Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2000

  KURAJDOVÁ, Ema: František Dostalík (1896-1944) – dokumenty k životu a tvorbe

  Slovenská hudba, 2000, year 26, no. 1 – 2, p. 166 – 206

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: František (Fraňo) Dostalík [heslo]

  100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), 1998, National Music Centre, p. 82 – 84

 • 1996

  JURÍK, Marián: František Dostalík (1896 – 1944) : Rozporná či tragická osobnosť

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 5, p. 5

 • 1996

  ŠÍPKA, Miloš: František Dostalík (1896 – 1944) : Skice k životopisu

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 5, p. 5

 • 1988

  VAJDA, Igor: Slovenská opera

  Opus, Bratislava, p. 26 – 27

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj: Fraňo Dostalík (1896 – 1944). Pohľady na slovenský hudobný život : Antológia príspevkov a literatúry

  Bratislava

 • 1986

  Fraňo Dostalík [heslo]

  Slovenský biografický slovník : I. zväzok, A – D, 1986, Matica slovenská, Martin, p. 497

 • 1984

  ŠAMKO, Milo: Dosah názorov Aloisa Hábu na Slovensko

  Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983) : Referáty prednesené na muzikologickej konferencii v rámci BHS 1984, 1984, City Cente of Culture and Leisure Time, Bratislava, p. 39 – 47

 • 1983

  ŠAMKO, Milo: Prínos Fraňa Dostalíka do hudobnej kritiky 30. rokov

  Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny : Referáty prednesené na muzikologickej konferencii v rámci BHS 1983, 1983, City Cente of Culture and Leisure Time, Bratislava, p. 51 – 56

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, p. 40

 • 1979

  NOVÁČEK, Zdenko: Fraňo Dostalík – Janáčkov slovenský žiak

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 4, p. 8

 • 1978

  HOZA, Štefan: Škola a hudba : Hudba a spev v prvom učiteľskom ústave na Slovensku III.

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 21, p. 2

 • 1978

  HOZA, Štefan: Škola a hudba : Hudba a spev v prvom učiteľskom ústave na Slovensku II.

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 20, p. 2

 • 1969

  JURÍK, Marián (ed.): Fraňo Dostalík [heslo]

  Malá encyklopédia hudby, 1969, Obzor, Bratislava, p. 132

 • 1963

  ŠAMKO, Jozef: Fraňo Dostalík [heslo]

  Čs. hudební slovník osob a institucí, zv. I., 1963, State Music Publisher, Praha, p. 257 – 258

 • 1957

  kol.: Dejiny slovenskej hudby

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 418

 • 1949

  HUDEC, Konštantín: Vývin hudobnej kultúry na Slovensku

  SAVU, Bratislava, p. 105

 • 1947

  ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

  Závodský, Bratislava, p. 11 – 12

 • 1937

  PAZDÍREK, Oldřich (ed.): Fraňo Dostalík [heslo]

  Pazdírkův slovník naučný II., 1937, Brno, p. 201

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 1927

  KVĚT, J.: Debut Fraňa Dostalíka

  Robotnícke noviny, 1927, no. 106

x