Programme

Opening Concert

Wednesday 26. 08. 2020 at 18:00

Parková 1, 951 93 , Topoľčianky

Show on the map

Performers:

Works:

 • Alessandro Marcello

  (1684 – 1750)

  • Koncert d mol pre hoboj a sláčikové nástroje (čembalo)

   • Andante e spicato

    Adagio

    Presto

 • Georg Friedrich Händel

  (1685 – 1759)

  • Triová sonáta D dur pre flautu, hoboj a čembalo op. 5-2 HWV 397

   • Adagio

    Fuga: Allegro

    Musette

    Marche

    Gavotte

 • Carl Philipp Emanuel Bach

  (1714 – 1788)

  • Sonáta G dur pre flautu a čembalo, Wq. 133, H. 564 Hamburská

   • Allegretto       

    Rondo Presto

 • Ennio Morricone

  (1928 – 2020)

  • Gabrielov hoboj from the movie Mission

 • Georg Philipp Telemann

  (1681 – 1767)

  • Triová sonáta pre flautu, hoboj a čembalo, TWV 42: E2

 • Johann Christoph Pepusch

  (1667 – 1752)

  • Triová sonáta F dur

   • Largo
    Allegro
    Adagio
    Allegro molto

Photo: Castle Topoľčianky

Castle Topoľčianky

x