• 2008

  HORKAY, Tomáš: BHS 2008

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 12, p. 12

 • 2008

  BREZINA, Pavol: Galéria hudby

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 20

 • 2007

  ADAMKOVIČOVÁ, Zuzana: Tradícia, experiment, súčasnosť

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 8 – 9

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 7 – 8, p. 14 – 15

 • 2006

  PLANKOVÁ, Eva: Miniprofil HŽ: Zwiebelovo kvarteto

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 33

 • 2005

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Premiéra ako dar k sviatku

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 11 – 12, p. 25

 • 2006

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mirbachovské matiné : Stretnutie priateľov

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 5, p. 12

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 1, p. 24

 • 2002

  MEŠČANOVÁ, Andrea: Sľubný začiatok festivalu v Košiciach

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 11, p. 26

x