2022

BEZDĚK, Jiří: Slovenská hudební expozice 21. století: Romantizující kompozice a výlet do experimentálních hudebních sfér

Opera Plus, 4. 3. 2022

2021

MAJEROVÁ, Jana: Slovenská sakrálna tvorba u Jezuitov

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 8

2021

VACHOVÁ, Zuzana: Smutné Serenády pre radosť s Hilaris

Moja kultúra, 1. 6. 2021

2021

MARTON, Ivan: Hilaris Chamber Orchestra se po měsících znovu představil veřejnosti

KlasikaPlus, 1. 6. 2021

2021

red.: Svetová premiéra Bernáthovej skladby na koncerte Hilaris

Moja kultúra, 19. 5. 2021

2019

KAMENSKÁ, Martina: Projekt KLAVIA2RA pokračoval česko-slovenskými večermi

Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 22 – 23
(Officium pre dva klavíry)

2019

DURILOVÁ, Marta: Vianočné impresie alebo Nádejné obnovenie zabudnutej tradície

Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 40
(Sonáta č. 6 „Vianočná“)

2019

BERNÁTH, Ľuboš: Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie, Hudobné centrum, HTF VŠMU 2019

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 39 – 40

2019

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Nová slovenská opera o mladej vdove, čo hriech rozsievala

Opera Slovakia, 2019

2019

ČAHOJOVÁ, Petra: VŠMU dostala k narodeninám operu Margita a Besná

Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 14 – 16

2019

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Technik STU v Banskej Štiavnici

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 5

2019

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO

Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 9

2019

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 3

2018

KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 9

2018

HALMO, Jana: Lucia Papanetzová, Ľuboš Bernáth : Žalmy [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 38

2018

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018

Československá noc komornej hudby

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 4 – 5

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Levická zborová slávnosť

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 17

2018

BERNÁTH, Ľuboš: Význam archetypov v súčasnej kompozícii a ich využitie v pedagogickej praxi

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, roč. 15, č. 1 – 2, s. 2 – 6

2017

BLAHO, Vladimír: Kvalitné diplomové koncerty

Opera Slovakia, 2017

2017

MACHUTOVÁ, Dominika: Emitte Spiritum tuum Ľuboša Bernátha a jeho uplatnenie v umeleckej edukácii

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 340 – 349

2017

KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 25

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 5

2017

KAČIC, Ladislav: AD HŽ 12/2016: Epoché / Nová slovenská hudba

Historia Sancti Martini – návrat ku koreňom oratória?

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 2

2017

BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ, Zuzana: Žalmy. Božské v ľudskom, ľudské v božskom

Tempo, 2017, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, roč. 14, č. 3 – 4, s. 24 – 25

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

2016

GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!

Tempo, 2016, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, roč. 13, č. 3 – 4, s. 26 – 29

2016

ŠUBA, Andrej: Allegretto Žilina 2016

Žilinské Svätenie jari

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 9

2016

ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

Žalmy v tanci

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 10

2015

ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38 – 39

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6

2014

FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014

Quasars Ensemble a Musica Cassovia

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 22

2013

HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

Otvárací koncert

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

2013

(vd): Premiéra Proglasu znela v Dome umenia

Piešťanský týždeň, 2013, roč. 23, č. 26, s. 10

2012

ŠUŠKA, Pavol: Bratislavské hudobné slávnosti

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 3

2009

BERNÁTH, Ľuboš: Kompozičné techniky v omši – Messe de Nostre Dame Guillauma da Machaut

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2009, roč. 6, č. 2, s. 14 – 19

2008

BERNÁTH, Ľuboš: Piesňovosť a sonátovosť ako dva základné formové princípy v hudbe 19. storočia

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Prezentácie – konfrontácie HTF VŠMU v Bratislave, 2008, Divis-Slovakia, Bratislava

2007

BERNÁTH, Ľuboš: Stručný popis a reflexia stavu hudobnej teórie a interpretačnej praxe v spisoch popredných predstaviteľov francúzskej Ars novy

Prezentácie-konfrontácie II., zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2007, 2007, Vysoká škola múzických umení, Bratislava

2007

BERNÁTH, Ľuboš: Začiatky viachlasu v európskej hudbe

Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, č. 2

Personálna bibliografia

 • 2009

  BERNÁTH, Ľuboš: Kompozičné techniky v omši – Messe de Nostre Dame Guillauma da Machaut

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2009, roč. 6, č. 2, s. 14 – 19

 • 2008

  BERNÁTH, Ľuboš: Piesňovosť a sonátovosť ako dva základné formové princípy v hudbe 19. storočia

  Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Prezentácie – konfrontácie HTF VŠMU v Bratislave, 2008, Divis-Slovakia, Bratislava

 • 2007

  BERNÁTH, Ľuboš: Začiatky viachlasu v európskej hudbe

  Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, č. 2

 • 2007

  BERNÁTH, Ľuboš: Stručný popis a reflexia stavu hudobnej teórie a interpretačnej praxe v spisoch popredných predstaviteľov francúzskej Ars novy

  Prezentácie-konfrontácie II., zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2007, 2007, Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2019

  BERNÁTH, Ľuboš: Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie, Hudobné centrum, HTF VŠMU 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 39 – 40

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2018

  BERNÁTH, Ľuboš: Význam archetypov v súčasnej kompozícii a ich využitie v pedagogickej praxi

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, roč. 15, č. 1 – 2, s. 2 – 6

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2017

  MACHUTOVÁ, Dominika: Emitte Spiritum tuum Ľuboša Bernátha a jeho uplatnenie v umeleckej edukácii

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 340 – 349

 • 2013

  (vd): Premiéra Proglasu znela v Dome umenia

  Piešťanský týždeň, 2013, roč. 23, č. 26, s. 10

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  BEZDĚK, Jiří: Slovenská hudební expozice 21. století: Romantizující kompozice a výlet do experimentálních hudebních sfér

  Opera Plus, 4. 3. 2022

 • 2021

  MAJEROVÁ, Jana: Slovenská sakrálna tvorba u Jezuitov

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 8

 • 2021

  VACHOVÁ, Zuzana: Smutné Serenády pre radosť s Hilaris

  Moja kultúra, 1. 6. 2021

 • 2021

  MARTON, Ivan: Hilaris Chamber Orchestra se po měsících znovu představil veřejnosti

  KlasikaPlus, 1. 6. 2021

 • 2021

  red.: Svetová premiéra Bernáthovej skladby na koncerte Hilaris

  Moja kultúra, 19. 5. 2021

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Technik STU v Banskej Štiavnici

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 5

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 9

 • 2019

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 3

 • 2019

  DURILOVÁ, Marta: Vianočné impresie alebo Nádejné obnovenie zabudnutej tradície

  Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 40
  (Sonáta č. 6 „Vianočná“)

 • 2019

  ČAHOJOVÁ, Petra: VŠMU dostala k narodeninám operu Margita a Besná

  Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 14 – 16

 • 2019

  KAMENSKÁ, Martina: Projekt KLAVIA2RA pokračoval česko-slovenskými večermi

  Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 22 – 23
  (Officium pre dva klavíry)

 • 2019

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Nová slovenská opera o mladej vdove, čo hriech rozsievala

  Opera Slovakia, 2019

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Levická zborová slávnosť

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 17

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018

  Československá noc komornej hudby

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 4 – 5

 • 2018

  HALMO, Jana: Lucia Papanetzová, Ľuboš Bernáth : Žalmy [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 38

 • 2018

  KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 9

 • 2017

  KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 25

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 5

 • 2017

  BLAHO, Vladimír: Kvalitné diplomové koncerty

  Opera Slovakia, 2017

 • 2017

  KAČIC, Ladislav: AD HŽ 12/2016: Epoché / Nová slovenská hudba

  Historia Sancti Martini – návrat ku koreňom oratória?

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 2

 • 2017

  BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ, Zuzana: Žalmy. Božské v ľudskom, ľudské v božskom

  Tempo, 2017, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, roč. 14, č. 3 – 4, s. 24 – 25

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Žalmy v tanci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 10

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

 • 2016

  ŠUBA, Andrej: Allegretto Žilina 2016

  Žilinské Svätenie jari

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 9

 • 2016

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!

  Tempo, 2016, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, roč. 13, č. 3 – 4, s. 26 – 29

 • 2015

  ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38 – 39

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6

 • 2014

  FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014

  Quasars Ensemble a Musica Cassovia

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 22

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22

 • 2012

  ŠUŠKA, Pavol: Bratislavské hudobné slávnosti

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 3

x