• 2018

  SZEKÉLYOVÁ, Zuzana: Gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 4 – 5

 • 2017

  SZÉKELYOVÁ, Zuzana: Gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 10 – 13

 • 2016

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Prešovské dni klasickej gitary

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 3, p. 3

 • 2010

  KOMPAS, Karol: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 16 – 17

 • 7. 11. 2009

  -pat-: Vier Gitarren-Solisten in begluckendem Einklang

  Stadtanzeiger, 7. 11. 2009

 • 26. 10. 2009

  -caf-: Feinsinniges fur 24 Saiten uberzeugt

  Leine – Zeitung , 26. 10. 2009

 • 2009

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 7 – 8, p. 14 – 15

 • 2009

  VACULOVÁ, Ela: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 4

 • 6. 11. 2008

  OTČENÁŠ, Igor: Slovenská sezóna v Prahe

  SME, 6. 11. 2008

 • 2008

  OTČENÁŠ, Igor: Vážení priatelia....

  Rudolfinum Revue , 2008, no. 10 – 11, p. 25

 • 2005

  VACULOVÁ, Ela: Nový gitarový festival

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 7, p. 24 – 25

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbach

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 12, p. 23

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Miniprofil HŽ: Bratislavské gitarové kvarteto

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 11, p. 7

 • 2002

  ČIERNA, Alena: Dvanásty sviatok koncertného umenia v Žiline

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 6, p. 19 – 20

 • 14. 5. 2001

  JAKUBCOVÁ, Ivana: "Radku, jedinú ženu medzi nami, nebijeme"

  Trnavské noviny, 14. 5. 2001

 • 31. 7. 2000

  MALOVEC, Ján: Svetová úroveň v slovenskom predvedení

  Slovenská republika, 31. 7. 2000

 • 1998

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudobné pohľadnice z Hradu

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 3, p. 7

x