Profil osobnosti

Foto: Ľuboš Bernáth Zdroj: Archív

Ľuboš Bernáth

8. 11. 1977 Nové Zámky

www.lubosbernath.sk

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1992 – 1996
Gymnázium v Nových Zámkoch
1992 – 1996
ZUŠ v Nových Zámkoch (klavír, akordeón, husle)
1996 – 2001
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Stanislav Hochel)
2001 – 2006
VŠMU (kompozícia – Jevgenij Iršai)
2006 – 2009
Katedra teórie hudobného umenia VŠMU (doktorandské štúdium – Ladislav Kačic)
1999 – 2010
pedagóg kompozície, hudobnej teórie, dejín hudby, sluchovej analýzy a hry na klávesových nástrojoch na Súkromnej ZUŠ Gabriela Rovňáka
od 2008
pedagóg skladby a teoretických predmetov na Konzervatóriu v Bratislave
od 2009
pedagóg hudobnej analýzy, kontrapunktu a harmónie na Katedre hudobnej teórie VŠMU

Ako skladateľ a dirigent sa zúčastnil na mnohých domácich a zahraničných hudobných festivaloch (napr. Nová slovenská hudba, Melos-Étos, Orfeus a i.). V roku 2012 stál pri zrode nového mládežníckeho orchestra pri VŠMU Ensemble Spectrum ako umelecký garant. Od roku 2013 pôsobí vo funkcii podpredsedu Spolku slovenských skladateľov, je členom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Diela

 • opera
 • Margita a Besná

  Veselá balada v troch dejstvách (piatich obrazoch) o boji dvoch žien o neschopného chlapa
  2018 TEXT: Tomáš Surý
  RÉŽIA: Tomáš Surý
  POSTAVY: Besná, Margita, Maťo, Žiarlivosť, Bohyňa, Vidiečanka, Morena
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Tichá noc

  Apokryf č.1 na text K. Čapka
  2018
 • diela symfonického a koncertantného charakteru
 • Dvojkoncert pre klavír, husle a orchester

  2017 OBSADENIE: vn, pf, orch
 • symfonický orchester
 • Symfónia Genesis

  pre veľký orchester
  2006 OBSADENIE: orch
 • Concerto grosso

  pre orchester
  2012 11' 44''
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Fumeaux fume

  pre sláčikový orchester
  2009 7'10''
  OBSADENIE: archi
 • Lauda Sion

  Motetus instrumentalis per archi
  2015 11'
  OBSADENIE: archi
 • dychový orchester
 • Štyri vojenské pochody

  pre veľký vojenský dychový orchester
  2016 OBSADENIE: orch
 • vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom
 • Musica folklorica II.

  2018 OBSADENIE: CM
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Alea iacta est

  Koncertná ária pre soprán a orchester
  2006–2007 16'
  OBSADENIE: s, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, tu, tp, bat, cel, ar, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Sancta Mysterium

  Omša pre soprán sólo, detský zbor, ženský zbor a sláčiky
  1999–2000 OBSADENIE: s, CB, CF, archi
 • Sila pravdy

  Malá kantáta pre bas sólo, miešaný zbor, čembalo (klavír) a sláčikový orchester
  2003 2003, rev. 2012, 7' 35''
  OBSADENIE: b, CM, orch: cmb/pf, archi
 • Gloria

  pre soprán, mezzosoprán, detský zbor, harfu, klavír a sláčiky
  2004 OBSADENIE: s, ms, CB, ar, pf, archi
 • O mitissima virgo Maria

  pre barytón sólo, mužský zbor a orchester
  2012 7' 30''
  OBSADENIE: br, CMa, orch: ob, tr, archi
 • Orationes et Canticum Mariae – Žalm č. 2

  pre sólový soprán, miešaný zbor a komorný orchester
  2015 11'
  OBSADENIE: s, CM, orch
 • Svätý Martin

  Oratórium pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
  2015 50'
  TEXT: Tomáš Surý
  OBSADENIE: vv, spk, CM, orch
 • Kantata Chrzcielna

  Veľká duchovná kantáta pre sóla, recitátora, detský zbor, mužský zbor a orchester
  2016 45'
  OBSADENIE: vv, spk, CB, CMa, orch
 • zbor a orchester
 • Quattro pezzi ecclesiae

  pre miešaný zbor a orchester
  2008–2009 OBSADENIE: CM, orch
 • Parle laudi

  Štyri duchovné piesne pre zbor a komorný orchester
  2009 9' 30''
  OBSADENIE: CM, orch
 • Tretia kniha žalmov

  pre mužský zbor a orchester
  2014–2015 22' 30''
  OBSADENIE: CMa, orch
 • Signum crucis

  Malá duchovná kantáta pre mužský zbor a komorný orchester
  2016 12'
  OBSADENIE: CMa, orch
 • Brevi orationes pro defunctis

  Kantáta pre miešaný zbor a orchester
  2017 OBSADENIE: CM, orch
 • Pole pastierov

  Malá vianočná kantáta
  2017 TEXT: Tomáš Surý
  OBSADENIE: CB, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre klavír a komorný orchester

  2006 OBSADENIE: pf, orch
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Concertino

  pre trúbku, klavír a sláčikový orchester
  2013–2014 15'
  OBSADENIE: tr, pf, archi
 • Concertino elegico

  pre violu, klavír a orchester
  2017 OBSADENIE: vl, pf, orch
 • sólový nástroj
 • Monogramy

  pre akordeón sólo
  2014 13'
  OBSADENIE: ac
 • Akvarely

  pre violončelo
  2018 OBSADENIE: vc
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Mystérium Marsu

  pre klavír
  2003 OBSADENIE: pf
 • Galileiho mesiace

  pre klavír
  2005 OBSADENIE: pf
 • Moje detstvo

  Cyklus miniatúr pre klavír
  2010 OBSADENIE: pf
 • Sonata quasi una fantasia "Nádej"

  pre dva klavíry osemručne
  2010 12'
  OBSADENIE: 2pf8m
 • Sonáta pre klavír č. 2 "neobaroková"

  2012 10' 45''
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír č. 3

  2015 12' 20''
  OBSADENIE: pf
 • Suita 2015

  pre klavír
  2015 14' 30''
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír č. 4

  (Sonáta v starom štýle)
  2017 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Štyri intrády B-A-C-H

  2013–2014 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Metafázy

  pre flautu a klavír
  2000 OBSADENIE: fl, pf
 • Sonáta pre husle a klavír "Rok 2000"

  2000 OBSADENIE: vn, pf
 • Tri obrazy

  pre violončelo a klavír
  2007 VYDAVATEĽ: Pedagogická fakulta UMB
  OBSADENIE: vc, pf
 • Malá sonatína

  pre zobcovú flautu a klavír
  2010 OBSADENIE: fld, pf
 • Sonáta pre dve gitary

  2010 2010, rev. 2013
  OBSADENIE: 2gui
 • Lamentácie

  Štyri skladby pre flautu a klavír
  2011 11'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Capriccio

  pre dva hoboje a klavír
  2013 8'
  OBSADENIE: 2ob, pf
 • Dotyky renesancie

  pre renesančnú lutnu a akordeón
  2013 10'
  OBSADENIE: lut, ac
 • Sonatína v starom slohu

  pre saxofón a klavír
  2013 9'
  OBSADENIE: sx, pf
 • Partita

  pre barytónový saxofón a klavír
  2013–2014 13' 30''
  OBSADENIE: sxbr, pf
 • Sonáta pre husle a klavír č. 2 "Musica universalis"

  2014 11'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatina fantastica

  pre kontrabas sólo a klavír
  2014 9' 30''
  OBSADENIE: cb, pf
 • Sonáta č. 1

  pre violu a klavír
  2014–2015 15'
  OBSADENIE: vl, pf
 • Hymnos

  pre xylofón a klavír
  2016 OBSADENIE: xlf, pf
 • Rapsody in C

  pre flautu a klavír
  2016 10'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Sonáta č. 2

  pre violu a klavír
  2016 OBSADENIE: vl, pf
 • Three songs for my children

  pre altový saxofón a klavír
  2016 OBSADENIE: sxa, pf
 • Tri obrazy

  pre violu a malý orchester
  2016 OBSADENIE: vl, orch
 • Vernosť

  Suita pre dve gitary
  2016 OBSADENIE: 2gui
 • Ungarese

  suita pre gitaru a klavír
  2018 OBSADENIE: gui, pf
 • dva klavíry
 • Anastasis

  Fantázia pre dva klavíry
  2015 8' 20''
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Achnatonov sen

  pre flautu, akordeón a klavír
  2003 OBSADENIE: fl, ac, pf
 • The Song for Gabriela

  pre flautu, violu a vibrafón
  2003 OBSADENIE: fl, vl, vbf
 • Sonata da camera

  pre klarinet, violončelo a klavír
  2012 14' 50''
  OBSADENIE: cl, vc, pf
 • Štyri prelúdiá v starom štýle

  pre hoboj, klarinet a fagot
  2017 OBSADENIE: ob, cl, fg
 • klavírne trio
 • Klavírne trio

  1999 OBSADENIE: pf, vn, vc
 • Sonatína

  pre klavírne trio a Orffove nástroje
  2009 9' 40''
  OBSADENIE: vn, vc, pf, orf
 • štyri nástroje
 • Mia Chronochro Mia

  pre barytónový saxofón, vibrafón, xylofón a bicie nástroje
  2002 OBSADENIE: sxbr, vbf, xlf, bat
 • Divertiment „Piate evanjelium“

  pre hoboj, husle, violončelo a klavír
  2003 OBSADENIE: ob, vn, vc, pf
 • Sonáta

  pre klarinetové kvarteto
  2005 OBSADENIE: 4cl
 • Dve malé poémy

  pre hoboj, klavír, husle a organ
  2016 8' 45''
  OBSADENIE: ob, vn, pf, org
 • Sonata fantastica pre husle, klarinet, violoncelo a klavir

  2018 OBSADENIE: cl, vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  2006 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 "Štruktúry a impulzy"

  2014 14'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Spektrum ako päť farieb

  pre klarinet, trúbku, violončelo, čelestu a bicie nástroje
  2002 OBSADENIE: cl, tr, vc, cel, bat
 • Concertino pre klavírne kvinteto

  2004 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • šesť nástrojov
 • Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír

  2011 15'
  OBSADENIE: cb, 2vn, vl, vc, pf
 • Scherzi musicali

  Päť malých skladieb pre sláčikové sexteto
  2013 11' 30''
  OBSADENIE: 2vn, 2vl, 2vc
 • sedem nástrojov
 • Sonata quasi una fantasia BACH

  2013 10' 40''
  OBSADENIE: fl, pf/org, 2vn, vl, vc, cb
 • osem nástrojov
 • Atmosféry

  pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, klavír, husle, violu a violončelo
  2011 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, pf, vn, vl, vc
 • Divertimento

  pre dychové okteto
  2015 14'
  OBSADENIE: ens
 • 10–15 nástrojov
 • Musica reservata

  Concertino pre klarinet a komorný súbor
  2014 12'
  OBSADENIE: cl, ens
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Ave verum

  pre soprán a klavír
  1998 OBSADENIE: s, pf
 • O Jesu, mea vita

  pre ženský hlas, mužský zbor, harfu a klavír
  2007 OBSADENIE: vf, CM, ar, pf
 • Ecce Panis Angelorum

  pre flautu, husle, sólo soprán, sólo alt a organ
  2012 2' 40''
  OBSADENIE: s, a, fl, vn, org
 • Seba som stretla

  Arietta v starom štýle pre sólo soprán, flautu, violončelo a klavír
  2012 6' 30''
  OBSADENIE: s, fl, vc, pf
 • Sonata da chiesa

  pre hoboj, sólový soprán, violončelo a klavír
  2012 13' 20''
  OBSADENIE: s, ob, vc, pf
 • Liber psalmorum (Kniha žalmov)

  pre sólo barytón a klavírne trio
  2013 15'
  OBSADENIE: br, vn, vc, pf
 • Proglas – pravda slova

  Malá kantáta pre sólo soprán, klarinet, violončelo a klavír
  2013 10'
  OBSADENIE: s, cl, vc, pf
 • Žalmy v tanci I.

  2013 2013, rev. 2016, 13'
  OBSADENIE: ms, a, ens: fl, ob, cl, fg, cr, tpc, pf, vn, cb
 • Liber psalmorum II. – Iudica me, Domine

  pre sólový soprán a gitaru
  2013–2014 12'
  TEXT: Biblia, Žalm 26
  OBSADENIE: s, gui
 • Dve malé arietty

  pre sólový barytón, soprán a komorné trio
  2014 12'
  OBSADENIE: br, s, ens
 • Štvrtá kniha žalmov

  pre soprán sólo, hoboj, gitaru a violončelo
  2015 15'
  OBSADENIE: s, ob, gui, vc
 • Dievča a les

  pre mezzosoprán, klarinet, husle, violončelo a klavír
  2016 TEXT: Tomáš Surý
  OBSADENIE: ms, cl, vn, vc, pf
 • Gaude, Virgo gloriosa

  Cyklus duchovných piesní pre soprán, flautu a harfu
  2016 OBSADENIE: s, fl, ar
 • Vyznania

  Piesňový cyklus pre soprán, violončelo a akordeón
  2016 15' 30''
  OBSADENIE: s, vc, ac
 • Večný tmel bytia

  2018 TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: s, vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Modlitbičky

  pre soprán a klavír
  2010 OBSADENIE: s, pf
 • Človek a more

  2015 TEXT: Ch. Baudelaire
  OBSADENIE: s/ms/t/b, pf
 • Prebúdzanky

  Kontrastne ironický cyklus pre hlas a klavír
  2018 TEXT: Tomáš Surý
  OBSADENIE: s, pf
 • sólový hlas (hlasy) a organ
 • Emitte Spiritum tuum

  Arietta pre dva soprány a organ
  2017 OBSADENIE: 2s, org
 • hlas (hlasy) sólo
 • Modlitba

  pre tri ženské hlasy
  1999 OBSADENIE: 3vf
 • Parle laudi

  pre tri vyššie hlasy
  2007 OBSADENIE: 3v
 • transkripcie
 • Mario Castelnuovo-Tedesco: Sonáta op. 205

  pre flautu a klavír
  2017 OBSADENIE: fl, pf
 • zborové
 • Žalm č. 1

  pre soprán sólo a miešaný zbor
  1999 OBSADENIE: s, CM
 • Tri ľudové piesne

  2003 OBSADENIE: CM/CMa
 • miešaný zbor
 • Veni Sancte Spiritus

  pre miešaný zbor
  2000 OBSADENIE: CM
 • Šperky

  pre miešaný zbor
  2002 OBSADENIE: CM
 • Ave Maris Stella

  pre dva miešané zbory
  2005 OBSADENIE: 2CM
 • Cantigas de Santa Maria

  pre miešaný zbor
  2015 7' 10''
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Prosba

  pre mužský zbor
  1999 OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Prelúdiá

  pre vyššie ženské hlasy
  2003 OBSADENIE: CF
 • zbor a nástroje
 • Angelikine okuliare

  Hudobná rozprávka pre recitátora, detský zbor, flautu a klavír
  2011 25'
  OBSADENIE: spk, CB, fl, pf
 • O salutaris hostia

  pre miešaný zbor a organ
  2013 OBSADENIE: CM, org
 • zbor a klavír
 • Stabat Mater

  pre mužský zbor a klavír
  2003 OBSADENIE: CMa, pf
 • A brevis dialogus hominis

  Krátke dialógy o človeku pre detský zbor, mužský zbor a klavír
  2016 4' 40''
  OBSADENIE: CB, CMa, pf
 • zbor a organ
 • Malá vianočná kantáta

  pre miešaný zbor a organ
  2016 OBSADENIE: CM, org
 • Vianočné koledy pre miešaný zbor a organ

  2018 OBSADENIE: CM, org
 • sóla, zbor a nástroje
 • Missa brevis

  pre soprán sólo, miešaný zbor a bicie
  2010–2011 22'
  OBSADENIE: s, CM, bat
 • Vzkriesenie Lazara

  Komorná kantáta pre recitátora, soprán, tenor, miešaný zbor a komorné kvinteto
  2013 21'
  OBSADENIE: spk, s, t, CM, ens
 • Motetus sacrum I.

  pre soprán, barytón, miešaný zbor, husle, violončelo, klarinet a klavír
  2015 OBSADENIE: s, br, CM, vn, vc, cl, pf
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • Tajomné karpaty

  2017

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MACHUTOVÁ, Dominika: Emitte Spiritum tuum Ľuboša Bernátha a jeho uplatnenie v umeleckej edukácii
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 4, s. 340–349
 • (vd): Premiéra Proglasu znela v Dome umenia
  2013 Piešťanský týždeň roč. 23, 2013, č. 26, s. 10
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Technik STU v Banskej Štiavnici
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 5
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 3
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 9
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Nová slovenská opera o mladej vdove, čo hriech rozsievala
  2019 In: operaslovakia.sk/nova-slovenska-opera-o-mladej-vdove-co-hriech-rozsievala/
  Operaslovakia 2019
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Levická zborová slávnosť
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 17
 • KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018
  Československá noc komornej hudby
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 4 – 5
 • HALMO, Jana: Lucia Papanetzová, Ľuboš Bernáth : Žalmy [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 38
 • KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 9
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 25
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 5
 • BLAHO, Vladimír: Kvalitné diplomové koncerty
  2017 In: operaslovakia.sk/kvalitne-diplomove-koncerty/
  Opera PLUS 2017
 • KAČIC, Ladislav: AD HŽ 12/2016: Epoché / Nová slovenská hudba
  Historia Sancti Martini – návrat ku koreňom oratória?
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 2
 • BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ, Zuzana: Žalmy. Božské v ľudskom, ľudské v božskom
  2017 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 14, 2017, č. 3-4, s. 24-25
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Žalmy v tanci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 10
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 11
 • ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 11
 • ŠUBA, Andrej: Allegretto Žilina 2016
  Žilinské Svätenie jari
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 9
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!
  2016 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 13, 2016, č. 3-4, s. 26-29
 • ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 38–39
 • FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014
  Quasars Ensemble a Musica Cassovia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 22
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 8
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Otvárací koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 22
 • ŠUŠKA, Pavol: Bratislavské hudobné slávnosti
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 11
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Kompozičné techniky v omši – Messe de Nostre Dame Guillauma da Machaut
  2009 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 6, 2009, č. 2, s. 14 – 19
 • Piesňovosť a sonátovosť ako dva základné formové princípy v hudbe 19. storočia
  2008 Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Prezentácie – konfrontácie HTF VŠMU v Bratislave, Divis-Slovakia, Bratislava 2008
 • Začiatky viachlasu v európskej hudbe
  2007 TEMPO, časopis HTF VŠMU 2007, č. 2
 • Stručný popis a reflexia stavu hudobnej teórie a interpretačnej praxe v spisoch popredných predstaviteľov francúzskej Ars novy
  2007 : Prezentácie-konfrontácie II., zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2007, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2007
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Význam archetypov v súčasnej kompozícii a ich využitie v pedagogickej praxi
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 1-2, s. 2-6
 • Recenzie
 • Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie, Hudobné centrum, HTF VŠMU 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 39 – 40

Diskografia

 • Foto: Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
  2014 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300203
  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Concertino
   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Concertino
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Musica nova spiritualis MUSICA NOVA SPIRITUALIS
  2014 CD – Katolícka univerzita v Ružomberku
  1. Rastislav Adamko: Proglas
   Schola cantorum PF KU v Ružomberku, Janka Bednáriková (dir.)
  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  3. Peter Groll: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256
   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  5. Milan Dubovský: Ave verum
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  6. Peter Hochel: Ubi caritas
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri
   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)
  9. Rastislav Adamko: Mystérium
   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  10. Stanislav Hochel: Ave Maria
   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)
  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum
   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  12. Mirko Krajči: Psalmus 131
   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  14. Peter Groll: Ave verum corpus
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
 • Foto: Lento Ad Astra: Playing "Šach" with Mr. Bach LENTO AD ASTRA: PLAYING "ŠACH" WITH MR. BACH
  2013 CD – Real Music House 1647-009-2

  1. Malí františkáni (improvisation & meditation inspired by Prelude in d minor from 2nd cello suite); Eva Šušková, Erik Rothenstein 2. J. S. Bach: Menuet from French Suite in b Minor (arr. Viliam Gräffinger); Zita Slavíčková, Erik Rothenstein 3. J. S. Bach: Arioso (arr. Erik Rothenstein); Boris Bohó, Zita Slavíčková, Erik Rothenstein Luboš Bernáth: Sonate in Old Style (inspired by music of J. S. Bach); Zita Slavíčková, Erik Rothenstein 4. Fantasia melancolica 5. Interlúdium 6. Largo e fugato in C 7. Rondo finale 8. Pavol Šuška: Für dich... (inspired by cryptogram HA, CB – BACH); Eva Šušková, Zita Slavíčková, Erik Rothenstien 9. Erik Rothenstein: Prater Menuet (inspired by Menuet g minor from Anna Magdalena Bach Notebook); Boris Bohó, Erik Rothenstein 10. Viliam Gräffinger: Ruhig und in sich zufrieden (inspired by Cantata n. 9); Eva Šušková, Zita Slavíčková, Erik Rothenstein 11. Veľkí františkáni (improvisation & meditation inspired by Prelude in d minor from 2nd cello suite); Eva Šušková, Erik Rothenstein 12. J. S. Bach: Andante (2nd movement from Italian Concert) (arr. Zita Slavíčková); Zita Slavíčková, Erik Rothenstein 13. Fragment (from Prelude in d minor from 2nd cello suite) (arr. Erik Rothenstein); Erik Rothenstein Lento ad astra: Zita Slavíčková – piano Erik Rothenstein – baritone saxophone Guests: Eva Šušková – voice Boris Bohó – violoncello
  1. Erik Rothenstein, Zita Slavíčková, Eva Šušková, Boris Bohó, Lento Ad Astra, Pavol Šuška, Viliam Gräffinger, Ľuboš Bernáth
 • Foto: Dieťa a čaro hudby DIEŤA A ČARO HUDBY
  2010 CD – H Plus VX 0003-2-131
  1. Michal Paľko: Allegro dolcitto
   Katarína Dučaiová (fld), Zuzana Biščáková (pf)
  2. Lucia Chuťková: Vlna a voda
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Lucia Chuťková (orf), Michal Paľko (orf)
  3. Ľuboš Bernáth: Sonatína
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf), Lucia Chuťková (orf), Michal Paľko (orf), Pavol Bizoň (orf)
  4. Pavol Bizoň: Kvarteto bez jedného hráča
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf)
  5. Juraj Hatrík: Dva portréty a Epilóg 2009
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf), Tereza Maličkayová (s), Mária Repková (ms), Katarína Dučaiová (fld), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Lucia Chuťková (orf), Pavol Bizoň (orf), Michal Paľko (orf)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2013 za dielo O mitissima virgo Maria

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľuboš Bernáth: Margita a Besná
  Veselá balada v troch dejstvách (piatich obrazoch) o boji dvoch žien o neschopného chlapa
  8. 5.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Linda Mellenová (s), Nikola Ujházyová (s), Martin Morháč (br), Veronika Bilová (s), Angelika Hujdičová (s), Lea Demeková (s), Emma Bernáthová (act ), Spevácky zbor VŠMU, Ladislav Kaprinay (zbm.), Symfonický orchester VŠMU, Dušan Štefánek (dir.), Tomáš Surý (réžia)
 • Ľuboš Bernáth: Musica folklorica II.
  17. 3.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Voce magna, Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Vianočné koledy pre miešaný zbor a organ
  12. 2018 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitra, SK
  INTERPRETI: Ondrej Šaray (zbm.)
 • Ľuboš Bernáth: Dvojkoncert pre klavír, husle a orchester
  4. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Tomka (vn), Jordana Palovičová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Valentovič (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Ungarese
  suita pre gitaru a klavír
  14. 10.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianska hudobná jeseň, SK
  INTERPRETI: Karol Samuelčík (gui), Karin Remencová (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sonata fantastica pre husle, klarinet, violoncelo a klavir
  9. 10.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitrianska hudobná jeseň, SK
  INTERPRETI: Ad libitum
 • Ľuboš Bernáth: Večný tmel bytia
  20. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Design Factory, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Martin Ruman (vl), Jozef Lupták (vc)
 • Ľuboš Bernáth: Akvarely
  pre violončelo
  27. 7.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Vernisáž výstavy Květoslavy Fulierovej, Knižnica Starého zámku, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc)
  Premiéra časti "Akvarel in C".
 • Ľuboš Bernáth: Prebúdzanky
  Kontrastne ironický cyklus pre hlas a klavír
  17. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rea Slawiski (s), Róbert Pechanec (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Pole pastierov
  Malá vianočná kantáta
  20. 12.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Hymnos
  pre xylofón a klavír
  13. 9.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Lenhart (xlf), Marek Milo (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Dievča a les
  pre mezzosoprán, klarinet, husle, violončelo a klavír
  16. 3.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alena Kropáčková (ms), Barnabás Kollárik (cl), Juraj Tomka (vn), Pavol Mucha (vc), Jana Nagy-Juhász (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sláčikové kvarteto č. 2 "Štruktúry a impulzy"
  11. 3.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mucha Quartet
 • Ľuboš Bernáth: Žalmy v tanci I.
  7. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Judita Andelová (ms), Alena Kropáčková (a), EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Svätý Martin
  Oratórium pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
  5. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Katedrála sv. Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Šimonovič (spk), Jana Pastorková (s), Alena Kropáčková (ms), Boris Prýgl (bbr), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Komorný orchester ZOE, Adrian Kokoš (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta č. 2
  pre violu a klavír
  16. 10.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Tri obrazy
  pre violu a malý orchester
  25. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na radnici, Nádvorie Trnavskej radnice, Trnava, SK
  INTERPRETI: Eduard Vaněk (vl), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: A brevis dialogus hominis
  Krátke dialógy o človeku pre detský zbor, mužský zbor a klavír
  18. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galakoncert pri príležitosti osláv 95 rokov založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (zbm.), Spevácky zbor slovenských učiteľov, Denisa Stašková (pf), Štefan Sedlický (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Lauda Sion
  Motetus instrumentalis per archi
  13. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Peter Vrábel (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Tretia kniha žalmov
  pre mužský zbor a orchester
  10. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Voce magna, Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto, Spevácky zbor slovenských učiteľov, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Podkarpacki Chór Męski, Štátny komorný orchester Žilina, Štefan Sedlický (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Motetus sacrum I.
  pre soprán, barytón, miešaný zbor, husle, violončelo, klarinet a klavír
  18. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musica sacra, Piaristický kostol sv. Ladislava, Nitra, SK
  INTERPRETI: Ildikó Szakács (s), Tomáš Šelc (br), Bratislava Vocal Consort, Komorný orchester Ad Libitum, László G. Horváth (vn), Viktor Juhász (vc), Peter Kazán (cl), Eszter Beáta Gincsai (pf), Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta č. 1
  pre violu a klavír
  11. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
 • Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
  pre miešaný zbor a organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Concertino
  pre trúbku, klavír a sláčikový orchester
  4. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: István Siket (tr), Ivan Buffa (pf), Musica Cassovia, Maroš Potokár (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Štyri intrády B-A-C-H
  17. 7.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavský organový festival, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Vrábel (org)
 • Ľuboš Bernáth: Liber psalmorum II. – Iudica me, Domine
  pre sólový soprán a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Vladimír Ondrejčák (gui)
 • Ľuboš Bernáth: Musica reservata
  Concertino pre klarinet a komorný súbor
  30. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nástupište 1-12, Topoľčany, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Vzkriesenie Lazara
  Komorná kantáta pre recitátora, soprán, tenor, miešaný zbor a komorné kvinteto
  13. 12.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rímskokatolícky farský kostol narodenia Panny Márie, Bešeňov, SK
  INTERPRETI: Martin Remiáš (spk), Ildikó Szakács (s), Juraj Kuchar (tenor), Vocal Consort, Ad Libitum, Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Dana Šašinová (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sonata quasi una fantasia BACH
  3. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  BachTribute Festival, Kostol sv. Kataríny, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Eva Belicová (fl), Peter Javorka (pf), Andrej Turčin (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Peter Dvorský (vl), Branislav Bielik (vc), Matej Sloboda (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta pre dve gitary
  26. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Guitar Duo Jókaiová Hnat, Darina Jókaiová (gui), Dávid Hnat (gui)
 • Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum
  pre flautu, husle, sólo soprán, sólo alt a organ
  9. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Povýšenia sv. Kríža, Ružomberok, SK
 • Ľuboš Bernáth: O mitissima virgo Maria
  pre barytón sólo, mužský zbor a orchester
  29. 9.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Dóm sv. Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Bajan (b), Bratislavský chlapčenský zbor, Solamente naturali, Magdaléna Rovňáková (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Sonata da camera
  pre klarinet, violončelo a klavír
  23. 9.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Tomanová (cl), Katarína Černá-Zajacová (vc), Branislav Malatinský (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Lamentácie
  Štyri skladby pre flautu a klavír
  29. 1.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Veronika Vencelová (fl), Karin Remencová (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sonata quasi una fantasia "Nádej"
  pre dva klavíry osemručne
  21. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Konzervatória, Košice, SK
  INTERPRETI: GEMME Piano Quartetto, Gabriela Ujpálová (pf), , Erik Jámbor (pf), Matúš Ferko (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Achnatonov sen
  pre flautu, akordeón a klavír
  14. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trio Neue Musik, Monika Štreitová (fl), Andrea Bálešová (pf), Mária Mártonová Kormanová (ac)
 • Ľuboš Bernáth: Tri obrazy
  pre violončelo a klavír
  6. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Cracow Duo, Jan Kalinowski (vc), Marek Szlezer (pf)
 • Ľuboš Bernáth: O Jesu, mea vita
  pre ženský hlas, mužský zbor, harfu a klavír
  19. 10.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dóm sv. Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Sláčikové kvarteto č. 1
  11. 2006 Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Bratislava, SK
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta
  pre klarinetové kvarteto
  22. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Drlička Quartet
 • Ľuboš Bernáth: Gloria
  pre soprán, mezzosoprán, detský zbor, harfu, klavír a sláčiky
  4. 2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
 • Ľuboš Bernáth: Sila pravdy
  Malá kantáta pre bas sólo, miešaný zbor, čembalo (klavír) a sláčikový orchester
  7. 2004 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitra, SK
  INTERPRETI: Elena Šarayová (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Mia Chronochro Mia
  pre barytónový saxofón, vibrafón, xylofón a bicie nástroje
  26. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
 • Ľuboš Bernáth: Spektrum ako päť farieb
  pre klarinet, trúbku, violončelo, čelestu a bicie nástroje
  26. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
 • Ľuboš Bernáth: Sancta Mysterium
  Omša pre soprán sólo, detský zbor, ženský zbor a sláčiky
  5. 2001 Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gabriela Bernáthová (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta pre husle a klavír "Rok 2000"
  8. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Klavírne trio
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rakúske kultúrne fórum, SK
 • Ľuboš Bernáth: Metafázy
  pre flautu a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl)
 • Ľuboš Bernáth: Tichá noc
  Apokryf č.1 na text K. Čapka
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Operné štúdio Štátneho konzervatória v Bratislave, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Roman Bajzík (réžia)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ľuboš Bernáth: Dievča a les
  pre mezzosoprán, klarinet, husle, violončelo a klavír
  10. 10.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bartok radio, Budapešt, HU
  INTERPRETI: Ad libitum
 • Ľuboš Bernáth: Hymnos
  pre xylofón a klavír
  12. 9.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Martin Lenhart (xlf), Marek Milo (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Tretia kniha žalmov
  pre mužský zbor a orchester
  31. 1.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dom kultúry mesta Ostrava, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Pěvecké sdružení moravských učitelů, Pavel Rybka (org), Členovia Janáčkovej filharmónie Ostrava, Jiří Najvar (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Tri obrazy
  pre violončelo a klavír
  29. 5.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  24. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov, PL
  INTERPRETI: Cracow Duo, Jan Kalinowski (vc), Marek Szlezer (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Achnatonov sen
  pre flautu, akordeón a klavír
  14. 3.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Aveiro, PT
  INTERPRETI: Trio Neue Musik, Monika Štreitová (fl), Andrea Bálešová (pf), Mária Mártonová Kormanová (ac)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2015: Solamente naturali 2015-11-13 Melos-Étos 2015: Solamente naturali
  Ľuboš Bernáth

  Autor: Peter Brenkus

Video

 • Ľuboš Bernáth

  2012-00-00
  o Missa brevis

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Martin Burlas


« späť na zoznam Aktualizované: 05. 09. 2019