1991

ld: info o koncerte v Kórei

Hudobný život, 1991, year 23, no. 14, p. 2

1987

LAKOTOVÁ, Katarína: Nedeľné dopoludnia v galérii

Hudobný život, 1987, year 19, no. 12, p. 7

1986

HABURČÁKOVÁ, Oľga: Celoštátna akordeónová súťaž v Hořoviciach

Hudobný život, 1986, year 18, no. 6, p. 2

1985

JAVORSKÝ, Igor: Nedeľné matiné v galérii

Hudobný život, 1985, year 17, no. 2, p. 2

1983

REŽUCHOVÁ, Viera: Mladí v tvorivom zápolení

Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 3 – 4

1983

BLAHYNKA, Miloslav: Absolventské koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 10, p. 2

1981

MICHALOVÁ, Eva: Interpretačná súťaž SSR´80

Hudobný život, 1981, year 13, no. 3, p. 1
(získal Diplom za vynikajúci výkon)

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 1991

  ld: info o koncerte v Kórei

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 14, p. 2

 • 1987

  LAKOTOVÁ, Katarína: Nedeľné dopoludnia v galérii

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 12, p. 7

 • 1986

  HABURČÁKOVÁ, Oľga: Celoštátna akordeónová súťaž v Hořoviciach

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 6, p. 2

 • 1985

  JAVORSKÝ, Igor: Nedeľné matiné v galérii

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 2, p. 2

 • 1983

  REŽUCHOVÁ, Viera: Mladí v tvorivom zápolení

  Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 3 – 4

 • 1983

  BLAHYNKA, Miloslav: Absolventské koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 10, p. 2

 • 1981

  MICHALOVÁ, Eva: Interpretačná súťaž SSR´80

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 3, p. 1
  (získal Diplom za vynikajúci výkon)

x