• 1987

  REŽUCHOVÁ, Viera: Gramorecenzie

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 24, s. 5(Haydn: Sláčikové kvarteto D dur, op. 20 č. 4; Bethoven: Sláčikové kvarteto c mol, op. 18 č.4)

 • 1986

  BERGER, Igor: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 13, s. 7

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 13, s. 4(hodnotenie recitálu)

 • 1983

  BERGER, Igor: Na pamäť zaslúžilého umelca Aladára Móžiho

  Slovenské kvarteto v novom zložení

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 7

 • 1983

  -ag-: Nový primárius Slovenského kvarteta : Boris Monoszon

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 11, s. 7

 • 1982

  ALBRECHT, Ján: Štvrťstoročnica Slovenského kvarteta

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 22, s. 3

 • 1982

  BERGER, Igor: BHS : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 21, s. 6, 8

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 11, s. 4

 • 1979

  BERGER, Igor: BHS : Komorné súbory

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 21, s. 4

 • 1978

  -ký-: Gramorecenzia : Jozef Luptáčik a Slovenské kvarteto - Mozart, Weber

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 24, s. 9(Mozart - Klarinetové kvinteto A dur, KV 581; Weber - Klarinetové kvinteto B dur, op. 34)

 • 1978

  KRESÁK, F.: Prvá úspešná bilancia

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 5, s. 4

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Slovenské kvarteto

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 20, s. 4

 • 1977

  DUFFEK, Kornel: Aktivita priateľov umenia

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 16, s. 2

 • 1976

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Gramorecenzia : Debussy, Ravel

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 4, s. 5

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 24, s. 4(premiéra Koncertu pre sláčikové kvarteto a orchester Júliusa Kowalského)

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: BHS : Sláčikové kvartetá : Slovenské kvarteto

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 21, s. 4

 • 1974

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Gramorecenzia : Slovenské kvarteto : Dvořák

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 7, s. 5

 • 1973

  ČÍŽIK, Vladimír: BHS : Slovenské kvarteto

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 21, s. 4

 • 1973

  ALBRECHT, Ján: Haydn a Mozart v interpretácii Slovenského kvarteta [gramorecenzia]

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 16, s. 5

 • 1973

  PLASKUROVÁ, Alžbeta: Po pätnástich rokoch ...

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 6, s. 1, 7

 • 1971

  žk: Pocta Bartókovi

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 11, s. 4

 • 1971

  m.z.: Gradus ad Parnassum

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 9, s. 1

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: VI. Dni komornej hudby

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 22, s. 4

 • 1969

  VAJDA, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti : Slovenské kvarteto

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 4

 • 1984

  BERGER, Igor: Komorný koncert k Roku českej hudby

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 12, s. 5

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´84

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 9, s. 1, 3

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 19, s. 1, 7

x