O festivale

Festival Pro musica nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku. Fanúšikovia klasickej hudby si na koncertoch môžu vychutnať hudobné výkony desiatok popredných slovenských i zahraničných umelcov. Cieľom festivalu, ktorý sa koná vo vybraných historických pamiatkach jednotlivých regiónov, je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok. Pro musica nostra prinavracia hudobný život na miesta, kde ho publikum v minulosti bežne vyhľadávalo.

Medzinárodný festival PRO MUSICA NOSTRA NITRIENSIS vznikol z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu podujatia zameraného na prezentáciu klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni v Nitrianskom kraji. Podujatie s medzinárodnou účasťou zároveň predstavuje publiku vybrané historické pamiatky tohto regiónu.

Festival môžete navštíviť v týchto krajoch:

Pro musica nostra Thursoviensi - Žilinský kraj
Pro musica nostra Sarossiensi - Prešovský kraj
Pro musica nostra Nitriensi - Nitriansky kraj

Pro musica nostra na cestách 1 - Nitriansky a Trenčiansky kraj
Pro musica nostra na cestách 2 - Košický kraj
x