• 1987

  REŽUCHOVÁ, Viera: Gramorecenzie

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 24, p. 5(Haydn: Sláčikové kvarteto D dur, op. 20 č. 4; Bethoven: Sláčikové kvarteto c mol, op. 18 č.4)

 • 1986

  BERGER, Igor: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 13, p. 7

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 13, p. 4(hodnotenie recitálu)

 • 1983

  BERGER, Igor: Na pamäť zaslúžilého umelca Aladára Móžiho

  Slovenské kvarteto v novom zložení

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 7

 • 1983

  -ag-: Nový primárius Slovenského kvarteta : Boris Monoszon

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 11, p. 7

 • 1982

  ALBRECHT, Ján: Štvrťstoročnica Slovenského kvarteta

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 22, p. 3

 • 1982

  BERGER, Igor: BHS : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 21, p. 6, 8

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 11, p. 4

 • 1979

  BERGER, Igor: BHS : Komorné súbory

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 21, p. 4

 • 1978

  -ký-: Gramorecenzia : Jozef Luptáčik a Slovenské kvarteto - Mozart, Weber

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 24, p. 9(Mozart - Klarinetové kvinteto A dur, KV 581; Weber - Klarinetové kvinteto B dur, op. 34)

 • 1978

  KRESÁK, F.: Prvá úspešná bilancia

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 5, p. 4

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Slovenské kvarteto

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 20, p. 4

 • 1977

  DUFFEK, Kornel: Aktivita priateľov umenia

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 16, p. 2

 • 1976

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Gramorecenzia : Debussy, Ravel

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 4, p. 5

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 24, p. 4(premiéra Koncertu pre sláčikové kvarteto a orchester Júliusa Kowalského)

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: BHS : Sláčikové kvartetá : Slovenské kvarteto

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 21, p. 4

 • 1974

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Gramorecenzia : Slovenské kvarteto : Dvořák

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 7, p. 5

 • 1973

  ČÍŽIK, Vladimír: BHS : Slovenské kvarteto

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 21, p. 4

 • 1973

  ALBRECHT, Ján: Haydn a Mozart v interpretácii Slovenského kvarteta [gramorecenzia]

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 16, p. 5

 • 1973

  PLASKUROVÁ, Alžbeta: Po pätnástich rokoch ...

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 6, p. 1, 7

 • 1971

  žk: Pocta Bartókovi

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 11, p. 4

 • 1971

  m.z.: Gradus ad Parnassum

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 9, p. 1

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: VI. Dni komornej hudby

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 22, p. 4

 • 1969

  VAJDA, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti : Slovenské kvarteto

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 11, p. 4

 • 1984

  BERGER, Igor: Komorný koncert k Roku českej hudby

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 12, p. 5

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´84

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 9, p. 1, 3

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 19, p. 1, 7

x