Festival Committee

ČESTNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

Igor VALENTOVIČ, riaditeľ Hudobného centra Bratislava
Milan BELICA, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky diecézny biskup
Otokar KLEIN, primátor  mesta Nové Zámky
Ľubica KARASOVÁ, starostka obce Palárikovo
Mário ŽÁČIK, starosta obce Beladice
Marek HATTAS, primátor mesta Nitra
Mária SEGÍŇOVÁ, starostka obce Kostoľany pod Tríbečom
Klaudia PINTEROVÁ, starostka obce Belá
Béla KESZEGH, primátor mesta Komárno
Ján KRTÍK, primátor mesta Levice


PRÍPRAVNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

Slávka FERENCOVÁ, manažérka festivalu, Hudobné centrum
Alena ČIERNA, predsedníčka občianskeho združenia Konfrontácie
Mária FICZA SZOMBAT, Referát kultúry a mediálnych služieb Mestského  úradu Nové Zámky
Matúš PACELT, manažér viacúčelových zariadení kaštieľ Palárikovo, zámok Topoľčianky
Radovan BALÁŽ, Park Hotel Tartuf Beladice
Veronika PLEŠTINSKÁ, riaditeľka neziskovej organizácie Castellum Nitra
Lukáš LOŽEK, rímsko-katolícka cirkev, farnosť Ladice
Henrietta TÓTHOVÁ, Hotel Château Belá
Róbert LAKATOŠ, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Komárno
Berta JASEČKOVÁ, Mestské kultúrne stredisko Levice

 

Festival sa koná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu

x