• 2017

    TURÁK, František: Albrechtina: Peter Breiner 60

    Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 4 – 5

  • 2017

    ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

    Hudobný život, 2017, year 49, no. 4, p. 11

x