Festivalový výbor

ČESTNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

 

Igor VALENTOVIČ, riaditeľ Hudobného centra Bratislava

Milan BELICA, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky diecézny biskup

Béla KESZEGH, primátor mesta Komárno

Ľubica KARASOVÁ, starostka obce Palárikovo

Marek HATTAS, primátor mesta Nitra

Mário ŽÁČIK, starosta obce Beladice

Otokar KLEIN, primátor mesta Nové Zámky

Štěpánka ZACHAROVÁ, starostka obce Rúbaň

Klaudia PINTEROVÁ, starostka obce Belá

 

PRÍPRAVNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

 

Slávka FERENCOVÁ, manažérka festivalu, Hudobné centrum

Alena ČIERNA, predsedníčka občianskeho združenia Konfrontácie

Róbert LAKATOŠ, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Komárno

Matúš PACELT, manažér viacúčelových zariadení kaštieľ Palárikovo, zámok Topoľčianky

Veronika PLEŠTINSKÁ, riaditeľka neziskovej organizácie Castellum

Radovan BALÁŽ, Park Hotel Tartuf Beladice

Mária FICZA SZOMBAT, Referát kultúry a mediálnych služieb Mestského  úradu Nové Zámky

Flórián JÁVORKA, riaditeľ Vinárstvo Château Rúbaň

Henrietta TÓTHOVÁ, Hotel Château Belá

x