Personálna bibliografia

 • 1959

  [Smiles and tears: Memoirs of a composer from Trnava]

  Bratislava

 • 1922

  Učebnica spevu pre školy obecné I.–II. Comenius

  Bratislava
  ((maď. Énektan I.–II. Academia, Bratislava 1926))

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2019

  ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

  Slovenská Hudba, 2019, year 45, no. 1, p. 47 – 82

 • 2015

  ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky „Nox et solitudo“ Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov

  Musicologica Slovaca, 2015, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, year 32, no. 2, p. 307

 • 2011

  BUGALOVÁ, Edita: Pripomenutie diela Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 343 – 349

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht − prehliadaní tvorcovia a ich osudy

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 12, p. 19 – 21

 • 1995

  ADAMKOVÁ, Júlia – LEXMANN, Juraj: “Jednotný katolícky spevník” (1937) ako výsledok estetiky 19. storočia.

  Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie (ed. J. Lengová), 1995, Banská Bystrica, p. 123 – 128

 • 1987

  MELICHER, Alexander: Nad listami Mikuláša Schneidera-Trnavského Zoltánovi Kodályovi

  Hudobný archív 10, 1987, Matica slovenská, Martin

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, p. 14 – 16

 • 1980

  MELICHER, Alexander: O vzťahoch Mikuláša Schneidera-Trnavského k Zoltánovi Kodályovi

  Vlastivedný zborník múzeí západoslovenského kraja, zv. 7. Venované pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského, 1980, Obzor, Bratislava

 • 1958

  BURLAS, Ladislav: Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa

  Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 7 – 8, p. 290 – 293

Bibliografia – Books

 • 2011

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Trnava

 • 1993

  MUNTÁG, Emanuel: Katalóg pozostalosti hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského

  The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava

 • 1991

  BUGALOVÁ, Edita: Hoj, vlasť moja: Mikuláš Schneider Trnavský 1881-1958

  Elenprint, Bratislava

 • 1972

  POTÚČEK, J. (ed.): Mikuláš Schneider–Trnavský: Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Antológia štúdií a príspevkov I.

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 1965

  ŠAMKO, Jozef: Mikuláš Schneider-Trnavský: Pohľad na život a dielo

  State Music Publisher, Bratislava

 • 1952

  BOKESOVÁ, Zdenka: Mikuláš Schneider-Trnavský

  SAVU, Bratislava

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2021

  BRONIŠ, Martin: Mikuláš Schneider-Trnavský, slovenský Schubert, se narodil před 140 lety

  Opera Plus, 24. 5. 2021

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

 • 2020

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Mimoriadny adventný koncert so Slávkou Zámečníkovou v bratislavskej Redute

  Opera Slovakia, 15.12.2020

 • 2020

  FECSKOVÁ, Silvia: Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 13

 • 2018

  LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 56 – 57

 • 2018

  KOBETIČ, Adrián: Trnavská hudobná jar jubiluje

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 22 – 23

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 19

 • 2017

  BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 2

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Songs : Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 57

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav – BLAHO, Vladimír: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 6, p. 6 – 7

 • 2016

  BLAHO, Vladimír: Viva Musica!

  Štyria výborní

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 12

 • 2016

  ALEXANDER, Juraj: Skalica opäť plná hudby

  8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 11

 • 2015

  PLATZNER, Alexander: Konvergencie

  Stretnutie abiturientov

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 5 – 6

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 4

 • 2014

  ČERVENKA, Jozef: Slza i úsmev Pavla Bršlíka

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 29

 • 2014

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Mikuláš Schneider-Trnavský : Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 36

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 2

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 3

 • 2013

  HORKAY, Tamás: Czechoslovak Chamber Duo [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 51

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 13

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 11

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Veľké slovenské hlasy

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 2

 • 1972

  žk: Pamätná izba skladateľovi

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 8, p. 7

 • 1972

  CHMELÍK, Bohumil: Sochár a hudba

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 13, p. 7

 • 1969

  mp: V národnom duchu

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 2
  (Uspávanka)

 • 1948

  Štátne ceny za umenie a vedu

  Kultúrny život, 14. 11. 1948, year 3, no. 21, p. 6

 • 1948

  j. h.: Hudba

  Sjazd skladateľov a hudobných vedcov v Prahe

  Kultúrny život, 17. 10. 1948, year 3, no. 19, p. 8 – 9

 • 1947

  Ka: Hudba

  Hodnotný koncert

  Kultúrny život, 1947, year 2, no. 22 – 24, p. 10 – 11

Bibliografia – Analyses of Works

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta pre husle a klavír g mol, op. 12

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 29 – 33

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy, zbierka piesní pre spev a klavír

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 39 – 45

x