Personálna bibliografia

 • 1996

  Text o mojich elektroakustických skladbách

  Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 1 – 2, p. 161 – 162

 • 1996

  Spomienky na začiatky elektroakustickej hudby v Bratislave

  Slovenská hudba, 1996, no. 1 – 2, p. 64 – 66

 • 1969

  Text o mojich elektroakustických skladbách

  Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 6 – 7, p. 234 – 237

 • 1968

  Hudba, elektronika, súčasnosť

  Slovenská hudba, 1968, no. 3, p. 97 – 100

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2010

  KAJANOVÁ, Yvetta: Postmoderna a technologický pokrok

  Slovenské elektroakustické štúdio

  Postmoderna v hudbe, 2010, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 83 – 90

 • 2006

  ČIERNA, Alena: Poetika elektroakustických kompozícií Jozefa Malovca

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 51 – 63

 • 2006

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Základné východiská v tvorbe Jozefa Malovca

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 65 – 74

 • 2006

  MALOVEC, Pavol: Život a tvorba Jozefa Malovca

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 9 – 13

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k individuálnemu rozmeru tvorby Jozefa Malovca

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 15 – 32

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela Jozefa Malovca

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 3, p. 4

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

  Slovenská hudba, 2000, year 26, no. 1 – 2, p. 59 – 105

 • 1995

  ZAJÍČEK, L.: An Oral History of Electroacoustic Music in the Czech and Slovak Republics

  Diss, San Jose State University, 1995, p. 109 – 116

 • 1982

  KADUCH, M.: Kryptogram jako experimentální součást současné hudební tvorby

  Opus musicum, 1982, year 14, no. 10, p. 299 – 301

 • 1969

  KOLMAN, Peter: Elektroakustická hudba Jozefa Malovca

  Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 6 – 7, p. 247 – 248

Bibliografia – Books

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  LETŇANOVÁ, Elena: Cieľom umenia je robiť človeka šťastným

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 11
  (Dve duchovné piesne)

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Pavol Malovec: "Život s otcom je už prežitý a mal obrovskú cenu."

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 3, p. 16 – 17

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Malovec očami Rahbariho

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 2

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

  Stadler Quartett cez strmé mosty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 18

 • 2013

  KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 14

 • 1998

  In memoriam Jozef Malovec (beseda)

  Slovenská hudba, 1998, year 24, no. 4, p. 537 – 569

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: K jubileu Jozefa Malovca

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 6, p. 3

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
  (II. sláčikové kvarteto)

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzie : Jozef Malovec

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 24, p. 5

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
  (Canzona)

 • 1964

  VAJDA, Igor: Tretie matiné "hudby dneška"

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 8, p. 246
  (Malá komorná hudba)

Bibliografia – Analyses of Works

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo (In memoriam Dmitrij D. Šostakovič)

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 2, p. 31 – 33

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Orthogenesis

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 4, p. 29 – 30

 • 1980

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Jozef Malovec: Poéma pre sólové husle

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 13, p. 3

 • 1970

  CHALUPKA, Ľubomír – MARTON, Ivan: Koncertná hudba Jozefa Malovca

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 19, p. 5

 • 1965

  FALTIN, Peter: Jozef Malovec: Kryptogram I.

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 6, p. 266 – 267

x