• 1959 – 1966

  ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava (violončelo – Vladimír Šálek)

 • 1966 – 1972

  Konzervatórium v Bratislave (Gustáv Večerný)

 • 1972 – 1977

   Konzervatórium Piotra Iljiča Čajkovského Moskva (Michail Chomicer)

 • 1977 – 1980

  Konzervatórium Piotra Iljiča Čajkovského Moskva (ašpirantúra – Valentin Fejgin)

 • 1975

  kurz komornej hudby v Paríži (Joseph Calvet)

 • od 1978

  nepretržite pedagóg na VŠMU (1987 docent, 1994 profesor), od 1990 vedúci Katedry orchestrálnych nástrojov

„Jozef Podhoranský je tvorivým a neustále hľadajúcim typom interpreta. Neuspokojuje sa s dosiahnutými métami, vždy sa usiluje siahať na ešte vyššie priečky rebríka kvality. Pribúdajúce roky a rozširujúca sa prax mu umožňujú čoraz výstižnejšie pretlmočenie skladateľovho zámeru. Jeho štýlovo precízna interpretácia je podmienená predovšetkým vysokou hudobnou inteligenciou, bohatou tvorivou fantáziou, eleganciou prejavu, zmyslom pre dramatickú hutnosť, vysokou kultúrou tónu a v neposlednom rade i spoľahlivosťou technického zázemia. Je rovnako vynikajúci vo filozofickej meditácii či v bravúrnej virtuozite. Jednotlivé zložky svojho interpretačného majstrovstva zvažuje a dávkuje s vkusom a nadhľadom. Má vzácny zmysel pre mieru svojho osobnostného vkladu, nič nepreexponováva. Na svojich partnerov, či už ide o duo alebo komorný ansámbel, pôsobí vždy veľmi inšpiratívne. Silou svojej výpovede vtláča potom výslednej koncepcii pečať osobitosti. Disponuje širokým spektrom dynamických, farebných, tempovo-agogických vlnení, náladových odtienkov, ktoré ako u každého popredného umelca vyúsťujú do presvedčivej, jednoliato pôsobiacej sugestívnej hudobnej línie.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 123-129.)

x