• 1986 – 1992

  Základná umelecká škola v Prešove (klavír – Gabriela Bernasovská)

 • 1992 – 1996

  Konzervatórium v Košiciach (klavír – Mária Dravecká)

 • 1996 – 2001

  VŠMU (klavír – Ida Černecká)

 • 2001 – 2006

  VŠMU, doktorandské štúdium klavíra (Ida Černecká)

 • 2003 – 2004

  študijný pobyt na Univerzite v Stavangeri, Nórsko

 • -

  účasť na majstrovských interpretačných kurzoch (Eugen Indjić, Marián Lapšanský, Oxana Yablonskaya, Alexander Malter, Jan Marisse Huizing, Marie-Françoise Bocquetová, Paul Gulda, Pavel Gililov)

 • 2005 – 2006

  asistent na Katedre klávesových nástrojov VŠMU

 • od 2006

  pedagóg na Katedre hudby na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity

 • 2011

  recitál v rámci cyklu Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy – Mirbachovom paláci

Popri koncertnej a pedagogickej činnosti sa venuje odbornej reflexii sféry hudobnej interpretácie so zameraním najmä na profesionálne klavírne koncertné umenie. Je organizátorom a spoluorganizátorom seminárov a prednášok domácich i zahraničných lektorov prevažne v spolupráci s VŠMU. Ako interpret spoluúčinkuje na pohybovo-divadelných predstaveniach (napr. Suspicious Love, Lovers).

„Mihalov je typom talentovaného a perspektívneho mladého umelca s veľmi pozitívnou odozvou kritiky. Suverénne technické zázemie mu umožňuje sústrediť sa na obsah zakódovaný v notovom zázname. Bol hodnotený ako jeden z najlepších absolventov VŠMU." (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I.)

x