Personálna bibliografia

 • 1994

  Základné motivačné činitele a metodika hry na sláčikových nástrojoch

  Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov, 1994, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 43 – 47

 • 1988

  PODHORANSKÝ, Jozef – ALEXANDER, Juraj – DONAUER, Ladislav (zost.): Slovenská komorná hudba 5. Violončelo a klavír

  Opus, Bratislava

 • 1987

  PODHORANSKÝ, Jozef – KRISTINIK, Dušan: Metodická príručka hry na violončelo pre prípravné štúdium a 1. stupeň základného štúdia Ľudovej školy umenia

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1982

  Jozef Podhoranský

  Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 109 – 111

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1991

  BERGER, Igor: Podhoranský a Gajan v Moyzesovej sieni

  Čas , 1991, Bratislava
  (Ludwig van Beethoven – variácie, sonáty)

 • 1991

  (-kh): Komorný koncert v "moyzeske"

  Večerník, 1991

 • 1990

  z. r.: Zwei Cellisten fehlten, die Pianistin patzte

  Hamburger Abendblatt, 1990
  (Bratislavskí sólisti na čele s Jackom Martinom Händlerom, Koncert Josepha Haydna)

 • 1985

  -eh-: Najkrajšia hudba môjho života

  Televízia , 1985, Bratislava

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Mladá tvár. Jozef Podhoranský (profil)

  Gramorevue , 1983

 • 1982

  IŠTVANČIN, Ján: Prebudený talent [profilový rozhovor]

  Smena , 1982

 • 1981

  -mp-: Vrcholí koncertná aktivita

  Život , 1981

 • 1978

  MOYZES, Milan: Kto si Jozef Podhoranský? Na návšteve u mladého violončelistu...

  Život, 1978, s. 7
  (profilový rozhovor)

 • 1977

  VAŠÍČKOVÁ, Darina: Na začiatku cesty za divákom [rozhovor]

  Smena, 1977

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Kultúrne leto

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 16, s. 4
  (P. I. Čajkovskij: Variácie na rokokovú tému, A. Dvořák: rondo, L. v. Beethoven: Variácie)

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: TNSHT (Michal Vilec: Sonáta g mol)

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 4 – 5

 • -1

  (): Z domova (hodnotenie komorného recitálu v Žiline 21. 1.)

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 6, s. 2

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for viola, cello and piano - J. Brahms, M. Bruch [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 38
  (Z. Bouřová, J. Podhoranský, E. Cáhová; Diskant 2016)

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 11

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 9

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 5

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 3

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 10

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

 • -1

  GLOCKOVÁ, Mária: Banskobystrická Radnica ožíva hudbou

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 6

 • -1

  HORKAY, Tamás: Collegium Wartberg v Humennom

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 12

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

 • -1

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 2

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 3

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Camerata slovaca premiérovo (Luigi Boccherini: Koncert)

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 4

 • -1

  PRAGANT, Ján: O cenu Beethovenovho Hradca (získal 1. cenu)

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 15, s. 2

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 16

 • -1

  BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 8

 • -1

  BOCEKOVÁ, Jana: 48. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 7 – 8, s. 25
  (Ivan Gajan, pf, Nao Higano, s, komorný večer slovenskej hudby: Vilec, Godár)

 • -1

  BILÍKOVÁ, Zdenka: Výnimočný koncert v synagóge

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 26
  (Trnava 7. 5. 2002 – duo s Jánom Slávikom)

 • -1

  A. G.: Jar v rozhlase

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 29
  (SOSRo, dir. Mirko Krajči – Dvořákov Koncert)

 • -1

  POLÁK, Pavol: Bach na Hrade

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 21 – 22
  (vystúpenie s Milošom Jurkovičom a Maricou Dobiášovou)

 • -1

  GLASNÁKOVÁ, Květa: Konzervatórium v Žiline

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 2
  (o 4. ročníku Letných interpretačných kurzov)

 • -1

  JURÍK, Marián: CD recenzie

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 22, s. 8
  (Antonín Dvořák: Koncert na rozlúčku s japonskou klaviristkou Shigeko Tekey)

 • -1

  SKŘEPEK, Roman: Koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 1, s. 9
  (2. 10. 1997 hodnotenie Brahmsovho Dvojkoncertu dir. Róbert Stankovský)

 • -1

  (): Otvárací koncert 29. sezóny ŠF Košice

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 20, s. 11
  (s Nándorom Szederkényim sólo v Brahmsovom Dvojkoncerte)

 • -1

  GLASNÁKOVÁ, Květa: Dovidenia o rok v Žiline

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 15, s. 10
  (26. 6. – 2. 7. 1997. 2. ročník Letných kurzov komornej hudby – pod vedením JP 12-členný violončelový súbor)

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Z hlbín [CD recenzie]

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 7, s. 7
  (Roman Berger: De profundis I.)

 • -1

  STRUHÁRIKOVÁ, Silvia: Musica sacra ´96

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 16, s. 5
  (so Slovenskými komornými sólistami)

 • -1

  JURÍK, Marián: Recenzia CD : Musica academica [Účelový náklad pre HTF VŠMU]

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 14 – 15, s. 9

 • -1

  ALBRECHT, Ján: 3. slovenský kongres ESTA

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 2
  (11. – 12. 2. 1994 Bratislava. J. Podhoranský: referát Logické myslenie a pedagogika nástrojovej hry. Zvolený za viceprezidenta)

 • -1

  JURÍK, Marián: Tri x diskant. Gramorecenzie

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 23 – 24, s. 8
  (Mozartové Chrámové sonáty s Hölblingovcami a Ivanom Sokolom)

 • -1

  JURÍK, Marián: Stretnutie s osobnosťami. Na margo piešťanských kurzov

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 16, s. 2

 • -1

  JAVORSKÝ, Igor: SF v januári

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 5, s. 4
  (28. 1. Iris Szeghy: Koncert – premiéra, dir. O. Lenárd)

 • -1

  JURÍK, Marián: Slovenská súčasná tvorba na CD platniach

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 4, s. 10
  (Juraj Beneš – autorský profil. Skladby s violončelom)

 • -1

  -mj-: Festivaly. Nové hudobné fórum Viktring

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 5, s. 7
  (avízo o vedení kurzov v Klagenfurte)

 • -1

  BERGER, Igor: Hudba a barok. Lapšanský – Podhoranský

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 5
  (Hrad, 20. 10. 1992)

 • -1

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Organový festival v Košiciach na rázcestí

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 24, s. 4
  (Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámové sonáty s Annou a Quidom Hölblingovcami a s Ivan Sokolom)

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Jozefom Podhoranským. Od pedagogiky k etike

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 8, s. 9
  (rozhovor s novým vedúcim Katedry orchestrálnych nástrojov VŠMU)

 • -1

  BERGER, Ivan: Večer s violončelom

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 5, s. 4
  (Vladimír Godár, Dmitrij Šostakovič, Leoš Janáček, Antonín Dvořák s Eugenom Jakabom – pf)

 • -1

  HAJZLAR, Tomáš: Pražská jar 1990

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 16, s. 3
  (Beethovenov Trojkoncert s Ewaldom Danelom a Mariánom Lapšanským)

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Suchoňovský triptych vo Viedni

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 11, s. 5
  (3. 4. 1991 – Klavírne kvarteto, op. 6 s Danelom Ewaldom, Milanom Teleckým, Mariánom Lapšanským)

 • -1

  REŽUCHOVÁ, Viera: K záveru abonentných koncertov SF pre závody...

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 16, s. 4
  (so SKO Haydnov Koncert C dur)

 • -1

  HAVLÍK, Jaromír: Praha. Týždeň novej tvorby 1989

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 10, s. 6
  (Juraj Beneš: Sonáta pre vc sólo)

 • -1

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Dtto – 20. 2. 1988

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 12
  (Miro Bázlik: Epoché)

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: 13. ročník prehliadky NSH – 18. 2. 1988

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 10 – 11
  (Juraj Beneš: Sonáta pre sólové violončelo)

 • -1

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Koncerty SNM

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 13, s. 4
  (Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského – 27. 2. 1988)

 • -1

  BLAHYNKA, Miloslav: Koncerty ZSSKU

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 13, s. 4
  (Ilja Zeljenka: Hudba pre vc a pf)

 • -1

  MAKOVICKÁ, Ljuba: Sovietska komorná hudba na Bratislavskom hrade

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 24, s. 7
  (Sofia Gubajdulina: In croce s Vladimírom Rusóom)

 • -1

  BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT. Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1 – 2
  (Kowalski: Elégia)

 • -1

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Gramorecenzia Joseph Haydn: [Koncert C dur]

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 23, s. 5

 • -1

  MICHALOVÁ, Eva: Mladé pódium ´83

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 20, s. 8
  (Vilec, Martinů, Šostakovaič s Ivanom Gajanom)

 • -1

  ALBRECHT, Ján: Štvrťstoročnica Slovenského kvarteta [profil]

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 22, s. 3

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Po XVI. PMKU. Široká paleta talentov

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 17, s. 1
  (Brahmsove sonáty s Mariánom Lapšanským)

 • -1

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Recitál Jozefa Podhoranského

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 10, s. 7
  (Martinů, Brahms, 6. 4. 1982)

 • -1

  LIPPOLDOVÁ, Viera: Keď publikum neinšpiruje...

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 4

 • -1

  MERENČINOVÁ, Dita: Z koncertného života v Košiciach

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 11, s. 7
  (so ŠF Košice, Koncert Camille Saint-Saënsa)

 • -1

  PODRACKÝ, Igor: BHS. Komorná tvorba slovenských skladateľov

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 21, s. 5
  (Roman Berger: De profundis)

 • -1

  BERGER, Igor: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 19, s. 4
  (so ŠKO Žilina, Čajkovskij: Rokokové variácie)

 • -1

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: Mladí v Klariskách (v rámci KL o. i. Berger: Konvergencie)

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 18, s. 4

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: BHS. TIJI 79 (o účasti)

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 21, s. 1

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: PSKU Žilina. 15. – 20. XI. 1979

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 2, s. 5

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: II. IS SSR (Banská Bystrica – víťaz)

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 1, s. 1, 8

 • -1

  CHALUPKOVÁ, Viera: Jozef Podhoranský

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 4, s. 5
  (recitál, o. i. Roman Berger: Konvergencie)

x