2020

KAMENSKÁ, Martina: Konvergencie 2020

Bratislavská noc komornej hudby - naposledy v Design Factory

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 8 – 9

2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for viola, cello and piano - J. Brahms, M. Bruch [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 38
(Z. Bouřová, J. Podhoranský, E. Cáhová; Diskant 2016)

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 11

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 9

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 10

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 5

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 3

2014

GLOCKOVÁ, Mária: Banskobystrická Radnica ožíva hudbou

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 6

2014

oj: Vrcholí najväčší sviatok vážnej hudby

Pravda, 12. 10. 2014, roč. 34, č. 134, s. 41

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

2013

HORKAY, Tamás: Collegium Wartberg v Humennom

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 12

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

2011

ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 2

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 3

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 16

2007

BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 8

2006

BERGER, Igor: Hudba troch storočí

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 11
(sólista Haydnovho Koncertu pre violončelo a orchester C dur; SKO s um. vedúcim E. Danelom)

2003

BOCEKOVÁ, Jana: 48. Košická hudobná jar

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 7 – 8, s. 25
(Ivan Gajan, pf, Nao Higano, s, komorný večer slovenskej hudby: Vilec, Godár)

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné : Podhoranský – Gajan

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 3, s. 22

2002

BILÍKOVÁ, Zdenka: Výnimočný koncert v synagóge

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 26
(spoločný koncert s Jánom Slávikom v Trnave)

2001

A. G.: Jar v rozhlase

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 29
(SOSRo, dir. Mirko Krajči – Dvořákov Koncert)

2001

POLÁK, Pavol: Bach na Hrade

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 21 – 22
(vystúpenie s Milošom Jurkovičom a Maricou Dobiášovou)

1999

GLASNÁKOVÁ, Květa: Konzervatórium v Žiline

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 2
(o 4. ročníku Letných interpretačných kurzov)

1998

JURÍK, Marián: CD recenzie

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 22, s. 8
(Antonín Dvořák: Koncert na rozlúčku s japonskou klaviristkou Shigeko Tekey)

1998

SKŘEPEK, Roman: Koncerty v Košiciach

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 1, s. 9
(2. 10. 1997 hodnotenie Brahmsovho Dvojkoncertu dir. Róbert Stankovský)

1997

(): Otvárací koncert 29. sezóny ŠF Košice

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 20, s. 11
(s Nándorom Szederkényim sólo v Brahmsovom Dvojkoncerte)

1997

GLASNÁKOVÁ, Květa: Dovidenia o rok v Žiline

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 15, s. 10
(26. 6. – 2. 7. 1997. 2. ročník Letných kurzov komornej hudby – pod vedením JP 12-členný violončelový súbor)

1996

STRUHÁRIKOVÁ, Silvia: Musica sacra ´96

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 16, s. 5
(so Slovenskými komornými sólistami)

1996

DOHNALOVÁ, Lýdia: Z hlbín [CD recenzie]

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 7, s. 7
(Roman Berger: De profundis I.)

1995

JURÍK, Marián: Recenzia CD : Musica academica [Účelový náklad pre HTF VŠMU]

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 14 – 15, s. 9

1994

ALBRECHT, Ján: 3. slovenský kongres ESTA

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 2
(11. – 12. 2. 1994 Bratislava. J. Podhoranský: referát Logické myslenie a pedagogika nástrojovej hry. Zvolený za viceprezidenta)

1994

SKŘEPEK, Roman: Čriepky z košického koncertného života

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 8, s. 4

1994

JURÍK, Marián: Stretnutie s osobnosťami. Na margo piešťanských kurzov

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 16, s. 2

1994

PODHORANSKÝ, Jozef: Základné motivačné činitele a metodika hry na sláčikových nástrojoch

Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov, 1994, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 43 – 47

1994

JURÍK, Marián: Tri x diskant. Gramorecenzie

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 23 – 24, s. 8
(Mozartové Chrámové sonáty s Hölblingovcami a Ivanom Sokolom)

1993

JAVORSKÝ, Igor: SF v januári

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 5, s. 4
(28. 1. Iris Szeghy: Koncert – premiéra, dir. O. Lenárd)

1993

JURÍK, Marián: Slovenská súčasná tvorba na CD platniach

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 4, s. 10
(Juraj Beneš – autorský profil. Skladby s violončelom)

1992

BERGER, Igor: Hudba a barok. Lapšanský – Podhoranský

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 5
(Hrad, 20. 10. 1992)

1992

-mj-: Festivaly. Nové hudobné fórum Viktring

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 5, s. 7
(avízo o vedení kurzov v Klagenfurte)

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Organový festival v Košiciach na rázcestí

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 24, s. 4
(Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámové sonáty s Annou a Quidom Hölblingovcami a s Ivan Sokolom)

1991

JAVORSKÝ, Igor: Ojedinelý zážitok

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 7, s. 4

1991

BERGER, Igor: Podhoranský a Gajan v Moyzesovej sieni

Čas , 21. 2. 1991, Bratislava
(Ludwig van Beethoven – variácie, sonáty)

1991

(-kh): Komorný koncert v "moyzeske"

Večerník, 5. 2. 1991

1990

HAJZLAR, Tomáš: Pražská jar 1990

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 16, s. 3
(Beethovenov Trojkoncert s Ewaldom Danelom a Mariánom Lapšanským)

1990

URSÍNYOVÁ, Terézia: S Jozefom Podhoranským. Od pedagogiky k etike

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 8, s. 9
(rozhovor s novým vedúcim Katedry orchestrálnych nástrojov VŠMU)

1990

BERGER, Igor: Večer s violončelom

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 5, s. 4
(Vladimír Godár, Dmitrij Šostakovič, Leoš Janáček, Antonín Dvořák s Eugenom Jakabom – pf)

1990

ČÍŽIK, Vladimír: Suchoňovský triptych vo Viedni

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 11, s. 5
(3. 4. 1991 – Klavírne kvarteto, op. 6 s Danelom Ewaldom, Milanom Teleckým, Mariánom Lapšanským)

1990

z. r.: Zwei Cellisten fehlten, die Pianistin patzte

Hamburger Abendblatt, 14. 12. 1990
(Bratislavskí sólisti na čele s Jackom Martinom Händlerom, Koncert Josepha Haydna)

1989

REŽUCHOVÁ, Viera: K záveru abonentných koncertov SF pre závody...

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 16, s. 4
(so SKO Haydnov Koncert C dur)

1989

DUCHOVÁ, Oľga: Cyklus koncertov MDKO

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 11, s. 5

1989

HAVLÍK, Jaromír: Praha. Týždeň novej tvorby 1989

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 10, s. 6
(Juraj Beneš: Sonáta pre vc sólo)

1988

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Dtto – 20. 2. 1988

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 12
(Miro Bázlik: Epoché)

1988

PODHORANSKÝ, Jozef – ALEXANDER, Juraj – DONAUER, Ladislav (zost.): Slovenská komorná hudba 5. Violončelo a klavír

Opus, Bratislava

1988

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Koncerty SNM

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 13, s. 4
(Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského – 27. 2. 1988)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Koncerty ZSSKU

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 13, s. 4
(Ilja Zeljenka: Hudba pre vc a pf)

1988

DOHNALOVÁ, Lýdia: 13. ročník prehliadky NSH – 18. 2. 1988

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 10 – 11
(Juraj Beneš: Sonáta pre sólové violončelo)

1987

ALBRECHT, Ján: Johannes Brahms : Sonáty pre violončelo a klavír [recenzia LP]

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 1, s. 5
(klavír M. Lapšanský)

1987

MAKOVICKÁ, Ljuba: Sovietska komorná hudba na Bratislavskom hrade

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 24, s. 7
(Sofia Gubajdulina: In croce s Vladimírom Rusóom)

1987

PODHORANSKÝ, Jozef – KRISTINIK, Dušan: Metodická príručka hry na violončelo pre prípravné štúdium a 1. stupeň základného štúdia Ľudovej školy umenia

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

1985

-eh-: Najkrajšia hudba môjho života

Televízia , 26. 8. 1985, Bratislava

1984

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Komorné koncerty MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 7
(hodnotenie recitálu; Ivan Gajan, klavír)

1983

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Gramorecenzia Joseph Haydn: [Koncert C dur]

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 23, s. 5

1983

MICHALOVÁ, Eva: Mladé pódium ´83

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 20, s. 8
(Vilec, Martinů, Šostakovaič s Ivanom Gajanom)

1983

DLHÁŇOVÁ, Božena: SF - Koncerty pre závody

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 7
(Dvořákov Koncert pre violončelo a orchester h mol, op. 104)

1983

BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT. Symfonické koncerty

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1 – 2
(Kowalski: Elégia)

1983

DLHÁŇOVÁ, Božena: Nedeľné dopoludnia v Galérii

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 2, s. 7

1983

ČÁRSKA, Etela: Mladá tvár. Jozef Podhoranský (profil)

Gramorevue , 1983

1982

ČÍŽIK, Vladimír: Široká paleta talentov

Po XVI. prehliadke mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 17, s. 1, 3

1982

IŠTVANČIN, Ján: Prebudený talent [profilový rozhovor]

Smena , 11. 6. 1982

1982

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Koncerty MDKO v Bratislave : Recitál Jozefa Podhoranského

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 10, s. 7
(Martinů, Brahms)

1982

ČÍŽIK, Vladimír: Po XVI. PMKU. Široká paleta talentov

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 17, s. 1
(Brahmsove sonáty s Mariánom Lapšanským)

1982

ALBRECHT, Ján: Štvrťstoročnica Slovenského kvarteta [profil]

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 22, s. 3

1982

Jozef Podhoranský

Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 109 – 111

1981

-mp-: Vrcholí koncertná aktivita

Život , 19. 11. 1981

1981

MERENČINOVÁ, Dita: Z koncertného života v Košiciach

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 11, s. 7
(so ŠF Košice, Koncert Camille Saint-Saënsa)

1981

LIPPOLDOVÁ, Viera: Keď publikum neinšpiruje...

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 4

1980

PODRACKÝ, Igor: BHS. Komorná tvorba slovenských skladateľov

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 21, s. 5
(Roman Berger: De profundis)

1980

BERGER, Igor: Letné komorné koncerty

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 19, s. 4
(so ŠKO Žilina, Čajkovskij: Rokokové variácie)

1980

ŠUHAJDOVÁ, Jana: Mladí v Klariskách (v rámci KL o. i. Berger: Konvergencie)

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 18, s. 4

1980

ŽITNÁ, Viera: Trenčianske Teplice ´80 : Prehliadka mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 17, s. 1, 4

1980

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 2, s. 5

1979

ČÍŽIK, Vladimír: II. IS SSR (Banská Bystrica – víťaz)

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 1, s. 1, 8

1979

ČÍŽIK, Vladimír: PSKU Žilina. 15. – 20. XI. 1979

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 2, s. 5

1979

ČÍŽIK, Vladimír: BHS. TIJI 79 (o účasti)

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 21, s. 1

1978

ČÍŽIK, Vladimír: IP´78

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 21, s. 4

1978

ADAMČIAK, Milan: Mladé pódium 1978

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 20, s. 4

1978

MOYZES, Milan: Kto si Jozef Podhoranský? Na návšteve u mladého violončelistu...

Život, 30. 3. 1978, s. 7
(profilový rozhovor)

1978

CHALUPKOVÁ, Viera: Jozef Podhoranský

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 4, s. 5
(recitál, o. i. Roman Berger: Konvergencie)

1977

ČÍŽIK, Vladimír: Interpódium ´77

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 20, s. 3
(ako člen Slovenského tria)

1977

VAŠÍČKOVÁ, Darina: Na začiatku cesty za divákom [rozhovor]

Smena, 22. 9. 1977

1977

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Kultúrne leto

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 16, s. 4
(P. I. Čajkovskij: Variácie na rokokovú tému, A. Dvořák: rondo, L. v. Beethoven: Variácie)

1976

URSÍNYOVÁ, Terézia: TNSHT (Michal Vilec: Sonáta g mol)

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 4 – 5

1975

-zm-: Mladý slovenský violončelista ...

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 15, s. 2

1975

(): Z domova (hodnotenie komorného recitálu v Žiline 21. 1.)

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 6, s. 2

1972

PRAGANT, Ján: O cenu Beethovenovho Hradca (získal 1. cenu)

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 15, s. 2

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: Camerata slovaca premiérovo (Luigi Boccherini: Koncert)

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 4

1970

ČÍŽIK, Vladimír: VI. prehliadka mladých interpretov Trenčianske Teplice

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 19, s. 4

Personálna bibliografia

 • 1994

  PODHORANSKÝ, Jozef: Základné motivačné činitele a metodika hry na sláčikových nástrojoch

  Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov, 1994, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 43 – 47

 • 1988

  PODHORANSKÝ, Jozef – ALEXANDER, Juraj – DONAUER, Ladislav (zost.): Slovenská komorná hudba 5. Violončelo a klavír

  Opus, Bratislava

 • 1987

  PODHORANSKÝ, Jozef – KRISTINIK, Dušan: Metodická príručka hry na violončelo pre prípravné štúdium a 1. stupeň základného štúdia Ľudovej školy umenia

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1982

  Jozef Podhoranský

  Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 109 – 111

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  KAMENSKÁ, Martina: Konvergencie 2020

  Bratislavská noc komornej hudby - naposledy v Design Factory

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 8 – 9

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for viola, cello and piano - J. Brahms, M. Bruch [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 38
  (Z. Bouřová, J. Podhoranský, E. Cáhová; Diskant 2016)

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 11

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 9

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 5

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 10

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 3

 • 2014

  oj: Vrcholí najväčší sviatok vážnej hudby

  Pravda, 12. 10. 2014, roč. 34, č. 134, s. 41

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

 • 2014

  GLOCKOVÁ, Mária: Banskobystrická Radnica ožíva hudbou

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 6

 • 2013

  HORKAY, Tamás: Collegium Wartberg v Humennom

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 12

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 2

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 3

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 16

 • 2007

  BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 8

 • 2006

  BERGER, Igor: Hudba troch storočí

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 11
  (sólista Haydnovho Koncertu pre violončelo a orchester C dur; SKO s um. vedúcim E. Danelom)

 • 2003

  BOCEKOVÁ, Jana: 48. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 7 – 8, s. 25
  (Ivan Gajan, pf, Nao Higano, s, komorný večer slovenskej hudby: Vilec, Godár)

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné : Podhoranský – Gajan

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 3, s. 22

 • 2002

  BILÍKOVÁ, Zdenka: Výnimočný koncert v synagóge

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 26
  (spoločný koncert s Jánom Slávikom v Trnave)

 • 2001

  A. G.: Jar v rozhlase

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 29
  (SOSRo, dir. Mirko Krajči – Dvořákov Koncert)

 • 2001

  POLÁK, Pavol: Bach na Hrade

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 21 – 22
  (vystúpenie s Milošom Jurkovičom a Maricou Dobiášovou)

 • 1999

  GLASNÁKOVÁ, Květa: Konzervatórium v Žiline

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 2
  (o 4. ročníku Letných interpretačných kurzov)

 • 1998

  JURÍK, Marián: CD recenzie

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 22, s. 8
  (Antonín Dvořák: Koncert na rozlúčku s japonskou klaviristkou Shigeko Tekey)

 • 1998

  SKŘEPEK, Roman: Koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 1, s. 9
  (2. 10. 1997 hodnotenie Brahmsovho Dvojkoncertu dir. Róbert Stankovský)

 • 1997

  (): Otvárací koncert 29. sezóny ŠF Košice

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 20, s. 11
  (s Nándorom Szederkényim sólo v Brahmsovom Dvojkoncerte)

 • 1997

  GLASNÁKOVÁ, Květa: Dovidenia o rok v Žiline

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 15, s. 10
  (26. 6. – 2. 7. 1997. 2. ročník Letných kurzov komornej hudby – pod vedením JP 12-členný violončelový súbor)

 • 1996

  STRUHÁRIKOVÁ, Silvia: Musica sacra ´96

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 16, s. 5
  (so Slovenskými komornými sólistami)

 • 1996

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Z hlbín [CD recenzie]

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 7, s. 7
  (Roman Berger: De profundis I.)

 • 1995

  JURÍK, Marián: Recenzia CD : Musica academica [Účelový náklad pre HTF VŠMU]

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 14 – 15, s. 9

 • 1994

  JURÍK, Marián: Tri x diskant. Gramorecenzie

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 23 – 24, s. 8
  (Mozartové Chrámové sonáty s Hölblingovcami a Ivanom Sokolom)

 • 1994

  JURÍK, Marián: Stretnutie s osobnosťami. Na margo piešťanských kurzov

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 16, s. 2

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: 3. slovenský kongres ESTA

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 2
  (11. – 12. 2. 1994 Bratislava. J. Podhoranský: referát Logické myslenie a pedagogika nástrojovej hry. Zvolený za viceprezidenta)

 • 1994

  SKŘEPEK, Roman: Čriepky z košického koncertného života

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 8, s. 4

 • 1993

  JAVORSKÝ, Igor: SF v januári

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 5, s. 4
  (28. 1. Iris Szeghy: Koncert – premiéra, dir. O. Lenárd)

 • 1993

  JURÍK, Marián: Slovenská súčasná tvorba na CD platniach

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 4, s. 10
  (Juraj Beneš – autorský profil. Skladby s violončelom)

 • 1992

  BERGER, Igor: Hudba a barok. Lapšanský – Podhoranský

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 5
  (Hrad, 20. 10. 1992)

 • 1992

  -mj-: Festivaly. Nové hudobné fórum Viktring

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 5, s. 7
  (avízo o vedení kurzov v Klagenfurte)

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Organový festival v Košiciach na rázcestí

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 24, s. 4
  (Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámové sonáty s Annou a Quidom Hölblingovcami a s Ivan Sokolom)

 • 1991

  JAVORSKÝ, Igor: Ojedinelý zážitok

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 7, s. 4

 • 1991

  BERGER, Igor: Podhoranský a Gajan v Moyzesovej sieni

  Čas , 21. 2. 1991, Bratislava
  (Ludwig van Beethoven – variácie, sonáty)

 • 1991

  (-kh): Komorný koncert v "moyzeske"

  Večerník, 5. 2. 1991

 • 1990

  z. r.: Zwei Cellisten fehlten, die Pianistin patzte

  Hamburger Abendblatt, 14. 12. 1990
  (Bratislavskí sólisti na čele s Jackom Martinom Händlerom, Koncert Josepha Haydna)

 • 1990

  HAJZLAR, Tomáš: Pražská jar 1990

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 16, s. 3
  (Beethovenov Trojkoncert s Ewaldom Danelom a Mariánom Lapšanským)

 • 1990

  ČÍŽIK, Vladimír: Suchoňovský triptych vo Viedni

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 11, s. 5
  (3. 4. 1991 – Klavírne kvarteto, op. 6 s Danelom Ewaldom, Milanom Teleckým, Mariánom Lapšanským)

 • 1990

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Jozefom Podhoranským. Od pedagogiky k etike

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 8, s. 9
  (rozhovor s novým vedúcim Katedry orchestrálnych nástrojov VŠMU)

 • 1990

  BERGER, Igor: Večer s violončelom

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 5, s. 4
  (Vladimír Godár, Dmitrij Šostakovič, Leoš Janáček, Antonín Dvořák s Eugenom Jakabom – pf)

 • 1989

  REŽUCHOVÁ, Viera: K záveru abonentných koncertov SF pre závody...

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 16, s. 4
  (so SKO Haydnov Koncert C dur)

 • 1989

  DUCHOVÁ, Oľga: Cyklus koncertov MDKO

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 11, s. 5

 • 1989

  HAVLÍK, Jaromír: Praha. Týždeň novej tvorby 1989

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 10, s. 6
  (Juraj Beneš: Sonáta pre vc sólo)

 • 1988

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Koncerty SNM

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 13, s. 4
  (Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského – 27. 2. 1988)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Koncerty ZSSKU

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 13, s. 4
  (Ilja Zeljenka: Hudba pre vc a pf)

 • 1988

  DOHNALOVÁ, Lýdia: 13. ročník prehliadky NSH – 18. 2. 1988

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 10 – 11
  (Juraj Beneš: Sonáta pre sólové violončelo)

 • 1988

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Dtto – 20. 2. 1988

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 12
  (Miro Bázlik: Epoché)

 • 1987

  MAKOVICKÁ, Ljuba: Sovietska komorná hudba na Bratislavskom hrade

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 24, s. 7
  (Sofia Gubajdulina: In croce s Vladimírom Rusóom)

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: Johannes Brahms : Sonáty pre violončelo a klavír [recenzia LP]

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 1, s. 5
  (klavír M. Lapšanský)

 • 1985

  -eh-: Najkrajšia hudba môjho života

  Televízia , 26. 8. 1985, Bratislava

 • 1984

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Komorné koncerty MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 7
  (hodnotenie recitálu; Ivan Gajan, klavír)

 • 1983

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Gramorecenzia Joseph Haydn: [Koncert C dur]

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 23, s. 5

 • 1983

  MICHALOVÁ, Eva: Mladé pódium ´83

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 20, s. 8
  (Vilec, Martinů, Šostakovaič s Ivanom Gajanom)

 • 1983

  DLHÁŇOVÁ, Božena: SF - Koncerty pre závody

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 7
  (Dvořákov Koncert pre violončelo a orchester h mol, op. 104)

 • 1983

  BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT. Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1 – 2
  (Kowalski: Elégia)

 • 1983

  DLHÁŇOVÁ, Božena: Nedeľné dopoludnia v Galérii

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 2, s. 7

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Mladá tvár. Jozef Podhoranský (profil)

  Gramorevue , 1983

 • 1982

  ALBRECHT, Ján: Štvrťstoročnica Slovenského kvarteta [profil]

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 22, s. 3

 • 1982

  ČÍŽIK, Vladimír: Po XVI. PMKU. Široká paleta talentov

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 17, s. 1
  (Brahmsove sonáty s Mariánom Lapšanským)

 • 1982

  ČÍŽIK, Vladimír: Široká paleta talentov

  Po XVI. prehliadke mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 17, s. 1, 3

 • 1982

  IŠTVANČIN, Ján: Prebudený talent [profilový rozhovor]

  Smena , 11. 6. 1982

 • 1982

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Koncerty MDKO v Bratislave : Recitál Jozefa Podhoranského

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 10, s. 7
  (Martinů, Brahms)

 • 1981

  -mp-: Vrcholí koncertná aktivita

  Život , 19. 11. 1981

 • 1981

  MERENČINOVÁ, Dita: Z koncertného života v Košiciach

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 11, s. 7
  (so ŠF Košice, Koncert Camille Saint-Saënsa)

 • 1981

  LIPPOLDOVÁ, Viera: Keď publikum neinšpiruje...

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 4

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: BHS. Komorná tvorba slovenských skladateľov

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 21, s. 5
  (Roman Berger: De profundis)

 • 1980

  BERGER, Igor: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 19, s. 4
  (so ŠKO Žilina, Čajkovskij: Rokokové variácie)

 • 1980

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: Mladí v Klariskách (v rámci KL o. i. Berger: Konvergencie)

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 18, s. 4

 • 1980

  ŽITNÁ, Viera: Trenčianske Teplice ´80 : Prehliadka mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 17, s. 1, 4

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 2, s. 5

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: BHS. TIJI 79 (o účasti)

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 21, s. 1

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: PSKU Žilina. 15. – 20. XI. 1979

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 2, s. 5

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: II. IS SSR (Banská Bystrica – víťaz)

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 1, s. 1, 8

 • 1978

  ČÍŽIK, Vladimír: IP´78

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 21, s. 4

 • 1978

  ADAMČIAK, Milan: Mladé pódium 1978

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 20, s. 4

 • 1978

  MOYZES, Milan: Kto si Jozef Podhoranský? Na návšteve u mladého violončelistu...

  Život, 30. 3. 1978, s. 7
  (profilový rozhovor)

 • 1978

  CHALUPKOVÁ, Viera: Jozef Podhoranský

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 4, s. 5
  (recitál, o. i. Roman Berger: Konvergencie)

 • 1977

  ČÍŽIK, Vladimír: Interpódium ´77

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 20, s. 3
  (ako člen Slovenského tria)

 • 1977

  VAŠÍČKOVÁ, Darina: Na začiatku cesty za divákom [rozhovor]

  Smena, 22. 9. 1977

 • 1977

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Kultúrne leto

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 16, s. 4
  (P. I. Čajkovskij: Variácie na rokokovú tému, A. Dvořák: rondo, L. v. Beethoven: Variácie)

 • 1976

  URSÍNYOVÁ, Terézia: TNSHT (Michal Vilec: Sonáta g mol)

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 4 – 5

 • 1975

  -zm-: Mladý slovenský violončelista ...

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 15, s. 2

 • 1975

  (): Z domova (hodnotenie komorného recitálu v Žiline 21. 1.)

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 6, s. 2

 • 1972

  PRAGANT, Ján: O cenu Beethovenovho Hradca (získal 1. cenu)

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 15, s. 2

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Camerata slovaca premiérovo (Luigi Boccherini: Koncert)

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 4

 • 1970

  ČÍŽIK, Vladimír: VI. prehliadka mladých interpretov Trenčianske Teplice

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 19, s. 4

x