Profil osobnosti

Foto: Kamil Mihalov Autor: Pavel Kastl

Kamil Mihalov

12. 12. 1977 Prešov

vážna hudba
klavír

Bio

Bio

1986 – 1992
Základná umelecká škola v Prešove (klavír – Gabriela Bernasovská)
1992 – 1996
Konzervatórium v Košiciach (klavír – Mária Dravecká)
1996 – 2001
VŠMU (klavír – Ida Černecká)
2001 – 2006
VŠMU, doktorandské štúdium klavíra (Ida Černecká)
2003 – 2004
študijný pobyt na Univerzite v Stavangeri, Nórsko
-
účasť na majstrovských interpretačných kurzoch (Eugen Indjić, Marián Lapšanský, Oxana Yablonskaya, Alexander Malter, Jan Marisse Huizing, Marie-Françoise Bocquetová, Paul Gulda, Pavel Gililov)
2005 – 2006
asistent na Katedre klávesových nástrojov VŠMU
od 2006
pedagóg na Katedre hudby na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity
2011
recitál v rámci cyklu Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy – Mirbachovom paláci

Popri koncertnej a pedagogickej činnosti sa venuje odbornej reflexii sféry hudobnej interpretácie so zameraním najmä na profesionálne klavírne koncertné umenie. Je organizátorom a spoluorganizátorom seminárov a prednášok domácich i zahraničných lektorov prevažne v spolupráci s VŠMU. Ako interpret spoluúčinkuje na pohybovo-divadelných predstaveniach (napr. Suspicious Love, Lovers).

„Mihalov je typom talentovaného a perspektívneho mladého umelca s veľmi pozitívnou odozvou kritiky. Suverénne technické zázemie mu umožňuje sústrediť sa na obsah zakódovaný v notovom zázname. Bol hodnotený ako jeden z najlepších absolventov VŠMU." (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I.)

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 6
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život 2011, č. 6, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej
  2010 Hudobný život 2010, č. 1-2, s. 3
 • Medňanský, Karol: Prešovská hudobná jar
  2009 Hudobný život 2009, č. 6, s. 11
 • Hottmar, Michal: V Žiline nechcú pasívne čakať na dopyt
  2008 Hudobný život roč. XL, 2008, č. 12, s. 5.
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život 2008, č. 6, s. 3.
 • Michalec, Milan: Stretnutie pri hudbe
  2008 Žilinský večerník 2008, č. 46, s. 9
 • Čížik, Vladimír: Recitál doktoranda
  2003 Hudobný život 2003, č. 1, s. 23
 • Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné (recenzia recitálu 3. 3. 2002)
  2002 Hudobný život 2002, č. 4, s. 17
 • Schmidtová, Alexandra: „Luxus“ alebo lámanie rekordov
  2002 Hudobný život 2002, č. 2, s. 20
 • A. S. [Andrea Serečinová]: Miniprofil HŽ – Kamil Mihalov, klavirista
  2002 Hudobný život 2002, č. 12, s. 9
 • Čížik, Vladimír: Semináre EPTA po pätnáste
  2002 Hudobný život 2002, č. 10, s. 6
 • Čížik, Vladimír: Kamil Mihalov
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 89 – 90
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Čížik, Vladimír: Na programe dňa klavír – na VŠMU
  2001 Hudobný život 2001, č. 5, s. 24
 • Čížik, Vladimír: Z nedeľných matiné v Mirbachovom paláci
  1999 Hudobný život 1999, č. 3, s. 25.
 • Ursínyová, Terézia: Piano Bratislava
  1999 Hudobný život 1999, č. 1–2, s. 30–31.
 • Personálna bibliografia
 • ŠKO a zmysluplná roztopaš
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 20 – 21
 • Allegretto, žilinský festival hviezd : Umenie, konzum a "kazový spotrebiteľ"
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 7
 • Anketa
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 28 – 29
 • Menej pompy, viac muziky
  2013 Hudobný život 2013, č. 12, s. 10 – 11
 • O kariére klaviristky, ktorá by žila len z koncertovania, som neuvažovala
  2010 Hudobný život roč. XLII, 2010, č. 7 - 8, s. 27 – 30.
 • Stredoeurópsky festival koncertného umenia
  2009 Hudobný život 2009, č. 5, s. 10 – 12
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 2.
 • The Complexity of the Art of Music Interpretation
  2007 Transcom 2007 – zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina 2007, s. 65 – 67
  (ISBN 978-80-8070-697-5)
 • Gulda, Paul; Mihalov, Kamil: Hudba je stelesnením existencie človeka..
  2005 Hudobný život 2005, č. 6, s. 12

Ocenenia

 • Yamaha Scholarship, Bratislava
  1999 - 1. cena
 • Medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava
  1998 - 3. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1996 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Viera Janárčeková: Prielom
  trio pre gitaru, akordeón a klavír
  18. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  VIOLA - centrum pre umenie, Prešov, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Peter Katina (ac), Kamil Mihalov (pf)
 • Viera Janárčeková: Splitter a due
  pre klavír a klavírneho asistenta
  18. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  VIOLA - centrum pre umenie, Prešov, SK
  INTERPRETI: Kamil Mihalov (pf), Ondrej Veselý (pf)
 • Jana Kmiťová: Es war einmal ein Baum
  1. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  O hudbe s jej tvorcami, VIOLA - centrum pre umenie, Prešov, SK
  INTERPRETI: Kamil Mihalov (pf)
 • Jana Kmiťová: Február
  pre gitaru a klavír
  1. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  O hudbe s jej tvorcami, VIOLA - centrum pre umenie, Prešov, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Kamil Mihalov (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Premiéra skladby Prielom pre gitaru, klavír a akordeón od Viery Janárčekovej (VIOLA centrum pre umenie, Prešov) 2019-06-18 Premiéra skladby Prielom pre gitaru, klavír a akordeón od Viery Janárčekovej (VIOLA centrum pre umenie, Prešov)
  Ondrej Veselý (gitara), Kamil Mihalov (klavír) a Peter Katina (akordeón)

  Autor: Dorota Prištiaková


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017