• 1988

  Cena Frica Kafendu

  za vynikajúce interpretačné výkony na domácich a zahraničných koncertných pódiách a za vzorné naštudovanie diel slovenských skladateľov

 • 1987

  Zlatý erb vydavateľstva OPUS

  za umeleckú realizáciu nahrávky sonát Johannesa Brahmsa (s Mariánom Lapšanským)

 • 1978

  Interpretačná súťaž Slovkoncertu

  absolútny víťaz

 • 1972

  Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)

  1. cena (kategória do 30 r.)

 • 1969

  Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)

  1. cena (kategória do 18 r.)

 • 1966

  Súťaž tvorivosti mládeže a pracujúcich v Ústí nad Orlicí (ústredné kolo)

  1. cena (kategória hra na violončele)

 • 1965

  Súťaž tvorivosti mládeže a pracujúcich v Nitre (ústredné kolo)

  1. cena (kategória komorná hudba)

x