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 43 – 45
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1969, č. 6 – 7)

 • 1998

  In memoriam Jozef Malovec (beseda)

  Slovenská hudba, 1998, year 24, no. 4, p. 537 – 569

 • 1990

  DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

  Clarinet and Saxophone, 1990, year 15, no. 4, p. 14 – 18
  (z archívu HIS)

 • 1985

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: X. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 3 – 4
  (Pastorale per oboe, clarinetto a fagotto)

 • 1984

  ČURILLA, Štefan: XIV. medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 13, p. 5
  (premiéra diela Quasi una sonata per organo solo; I. Sokol, organ)

 • 1984

  BERGER, Igor: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
  (Tri invencie pre dychové kvinteto; interpret – Bratislavské dychové kvinteto)

 • 1983

  BERGER, Igor: Koncerty v Klariskách

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 7

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: K jubileu Jozefa Malovca

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 6, p. 3

 • 1983

  BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 2 – 3
  (Poetické meditácie)

 • 1983

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 3
  (Postludio serale; Divertimento per archi)

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 3
  (Komorná symfónia)

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
  (II. sláčikové kvarteto)

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzie : Jozef Malovec

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 24, p. 5

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: BHS : Komorná tvorba slovenských skladateľov

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 21, p. 5
  (Avvenimento ricercado pre dve sláčikové kvartetá a dychové kvinteto)

 • 1980

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
  (Óda pre orchester a klavír)

 • 1979

  ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 1
  (Poéma pre husle sólo)

 • 1978

  red: Na osobnosti a tvorbe Jozefa Malovca ...

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 8, p. 1
  (umelecké foto V. Háka s krátkym textom T. Ursínyovej o skladateľovi)

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: O skladateľovi a skromnom človekovi

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 8, p. 3

 • 1978

  ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
  (Prelúdium a Burleska pre dychové kvinteto)

 • 1977

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
  (Canzona)

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5
  (Tri bagately pre sláčikové kvarteto)

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

  Prvý pohľad

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 1
  (Tabu)

 • 1970

  HRČKOVÁ, Naďa: Je to ešte hudba?

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 8

 • 1969

  -r-: Dňa 19. januára

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 2
  (Ortogenezis)

 • 1969

  MESÁROŠOVÁ, Marcela: Gaudeamus, čiže: Radujme sa!

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 2

 • 1964

  VAJDA, Igor: Tretie matiné "hudby dneška"

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 8, p. 246
  (Malá komorná hudba)

x