2023

BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ , Zuzana: V dirigovaní rozhodujú výsledky

Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 29 – 33

2022

ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

Tempo, 2022, year 19, no. 1 – 2, p. 19 – 21
(Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

2021

KOLÁŘ, Robert: Liszt s kaukazskou príchuťou

Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2

2021

VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2021

V domácej réžii

Hudobný život, 2021, year 53, no. 10, p. 4 – 5

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: "Naša práca musí mať predovšetkým zmysel" [rozhovor]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 14 – 17
(rozhovor s Danielom Raiskinom, šéfdirigentom Slovenskej filharmónie)

2021

MARTÁK, Ján: Ján Levoslav Bella – slovenský hudobný génius

Opera Slovakia, 25. 5. 2021

2021

BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

2021

GODÁROVÁ, Zuzana – GODÁR, Vladimír: Korešpondencia Jána Levoslava Bellu a Richarda Straussa

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 2, p. 141 – 188

2021

RAJTER, Adrian: Novoročné koncerty Viedenských filharmonikov

Tradícia i súčasnosť (... i drobné slovenské súvislosti)

Hudobný život, 2021, year 53, no. 1 – 2, p. 18 – 21

2020

GODÁR, Vladimír: Ján Levoslav Bella: Komorná hudba pre sláčikové nástroje. Pohľad editora (II)

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 1, p. 7 – 40

2020

TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

45 rokov vzájomného rešpektu

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

2019

ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave

Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 2

2019

GODÁR, Vladimír: Ján Levoslav Bella: Komorná hudba pre sláčikové nástroje. Pohľad editora (I)

Slovenská hudba, 2019, year 45, no. 4, p. 329 – 355

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, year 51, no. 5, p. 38

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Veľký hudobný sviatok na Šariši

Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 6 – 7

2018

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018

Československá noc komornej hudby

Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 4 – 5

2018

CHALUPKA, Ľubomír: Mucha Quartet, F. Jaro : J. L. Bella, A. Dvořák [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 56

2018

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Modlitbičky a projekt "troch B" v Banskej Bystrici

Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 15

2018

RUTTKAY, Juraj: History and Mission of Visegrad Doctoral Conferences in Prague

Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 4, p. 317 – 320

2018

LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 56 – 57

2017

TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

Octet Singers a ŠKO

Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 12 – 13

2017

SCHWARZBACHER, Jozef: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

Domáce orchestre: Bella, Beethoven, Dvořák

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 10

2017

GABRIELOVÁ, Jarmila: A Tribute to Ján Levoslav Bella (1843–1936) [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 51 – 52

2017

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nová sezóna Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 23

2017

TICHÝ, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie

Reformačné dni v Bratislave-Starom Meste

Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 11

2016

STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra

9. ročník, 1. – 29. mája, mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 5

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: K úvodu žilinskej koncertnej sezóny

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 13

2016

TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

Klavírna sonáta na Slovensku

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 8

2015

BERGER, Igor: Na podporu Domu Albrechtovcov

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 3

2015

LENGOVÁ, Jana: Katolícka hudba Jána Levoslava Bellu z aspektu pramenného bádania

[Ján Levoslav Bellảs Catholic Music from the Aspect of Source Research]

Pramene slovenskej hudby IV : 1. Písomné hudobné pramene 19. storočia. 2. Spracovanie a digitalizácia hudobných dokumentov a riešenie praktických problémov hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku. Zborník vedeckých štúdií, 2015, Martin, p. 21 – 32
(158 s., 1. vyd., Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.)

2014

HORKAY, Tamás: Ján Levoslav Bella : Complete Piano Works [recenzia CD]

Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 36

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: V Pálffyho paláci nielen Dvořák

Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 8

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 8

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: Profil klavírneho Bellu na jedinom koncerte

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 4

2013

BERGER, Igor: BHS 2013

Fedosejevov ajkovskij jedným z vrcholov BHS

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 7

2013

HORKAY, Tamás: BHS 2013

Kvalitný, no príliš dlhý...

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 6

2013

GREŠOVÁ, Adriana: Organ v Tůmovej decentnej a farebne objavnej registrácii

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 3

2013

ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

2013

TICHÝ, Stanislav: Albrechtina

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

2013

PLANKOVÁ, Eva: Záver BHS patril Bellovi aj Čajkovskému

Pravda, 15. 10. 2013, year 23, no. 240, p. 33

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 3

2013

LENGOVÁ , Jana: The Ballad principle in Works of Ján Levoslav Bella and Tadeáš Salva

Musicologica Slovaca, 2013, Bratislava, year 30, no. 1, p. 58 – 76

2012

TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 2

2012

JAKUBEK, Slavomír: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 3

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2011

MARTON, Ivan: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8

2011

KUBANDOVÁ, Janka: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 6

2011

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2011

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 9

2008

SEDLÁR, Mário: Ján Levoslav Bella : Skladby pre organ [recenzia CD]

Hudobný život, 2008, year 40, no. 5, p. 36

2007

KÔPKA, František: Neznáme články Jána Levoslava Bellu

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 45 – 49

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 305 – 307

2006

LENGOVÁ, Jana: K životu a tvorbe Jána Levoslava Bellu

Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 49 – 51

2006

HRNČIAROVÁ, Žofia: Význam sakrálnej zborovej tvorby J. L. Bellu v kontexte ceciliánskej reformy

Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Banská Bystrica, year 7, p. 54 – 58

2006

ŠUBA, Andrej: Osudy a ideály

.týždeň, 18. 12. 2006, no. 51 – 52, p. 86 – 89

2004

GODÁR, Vladimír: Trochu pravdy o Godárovi – testament editora

Slovenská hudba, 2004, year 30, no. 4, p. 621 – 638

2004

LENGOVÁ, Jana: Ešte raz pravda o Bellovi

Slovenská hudba, 2004, year 30, no. 3, p. 380 – 408

2003

SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto g mol, Sláčikové kvarteto B dur [recenzia notového vydania]

Slovenská hudba, 2003, year 29, no. 3 – 4, p. 549 – 551

2003

GODÁR, Vladimír: Trochu pravdy o Bellovi – pohľad editora

Slovenská hudba, 2003, year 29, no. 3 – 4, p. 559 – 567

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie

Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL

1996

LENGOVÁ, Jana: Der protestantische Choral im musikalischen Schaffen von Ján Levoslav Bella

Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 3 – 4, p. 514 – 520

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Bella vo Viedni

Hudobný život, 1994, year 26, no. 3, p. 2

1993

POTÚČEK, Juraj: Bibliografia literatúry o J. L. Bellovi (1953–1992)

Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Nadácia Jána Levoslava Bellu. Banská Bystrica 1993, 1993, p. 205 – 218

1993

LENGOVÁ, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry

Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica

1993

ČÁRSKA, Etela – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993)

Komorné koncerty

Hudobný život, 1993, year 25, no. 19, p. 5

1993

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Bellovské reminiscencie

Hudobný život, 1993, year 25, no. 16, p. 5

1993

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993)

Kováč Wieland

Hudobný život, 1993, year 25, no. 19, p. 5

1992

ČÍŽIK, Vladimír – LENGOVÁ, Jana (ed.): Exegi monumentum. Ján Levoslav Bella (1843–1936). Život a dielo v obrazových dokumentoch

Banská Bystrica

1985

KRESÁNEK, Jozef: Ján Levoslav Bella – piesňová tvorba

Hudobný život, 1985, year 17, no. 7, p. 3

1985

HRČKOVÁ, Naďa: Ján Levoslav Bella ako priesečník vplyvov českej a slovenskej hudobnej kultúry

Hudobný život, 1985, year 17, no. 6, p. 8

1984

FERENCZY, Oto: Naša podlžnosť J. L. Bellovi

Hudobný život, 1984, year 16, no. 1, p. 3

1984

BANÁRY, Boris: Celoslovenské oslavy

140. výročie narodenia J. L. Bellu

Hudobný život, 1984, year 16, no. 1, p. 3

1972

NOVÁČEK, Zdenko: Znovuobjavený Bella

Hudobný život, 1972, year 4, no. 2, p. 7

1970

FOLDVÁRIOVÁ, Naďa: Vztyčovanie klenby

Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 3
(Kováč Wieland)

1970

VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

SND a slovenská operná tvorba

Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4
(Kováč Wieland)

1969

mp: V národnom duchu

Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 2
(Modlitba sv. Cyrila)

1964

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia jubilejne

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 318
(Slávnostná predohra Es dur)

1958

ZAVARSKÝ, Ernest: J. L. Bella: Skladba c mol pre klavír

Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 10, p. 424 – 428

1955

ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella. Život a dielo

Bratislava

1953

POTÚČEK, Juraj: Bibliografia tlačených diel a literatúry o J. L. Bellovi

Hudobnovedný sborník SAV I., 1953, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

1953

ZAGIBA, František: Johann L. Bella (1843–1936) und das Wiener Musikleben

Wien

1953

NOVÁČEK, Zdenko: J. L. Bella, veľká postava slovenskej histórie

Hudobnovedný zborník Slovenskej akadémie vied, 1953, Bratislava

1953

BURLAS, Ladislav: Život a dielo J. L. Bellu

Bratislava

1948

OČENÁŠ, Andrej: Patrí všetkým hudobná výchova?

Ľudové školy nemajú byť bez hudobnej výchovy – príčiny nechápania hudby

Kultúrny život, 11. 4. 1948, year 3, no. 7, p. 1, 3

1948

BELLA, Ján Levoslav: Neznámy list Jána Levoslava Bellu

Kultúrny život, 15. 2. 1948, year 3, no. 3, p. 7

1947

Rozhlas vysiela

Kultúrny život, 1947, year 2, no. 22 – 24, p. 16

1946

FERENCZY, Oto: Bella či Novák?

Kultúrny život, 21. 9. 1946, year 1, no. 16 – 17, p. 4

1946

FERENCZY, Oto: Naše slabosti a nedostatky

Kultúrny život, 27. 7. 1946, year 1, no. 13, p. 3

1944

BOKESOVÁ, Zdenka: Návrat J. L. Bellu na Slovensko

(Listy Jána Levoslava Bellu synovi Rudolfovi z rokov 1925 – 1936)

Liptovský Svätý Mikuláš

1937

HUDEC, Konštantín: J. L. Bella

Praha

1924

OREL, Dobroslav: Ján Levoslav Bella

Bratislava

1893

BELLA, Ján Levoslav: Eine Orgel unserer Zeit (Separát)

Hermannstadt

1873

BELLA, Ján Levoslav: Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu

Letopis Matice slovenskej X, zv. II, 1873, p. 10 – 29

1872

BELLA, Ján Levoslav: Podmienky a základy národnej hudby slovenskej

Hudební listy III, 1872, no. 16, p. 127 – 129

1869

BELLA, Ján Levoslav: Slovenská hudba a spev slovenský

Dalibor VIII, 1869, no. 8, p. 57 – 58

1863

BELLA, Ján Levoslav: Jarnie kvety. Skalica 1863 (31 básní)

Personal bibliography

 • 1948

  BELLA, Ján Levoslav: Neznámy list Jána Levoslava Bellu

  Kultúrny život, 15. 2. 1948, year 3, no. 3, p. 7

 • 1893

  BELLA, Ján Levoslav: Eine Orgel unserer Zeit (Separát)

  Hermannstadt

 • 1873

  BELLA, Ján Levoslav: Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu

  Letopis Matice slovenskej X, zv. II, 1873, p. 10 – 29

 • 1872

  BELLA, Ján Levoslav: Podmienky a základy národnej hudby slovenskej

  Hudební listy III, 1872, no. 16, p. 127 – 129

 • 1869

  BELLA, Ján Levoslav: Slovenská hudba a spev slovenský

  Dalibor VIII, 1869, no. 8, p. 57 – 58

 • 1863

  BELLA, Ján Levoslav: Jarnie kvety. Skalica 1863 (31 básní)

Bibliography – Books

 • 1993

  LENGOVÁ, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry

  Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica

 • 1992

  ČÍŽIK, Vladimír – LENGOVÁ, Jana (ed.): Exegi monumentum. Ján Levoslav Bella (1843–1936). Život a dielo v obrazových dokumentoch

  Banská Bystrica

 • 1955

  ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella. Život a dielo

  Bratislava

 • 1953

  BURLAS, Ladislav: Život a dielo J. L. Bellu

  Bratislava

 • 1937

  HUDEC, Konštantín: J. L. Bella

  Praha

 • 1924

  OREL, Dobroslav: Ján Levoslav Bella

  Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2021

  GODÁROVÁ, Zuzana – GODÁR, Vladimír: Korešpondencia Jána Levoslava Bellu a Richarda Straussa

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 2, p. 141 – 188

 • 2020

  GODÁR, Vladimír: Ján Levoslav Bella: Komorná hudba pre sláčikové nástroje. Pohľad editora (II)

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 1, p. 7 – 40

 • 2019

  GODÁR, Vladimír: Ján Levoslav Bella: Komorná hudba pre sláčikové nástroje. Pohľad editora (I)

  Slovenská hudba, 2019, year 45, no. 4, p. 329 – 355

 • 2015

  LENGOVÁ, Jana: Katolícka hudba Jána Levoslava Bellu z aspektu pramenného bádania

  [Ján Levoslav Bellảs Catholic Music from the Aspect of Source Research]

  Pramene slovenskej hudby IV : 1. Písomné hudobné pramene 19. storočia. 2. Spracovanie a digitalizácia hudobných dokumentov a riešenie praktických problémov hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku. Zborník vedeckých štúdií, 2015, Martin, p. 21 – 32
  (158 s., 1. vyd., Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.)

 • 2013

  LENGOVÁ , Jana: The Ballad principle in Works of Ján Levoslav Bella and Tadeáš Salva

  Musicologica Slovaca, 2013, Bratislava, year 30, no. 1, p. 58 – 76

 • 2007

  KÔPKA, František: Neznáme články Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 45 – 49

 • 2006

  LENGOVÁ, Jana: K životu a tvorbe Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 49 – 51

 • 2006

  HRNČIAROVÁ, Žofia: Význam sakrálnej zborovej tvorby J. L. Bellu v kontexte ceciliánskej reformy

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Banská Bystrica, year 7, p. 54 – 58

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL

 • 1996

  LENGOVÁ, Jana: Der protestantische Choral im musikalischen Schaffen von Ján Levoslav Bella

  Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 3 – 4, p. 514 – 520

 • 1993

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Bellovské reminiscencie

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 16, p. 5

 • 1993

  POTÚČEK, Juraj: Bibliografia literatúry o J. L. Bellovi (1953–1992)

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Nadácia Jána Levoslava Bellu. Banská Bystrica 1993, 1993, p. 205 – 218

 • 1985

  KRESÁNEK, Jozef: Ján Levoslav Bella – piesňová tvorba

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 7, p. 3

 • 1985

  HRČKOVÁ, Naďa: Ján Levoslav Bella ako priesečník vplyvov českej a slovenskej hudobnej kultúry

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 6, p. 8

 • 1984

  FERENCZY, Oto: Naša podlžnosť J. L. Bellovi

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 1, p. 3

 • 1953

  NOVÁČEK, Zdenko: J. L. Bella, veľká postava slovenskej histórie

  Hudobnovedný zborník Slovenskej akadémie vied, 1953, Bratislava

 • 1953

  ZAGIBA, František: Johann L. Bella (1843–1936) und das Wiener Musikleben

  Wien

 • 1953

  POTÚČEK, Juraj: Bibliografia tlačených diel a literatúry o J. L. Bellovi

  Hudobnovedný sborník SAV I., 1953, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 1944

  BOKESOVÁ, Zdenka: Návrat J. L. Bellu na Slovensko

  (Listy Jána Levoslava Bellu synovi Rudolfovi z rokov 1925 – 1936)

  Liptovský Svätý Mikuláš

Bibliography – Analyses of Works

 • 1958

  ZAVARSKÝ, Ernest: J. L. Bella: Skladba c mol pre klavír

  Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 10, p. 424 – 428

Bibliography – Reviews

 • 2022

  ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

  Tempo, 2022, year 19, no. 1 – 2, p. 19 – 21
  (Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

 • 2018

  RUTTKAY, Juraj: History and Mission of Visegrad Doctoral Conferences in Prague

  Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 4, p. 317 – 320

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2023

  BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ , Zuzana: V dirigovaní rozhodujú výsledky

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 29 – 33

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2021

  V domácej réžii

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 10, p. 4 – 5

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: "Naša práca musí mať predovšetkým zmysel" [rozhovor]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 14 – 17
  (rozhovor s Danielom Raiskinom, šéfdirigentom Slovenskej filharmónie)

 • 2021

  MARTÁK, Ján: Ján Levoslav Bella – slovenský hudobný génius

  Opera Slovakia, 25. 5. 2021

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Liszt s kaukazskou príchuťou

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2

 • 2021

  RAJTER, Adrian: Novoročné koncerty Viedenských filharmonikov

  Tradícia i súčasnosť (... i drobné slovenské súvislosti)

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 1 – 2, p. 18 – 21

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

 • 2019

  ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 2

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 5, p. 38

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Veľký hudobný sviatok na Šariši

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 6 – 7

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018

  Československá noc komornej hudby

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 4 – 5

 • 2018

  LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 56 – 57

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Mucha Quartet, F. Jaro : J. L. Bella, A. Dvořák [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 56

 • 2018

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Modlitbičky a projekt "troch B" v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 15

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie

  Reformačné dni v Bratislave-Starom Meste

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 11

 • 2017

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nová sezóna Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 23

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

  Octet Singers a ŠKO

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 12 – 13

 • 2017

  GABRIELOVÁ, Jarmila: A Tribute to Ján Levoslav Bella (1843–1936) [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 51 – 52

 • 2017

  SCHWARZBACHER, Jozef: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Domáce orchestre: Bella, Beethoven, Dvořák

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 10

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

  Klavírna sonáta na Slovensku

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 8

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: K úvodu žilinskej koncertnej sezóny

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 13

 • 2016

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra

  9. ročník, 1. – 29. mája, mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 5

 • 2015

  BERGER, Igor: Na podporu Domu Albrechtovcov

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 3

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Ján Levoslav Bella : Complete Piano Works [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 36

 • 2013

  PLANKOVÁ, Eva: Záver BHS patril Bellovi aj Čajkovskému

  Pravda, 15. 10. 2013, year 23, no. 240, p. 33

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 3

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Profil klavírneho Bellu na jedinom koncerte

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 4

 • 2013

  GREŠOVÁ, Adriana: Organ v Tůmovej decentnej a farebne objavnej registrácii

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 3

 • 2013

  HORKAY, Tamás: BHS 2013

  Kvalitný, no príliš dlhý...

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 6

 • 2013

  BERGER, Igor: BHS 2013

  Fedosejevov ajkovskij jedným z vrcholov BHS

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 7

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: V Pálffyho paláci nielen Dvořák

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 8

 • 2013

  TICHÝ, Stanislav: Albrechtina

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

 • 2013

  ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

 • 2012

  TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 2

 • 2012

  JAKUBEK, Slavomír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 3

 • 2011

  KUBANDOVÁ, Janka: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 6

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2011

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2011

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 9

 • 2008

  SEDLÁR, Mário: Ján Levoslav Bella : Skladby pre organ [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 5, p. 36

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 305 – 307

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Osudy a ideály

  .týždeň, 18. 12. 2006, no. 51 – 52, p. 86 – 89

 • 2004

  GODÁR, Vladimír: Trochu pravdy o Godárovi – testament editora

  Slovenská hudba, 2004, year 30, no. 4, p. 621 – 638

 • 2004

  LENGOVÁ, Jana: Ešte raz pravda o Bellovi

  Slovenská hudba, 2004, year 30, no. 3, p. 380 – 408

 • 2003

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto g mol, Sláčikové kvarteto B dur [recenzia notového vydania]

  Slovenská hudba, 2003, year 29, no. 3 – 4, p. 549 – 551

 • 2003

  GODÁR, Vladimír: Trochu pravdy o Bellovi – pohľad editora

  Slovenská hudba, 2003, year 29, no. 3 – 4, p. 559 – 567

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Bella vo Viedni

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 3, p. 2

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993)

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 19, p. 5

 • 1993

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993)

  Kováč Wieland

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 19, p. 5

 • 1984

  BANÁRY, Boris: Celoslovenské oslavy

  140. výročie narodenia J. L. Bellu

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 1, p. 3

 • 1972

  NOVÁČEK, Zdenko: Znovuobjavený Bella

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 2, p. 7

 • 1970

  FOLDVÁRIOVÁ, Naďa: Vztyčovanie klenby

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 3
  (Kováč Wieland)

 • 1970

  VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

  SND a slovenská operná tvorba

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4
  (Kováč Wieland)

 • 1969

  mp: V národnom duchu

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 2
  (Modlitba sv. Cyrila)

 • 1964

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia jubilejne

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 318
  (Slávnostná predohra Es dur)

 • 1948

  OČENÁŠ, Andrej: Patrí všetkým hudobná výchova?

  Ľudové školy nemajú byť bez hudobnej výchovy – príčiny nechápania hudby

  Kultúrny život, 11. 4. 1948, year 3, no. 7, p. 1, 3

 • 1947

  Rozhlas vysiela

  Kultúrny život, 1947, year 2, no. 22 – 24, p. 16

 • 1946

  FERENCZY, Oto: Bella či Novák?

  Kultúrny život, 21. 9. 1946, year 1, no. 16 – 17, p. 4

 • 1946

  FERENCZY, Oto: Naše slabosti a nedostatky

  Kultúrny život, 27. 7. 1946, year 1, no. 13, p. 3

x