Profil osobnosti

Foto: Gustáv Papp Autor: Igor Grossmann

Gustáv Papp

28. 9. 1919 Čierny Balog – 7. 10. 1997 Bratislava

vážna hudba
tenor

Bio

Bio

1944
ukončenie štúdia medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1940 - 1947
Konzervatórium v Bratislave (spev - Darina Žuravlevová)
1948 - 1955
stály hosť Opery SND
1955 - 1985
sólista Opery SND v Bratislave
1957 - 1959
študijný pobyt na Hudobnej akadémii vo Viedni (Adof Vogel)
1960 - 1966
pôsobenie v opere v Lipsku

Dr. Gustáv Papp sa okrem povolania lekára venoval súbežne opernej interpretácii. Bol dlhoročným sólistom operného súboru SND v Bratislave (1955 – 1985) ako jedinečný interpret najmä dramatických postáv. Na začiatku svojej speváckej kariéry bol predstaviteľom klasických, prevažne romantických lyrických postáv, postupne sa jeho hlas rozvinul do dramatických polôh až k veľkým wagnerovským partom. Počas bohatej umeleckej činnosti naštudoval viac ako 70 operných postáv, z nich k najvýznamnejším patrili: Cikkerov Juro Jánošík, Ondrej (Krútňava), Don José (Carmen), Princ (Rusalka), Lenský (Eugen Onegin), Cavaradossi (Tosca), Florestan (Fidelio), Faust (Faust a Margaréta), Bacchus (Ariadna na Naxe), Herodes (Salome), Aigisth (Elektra), Erik (Blúdiaci Holanďan), Tannhäuser (Tannhäuser), Cola Rienzi (Rienzi), Otello (Otello), Radames (Aida), Dalibor (Dalibor), Laca (Jej pastorkyňa) a mnohé ďalšie. Účinkoval aj v operách skladateľov dvadsiateho storočia (Chrennikov, Prokofiev, Ravel, Britten, Hindemith, Gershwin, Dessau, Martinů) a svoje danosti a interpretačné majstrovstvo výnimočným spôsobom uplatnil najmä v pôvodnej slovenskej opernej tvorbe. Okrem dvoch životných úloh, ktorými boli Ondrej (v Suchoňovej Krútňave) a Juro Jánošík (v rovnomennej Cikkerovej opere), stvárnil aj rad ďalších postáv - Beg Bajazid (Beg Bajazid), Simonson (Vzkriesenie), Fred (Mister Scrooge), Claude Vallé (Hra o láske a smrti), Záboj (Svätopluk). Hlavné tenorové úlohy naštudoval aj v premiérach ďalších slovenských opier autorov Tibora Andrašovana (Figliar Geľo, Biela nemoc), Ladislava Holoubka (Rodina, Profesor Mamlock, Stella), Alexandra Moyzesa (Udatný kráľ), Bartolomeja Urbanca (Pani úsvitu, Tanec nad plačom), Juraja Beneša (Hostina). Účinkoval aj v menších postavách opier Jána Cikkera (Rozsudok, Zo života hmyzu) a v postave Nitrabora v Suchoňovom Svätoplukovi.

Ako začínajúci umelec pohostinsky účinkoval aj v spevohernom súbore Novej scény v klasických operetách. Vystupoval na domácich scénach v Štátnom divadle v Košiciach a v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v Českej republike predovšetkým v pražskom Národnom divadle, ale aj v Brne a v Ostrave. Pohostinsky často účinkoval na zahraničných scénach nielen so súborom opery SND, ale aj ako sólista (ZSSR, Belgicko, Juhoslávia, Maďarsko, Nemecko). V Nemecku bol okrem lipskej opery častým hosťom operných scén v Drážďanoch, Dessau, Weimare, Berlíne a Bitterfelde.

Pravidelné koncertné vystúpenia tvorili dôležitú súčasť jeho speváckeho pôsobenia. Ako koncertný spevák prispel k propagácii súčasnej slovenskej piesňovej tvorby, niektorí slovenskí skladatelia (B. Urbanec, J. Cikker) mu venovali piesňové cykly. Na piesňových koncertoch ho často sprevádzala manželka klaviristka Eva Pappová.

Realizoval množstvo rozhlasových nahrávok, spolupracoval s televíziou, nahral niekoľko nahrávok na gramoplatne. Istý čas bol členom redakčnej rady časopisu Hudobný život i pedagógom na Katedre spevu VŠMU a príležitostne aj členom porôt speváckych súťaží.

Bibliografia

Diskografia

 • Foto: Týden nové tvorby čs. skladatelú 1967 TÝDEN NOVÉ TVORBY ČS. SKLADATELÚ 1967
  1967 EP – Panton 041 9999
  1. Michal Vilec: Babie leto op. 37
   Gustáv Papp (vm)
  2. Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Čakanie
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), M. Ježo (ob), E. Bombara (cl)
 • Foto: Portrét Jána Cikkera PORTRÉT JÁNA CIKKERA
  1966 LP – Supraphon DV 6208
  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1 – Allegro fresco
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22 – Na zelenej lúčke
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Spomienky op. 25 – Adagio. Molto vivo. Allegro moderato
   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Rudolf Macudziński (pf), Orchester Opery SND, Ján Cikker (dir.)
  5. Ján Cikker: Ráno op. 24
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Ján Cikker: Juro Jánošík
   Gustáv Papp (t), Václav Nouzovský (b), Mária Kišonová-Hubová (s), Ferdinand Krčmář (b), Ivan Finko (v), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.)
  7. Ján Cikker: Vzkriesenie
   Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (v), Jaroslava Procházková (v), Soňa Rudišová (v), Zbor Národného divadla, Milan Malý (zbm.), Orchester Národného divadla, Jaroslav Krombholc (dir.)

Ocenenia

 • Rad T. G. Masaryka IV. triedy
  1991
  pri príležitosti 73. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov
 • Cena Roberta Schumanna mesta Zwikau (DE)
  1984 za mimoriadne zásluhy o pestovanie Schumannovho diela
 • titul zaslúžilý umelec
  1968
 • Štátna cena Klementa Gottwalda
  1966

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir
  1980 Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Zdenko Mikula: Poéma
  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  12. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Andrej Očenáš: Miloval som ťa op. 46
  3. 5.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československá hudobná žatva, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anna Kajabová-Peňašková (s), Ľuba Baricová (ms), Gustáv Papp (t), René Tuček (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Spevy o živote op. 44
  Cyklus štyroch mikrodrám na básnické texty Maši Haľamovej a Miroslava Válka
  5. 12.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Viktória Stracenská (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Cikker: Hra o láske a smrti
  Opera v jednom dejstve
  30. 9.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Magdaléna Hajóssyová (s), Gustáv Papp (t), Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Zdeněk Košler (dir.), Ladislav Vychodil (réžia)
 • Juraj Hatrík: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať
  Kantáta pre recitátora, tenor sólo, miešaný zbor a orchester
  8. 2.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ľudovít Ozábal (spk), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bohumír Liška (dir.)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 4, op. 37
  pre sóla, zbor a orchester na text básne J. Kostru zo zbierky Javorový list
  2. 2.
  1961
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Kresáková (s), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ján Cikker: Beg Bajazid
  Opera v troch dejstvách s prológom
  16. 2.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Hadraba (b), Emil Schütz (br), Gustáv Papp (t), Ferdinand Krčmář (b), Bohuš Hanák (br), Mária Kišonová-Hubová (s), Helena Bartošová-Schutzová (a), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)
 • Ján Cikker: Juro Jánošík
  Opera v 6 obrazoch
  10. 11.
  1954
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), František Zvarík (b), Imrich Gál (bbr), Zita Frešová-Hudcová (s), Juraj Martvoň (br), Bohuš Hanák (br), Juraj Wiedermann (b), Janko Blaho (t), Ján Hadraba (b), Karol Sekera (t), Ladislav Černý (b), Dita Gabajová (ms), Franjo Hvastija (bbr), Zdenko Hrůza (b), Emil Schütz (bbr), Václav Nouzovský (b), Janka Gabčová (a), Margita Česányiová (s), Ferdinand Krčmář (b), Anna Hornungová (s), Tatjana Masariková (ms), Marta Meierová (a), Štefan Gábriš (t), Ivan Finko (b), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)

Audio

 • Andrašovan, Tibor: Figliar Geľo (1. dejstvo)  Gustáv Papp (t), Ľuba Baricová (ms), Milica Zvarová (s), Anna Martvoňová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať  Ľudovít Ozábal (spk), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bohumír Liška (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 10. 2019