Festival Committee

ČESTNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR
Igor VALENTOVIČ, riaditeľ Hudobného centra Bratislava
Rastislav TRNKA, predseda Košického samosprávneho kraja
Marián ŠIVARA, starosta obce Rimavské Brezovo
Július RUSNÁK, starosta obce Ochtiná
Ladislav BELÁNYI, starostka obce Štítnik
Peter VOJTKO, starosta obce Koceľovce
Alexandra PIVKOVÁ, primátorka mesta LučenecPRÍPRAVNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR
Slávka FERENCOVÁ, manažérka festivalu, Hudobné centrum
Janka MIHÁLIKOVÁ, zborová farárka, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo
Martin DUDÁŠ, diakon, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ochtiná
Jana IĽČISKOVÁ, zborová farárka, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik
Emília VELEBÍROVÁ, námestná farárka, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Koceľovce
Tomáš BELKO, riaditeľ Lučeneckého kultúrneho strediska LUKUS

Festival sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku

x