Profil osobnosti

Foto: Lukáš Borzík Autor: Pavel Kastl

Lukáš Borzík

3. 8. 1979 Poprad

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1999 – 2003
Konzervatórium Žilina (gitara – Peter Remeník)
2000 – 2002
súkromné štúdium (kompozícia – Pavol Krška)
2003 – 2008
VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)
2005
medzinárodný kurz Internationale Musikwerkstatt in Schloss Trebnitz, Nemecko
2005
kurz na festivale Ostravské dny, Česká republika
2008 – 2011
VŠMU (doktorandské štúdium kompozície – Jevgenij Iršai)
od 2011
pedagóg na Katedre skladby a dirigovania VŠMU

Pre tvorbu Lukáša Borzíka je charakteristická snaha o rekontextualizáciu a syntézu kompozičných princípov modality, tonality a rozšírenej tonality paralelne s polymodálnymi, bitonálnymi, atonálnymi, dvanásťtónovými, či seriálnymi postupmi. Inšpiráciu čerpá z teológie, filozofie, poézie, fyziky, astronómie, biológie, architektúry či výtvarného umenia. Asociácie generujúce určité analógie a prienik medzi týmito vednými a umeleckými odbormi nachádzajú odraz aj v jeho hudobnom myslení. Hudba Lukáša Borzíka pravidelne znie na koncertoch a festivaloch na Slovensku i v zahraničí.

 

Diela

 • symfonický orchester
 • Clarissima

  pre orchester
  2007 2007, rev. 2012, 21'
  OBSADENIE: orch: 4fl, 4ob, 4cl, 4fg, cfg, 4cr, 4tr, 4tn, tu, bat, archi
 • Annuntiatio

  pre orchester
  2015 20'
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, cfg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, cel, ar, archi
 • komorný orchester
 • Waiting for Górecki

  2012 8'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, pf/cmb, archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Stabat Mater

  verzia pre bas, klarinet, vibrafón a sláčiky
  2006/2014 11'
  OBSADENIE: b, cl, vbf, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Proglas

  pre bas, miešaný zbor a orchester
  2018 45'
  OBSADENIE: b, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Boh je – vidieť znova zázrak

  pre miešaný zbor a komorný orchester
  2016 15'
  TEXT: Daniel Pastirčák
  OBSADENIE: CM, orch: 2fl, ob, archi
 • Misericordia

  pre miešaný zbor a komorný orchester
  2016 14'
  OBSADENIE: CM, orch: 2fl, ob, archi
 • sólový hlas (hlasy), sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Svetlo Slova

  Symfónia pre soprán, husle a orchester
  2017 42'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: s, vn, orch
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Jeho Meno

  koncert pre violončelo a orchester
  2019 16´
  OBSADENIE: vc, orch: fl, ob, cl, fg, cr, tr, tp, gc, pti, srt, tpc, cel, ar, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Slovo

  Koncert pre husle a orchester
  2016 30'
  OBSADENIE: vn, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 3cr, 3tr, 3tn, tp, bat, cel, pf, ar, archi
 • Jeho Hlas

  koncert pre klavír a orchester
  2019 14´
  OBSADENIE: pf, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, archi
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Jeho Tvár

  koncert pre husle, klavír a orchester
  2019 15´
  OBSADENIE: vn, pf, orch: flp, 2fl, fla, 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, cfg, 2cr, 2tr, 2tn, tu, tp, gc, tam, vbf, cmp, mb, archi
 • sólový nástroj
 • L'aube

  pre gitaru
  2001 4'
  OBSADENIE: gui
 • Prelude of The Unborn

  pre gitaru
  2013 3' 40''
  OBSADENIE: gui
 • klavír a klavír 4-ručne
 • eb-q-war-I-raw-q-se

  pre klavír
  2007 3' 16''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Postludium

  pre klavír
  2008 2008, rev. 2018, 2'
  OBSADENIE: pf
 • Spevy milosrdenstva

  pre klavír
  2014 24'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Elégia

  pre violončelo a klavír
  2003–2004 OBSADENIE: vc, pf
 • V tichu kameňa vánok

  verzia pre violončelo a klavír
  2007/2009 5'
  OBSADENIE: vc, pf
 • V tichu kameňa vánok

  pre flautu a klavír
  2007/2009 5'
  OBSADENIE: fl, pf
 • V tichu kameňa vánok

  pre hoboj a klavír
  2007/2012 5'
  OBSADENIE: ob, pf
 • Prelude to The Mercy

  pre flautu a klavír
  2014 7'
  OBSADENIE: fl, pf
 • tri nástroje
 • after seven

  pre flautu, akordeón a violončelo
  2007 OBSADENIE: fl, ac, vc
 • V tichu kameňa vánok

  pre pozaunu, violončelo a akordeón
  2007/2010 5'
  OBSADENIE: tn, vc, ac
 • V tichu kameňa vánok

  verzia pre pozaunu, violončelo a klavír
  2007/2010 5'
  OBSADENIE: tn, vc, pf
 • Adagietto

  pre trojo huslí
  2008 OBSADENIE: 3vn
 • Perpetuum mobile

  pre elektrickú gitaru, bicie nástroje a organ
  2014 13'
  OBSADENIE: elgui, bat, org
 • Milosrdenstvo

  pre klarinet, violončelo a klavír
  2018 24'
  OBSADENIE: cl, vc, pf
 • klavírne trio
 • Glimpses

  pre husle, violončelo a klavír
  2009 11'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • V tichu kameňa vánok

  verzia pre pozaunu, vibrafón, violončelo a klavír
  2007/2012 5'
  OBSADENIE: tn, vbf, vc, pf
 • Štvorylka

  pre flautu, klarinet, husle a violončelo (spoluautori Miloš Betko a Anton Steinecker)
  2013–2014 15'
  OBSADENIE: fl, cl, vn, vc
 • sláčikové kvarteto
 • O Milosrdenstve

  pre sláčikové kvarteto
  2017 21'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • šesť nástrojov
 • Vergangene Zeiten

  pre klarinet (trúbku), klavír, gitaru, husle, violu a violončelo
  2007 OBSADENIE: cl/tr, pf, gui, vn, vl, vc
 • sedem nástrojov
 • Regenbogen für Anuschka

  pre flautu, klarinet, preparovaný klavír a sláčikové kvarteto
  2005 OBSADENIE: fl, cl, ppf, 2vn, vl, vc
 • Waiting for Górecki

  pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  2012 8'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, pf, vn, vl, vc
 • osem nástrojov
 • In the Heart of Mine

  pre flautu, klarinet, klavír, elektrickú gitaru, akordeón, husle, violu a violončelo
  2006 OBSADENIE: fl, cl, elgui, pf, ac, vn, vl, vc
 • Aforizmy

  pre 8 nástrojov
  2009 10'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, pf, 2vn, vl, vc
 • 10–15 nástrojov
 • Aurora Borealis

  pre flautu, klarinet, basový klarinet, lesný roh, trúbku, pozaunu, zvonkohru, vibrafón, harfu, husle I. a II., violu, violončelo a kontrabas
  2007 5'
  OBSADENIE: fl, cl, clb, cr, tr, tn, cmp, vbf, ar, 2vn, vl, vc, cb
 • Debris Song

  pre violu, pozaunu a komorný súbor
  2012 2012, rev. 2014, 18'
  OBSADENIE: vl, tn, ens: ob, cl, fg, cr, pf, 2vn, vc, cb, tp
 • 16–20 nástrojov
 • Ask the Mirror

  pre komorný súbor
  2006 2006, rev. 2010, 15' 40''
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: ens: fl, ob, cl, clb, sxbr, fg, cr, tr, tn, 2vbf, pf, ac, 2vn, vl, vc, cb
  Ikona audio
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Zlaté slová

  pre hlas a gitaru
  2000 OBSADENIE: v, gui
 • Ex umbris

  pre barytón a klavír
  2003 2003, rev. 2007, 5' 30''
  OBSADENIE: br, pf
 • Hvalospjev Ljubavi

  pre alt a violu
  2004 OBSADENIE: a, vl
 • Žalmy I

  pre 6 hlasov a klavír
  2004 2004, rev. 2010
  OBSADENIE: 6v, pf
  Ikona audio
 • Magnificat

  pre soprán, flautu, hoboj, klarinet, akordeón, violu, violončelo a kontrabas
  2004–2005 OBSADENIE: s, fl, ob, cl, ac, vl, vc, cb
 • Hvalospjev Ljubavi

  verzia pre soprán a cimbal
  2004/2010 OBSADENIE: s, zmb
 • Hvalospjev Ljubavi

  verzia pre soprán, hoboj, husle, violu a violončelo
  2004/2011 OBSADENIE: s, ob, vn, vl, vc
 • Eclipse

  pre 2 soprány, 2 alty, 2 tenory, ženský zbor, hoboj, 2 klarinety, lesný roh, 6 fliaš, 6 ladených pohárov, 6 huslí a 2 violončelá
  2005–2006 OBSADENIE: 2s, 2a, 2t, CF, ob, 2cl, cr, 6bot, 6 tunb, 6vn, 2vc
 • Eclipse

  verzia pre 2 soprány, 2 alty, 2 tenory, ženský zbor, organ a komorný súbor
  2005–2006/2010 OBSADENIE: 2s, 2a, 2t, CF, 2fl, cl, 6bot, 6tunb, org, 2vc
 • Eclipse

  verzia pre 4 hlasy (SATB) alebo miešaný zbor a komorný súbor
  2005–2006/2011 OBSADENIE: 4v/CM, ens
 • seven 4 eight

  pre osem hlasov a preparovaný klavír
  2006 OBSADENIE: 8v, ppf
 • Stabat Mater

  pre bas, klarinet, elektrickú gitaru, akordeón a kontrabas
  2006 OBSADENIE: b, cl, elgui, ac, cb
 • Stabat Mater

  verzia pre soprán, klarinet, klavír, 2 akordeóny a violončelo
  2006/2007 OBSADENIE: s, cl, pf, 2ac, vc
 • Stabat Mater

  verzia pre bas, klarinet, klavír, 2 huslí, violu a violončelo
  2006/2011 OBSADENIE: b, cl, pf, 2vn, vl, vc
 • nie si a si

  pre mezzosoprán a komorný súbor
  2013 16'
  TEXT: Daniel Pastirčák
  OBSADENIE: ms, ens: fl, ob, cl, fg, cr, tr, tn, 2bat, pf, ar, 2vn, vl, vc, cb
 • Ex nihilo

  pre soprán, klarinet (basklarinet), husle, cimbal a klavír
  2014 13'
  OBSADENIE: s, cl (clb), vn, zmb, pf
 • Ave Maria

  pre soprán, alt a sláčikové kvarteto
  2015 OBSADENIE: s, a, 2vn, vl, vc
 • hudobné divadlo
 • O svatém Jozefovi

  pre soprán, tenor, ženský zbor, 4 mužské hlasy, klarinet, gitaru, mandolínu, bicie nástroje, husle a violončelo
  2004 OBSADENIE: s, t, CF, 4vm, cl, gui, man, bat, vn, vc
 • hudba pre divadlo
 • Korunovácia Kráľa Maximiliána II.

  pre sóla, mužský zbor, plechové nástroje, trubicové zvony, tympan a organ
  2003 OBSADENIE: xv, CMa, fiati, camp, tp, org
 • Kráľ duchov

  pre klarinet, violončelo a klavír
  2003 OBSADENIE: cl, vc, pf
 • Korunovácia Kráľovnej Márie

  pre sóla, ženský zbor, mužský zbor, plechové nástroje, trubicové zvony, tympan a organ
  2004 OBSADENIE: xv, CF, CMa, fiati, cmp, tp, org
 • Korunovácia Kráľa Rudolfa

  pre sóla, mužský zbor, plechové nástroje, trubicové zvony, tympan a organ
  2005 OBSADENIE: xv, CMa, fiati, cmp, tp, org
 • zborové
 • Agnus Dei

  pre mužský zbor
  2003 OBSADENIE: CMa
 • Gloria

  pre mužský zbor
  2003 OBSADENIE: CMa
 • Kyrie

  pre mužský zbor
  2003 OBSADENIE: CMa
 • Sapientia Aeterna

  Tri krátke sentencie pre miešaný zbor
  2003 2003, rev. 2011
  OBSADENIE: CM
 • Sanctus

  pre mužský zbor
  2005 OBSADENIE: CMa
 • The Mystery

  pre miešaný zbor
  2006 2006, rev. 2013, 10’
  TEXT: Gilbert Keith Chesterton
  OBSADENIE: CM
 • Agnus Dei

  verzia pre miešaný zbor
  2007 2007, rev. 2015
  OBSADENIE: CM
 • Gloria

  verzia pre miešaný zbor
  2007 2007, rev. 2015
  OBSADENIE: CM
 • Kyrie

  verzia pre miešaný zbor
  2007 2007, rev. 2015
  OBSADENIE: CM
 • Sanctus

  verzia pre miešaný zbor
  2007 2007, rev. 2015
  OBSADENIE: CM
 • Credo

  pre miešaný zbor
  2012 2012, rev. 2019
  OBSADENIE: CM
 • Ave

  pre miešaný zbor
  2013 8'
  OBSADENIE: CM
 • ženský zbor
 • Vianočná koliedka

  2002 OBSADENIE: CF
 • Salve Regina

  2004 OBSADENIE: CF
 • zbor a nástroje
 • Eclipse

  verzia pre sólistov/miešaný zbor, ženský zbor a komorný súbor
  2005–2006/2014 17'
  OBSADENIE: vv/CM, CF, ens
 • Cantico delle Creature

  pre štyri hlasy alebo miešaný zbor a komorný súbor
  2010–2011 OBSADENIE: s, a, t, b/CM, ens: fl, ob, cl, fg, gc, crt, cmp, xlf, vbf, pf, 2vn, vl, vc
 • sóla, zbor a nástroje
 • Signum Magnum

  pre soprán, barytón, ženský zbor a komorný súbor
  2005 OBSADENIE: s, br, CF, ens
 • elektroakustické
 • What If a Day

  2007 OBSADENIE: C
 • hudba pre rozhlas
 • Netopiere alebo iné lietajúce myši

  pre soprán, violončelo, čembalo a klavír
  2004 TEXT: k rozhlasovej hre Jozefa Lenhárta
  OBSADENIE: s, vc, cmb, pf
 • multimediálne projekty
 • Hudba k fotografiám Stanisława Wośa (In the Silence of Stone Gentle Breeze Has Come)

  2007 OBSADENIE: v, 2vn, vl, vc, pf, C*
 • animovaný film
 • Bájka o klinci

  pre pikolu, flautu, klarinet a violončelo
  2005 RÉŽIA: Marián Staňo
  OBSADENIE: flp, fl, cl, vc

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOLÁŘ, Róbert: Milan Paľa: Časom zrejme opäť nájdem chuť
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 13
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Pocta Pavlovi Krškovi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 5
 • BERÁTS, Juraj: ISCM World Music Days 2019 v Estónsku
  Postrehy z festivalu a prezentácia slovenských skladateľov
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 20-21
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2019
  29. ročník medzinárodného festivalu, 8 - 13. apríl, Dom umenia Fatra
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5
 • FISCHER, Timmy: “Blossomings”: a stunning display of contemporary choral music in Tallinn
  2019 In: bachtrack-com.cdn.ampproject.org/c/s/bachtrack.com/review-estonian-philharmonic-chamber-choir-music-days-tallinn-may-2019/amp=1
  bachtrack 2019
 • CUMMINGS, Simon: World Music Days 2019, Estonia (Part 4)
  2019 In: 5against4.com/2019/05/20/world-music-days-2019-estonia-part-4/
  5against4 2019
 • KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 9
 • SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 4, s. 411–412
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017
  Problém zvaný orchester
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 5–6
 • HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar
  Annuntiatio
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 6
 • TICHÝ, Stanislav: Cross-over organ
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 11
 • PAPANETZOVÁ, Lucia: Niekoľko myšlienok o výučbe skladby, rozhovor s Lukášom Borzíkom
  2015 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2015, č. 1-2, s. 30-31
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 8
 • red.: Šeban za organom
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 10
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Zbory slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 3
 • ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013
  Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 19
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Záverečný koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 24
 • KOLÁŘ, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 12
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 9
 • KOLÁŘ, Robert: Lukáš Borzík: Mám pocit, že je tam sto percent zo mňa...
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 4, s. 9–10
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba Lukáša Borzíka v Schönbergovom centre
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 5
 • BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 3
 • PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 267 (20. 11.), s. 38
 • ČIERNA, Magdaléna: Miniprofil: Lukáš Borzík, skladateľ
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 11-12, s. 28
 • OREMOVÁ, Dominika: Dotyky s hudbou: rozhovor so skladateľom Lukášom Borzíkom
  2006 Slovenská hudba roč. 32, 2006, č. 3-4, s. 414 – 416
 • Recenzie
 • KOLÁŘ, Róbert: Lukáš Borzík: Slovo [Recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 55-56
 • Personálna bibliografia
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Úvaha k teoretickým predpokladom vývoja harmónia 20. storočia
  2015 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2015, č. 1-2, s. 25-29

Diskografia

 • Foto: Slovo SLOVO
  2019 CD – Hudobný fond
  1. Lukáš Borzík: Annuntiatio
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Olos (dir.)
  2. Lukáš Borzík: Slovo
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Olos (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Lukáš Borzík: Cantico delle Creature LUKÁŠ BORZÍK: CANTICO DELLE CREATURE
  2011 CD – Hudobný fond SF 00672131
  1. Lukáš Borzík: Eclipse
   Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Radoslav Práger (fg), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Krbaťa, jr. (bat), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
  2. Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
   Eva Šušková (s), Júlia Csíziková (ob), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Lukáš Borzík: Aforizmy
   Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
  4. Lukáš Borzík: Stabat Mater
   Matúš Trávniček (b), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Lukáš Borzík: Cantico delle Creature
   Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Radoslav Práger (fg), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Krbaťa, jr. (bat), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: RE:NEW MUSIC RE:NEW MUSIC
  2010 CD – Spektral Records SRL4-10083
  1. Lukáš Borzík: Ask the Mirror
   ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)
  2. Petra Bachratá: Subjective Risk... No Alternative
   ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)
  3. Mirela Ivicević: Dominosa FFooFF
   ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)
  4. Julia Purgina: Violakonzert
   ensemble reconsil wien, Julia Purgina (vl), Roland Freisitzer (dir.)
  5. Marko Ruždjak: Prudent Views of My Love Passing by the Season
   ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)
  6. Daniel Riegler: Cardea
   ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)
 • Foto: SHORT CIRCUIT – MOZAIKA. Elektronická hudba na Slovensku 2006 – 2009 SHORT CIRCUIT – MOZAIKA. ELEKTRONICKÁ HUDBA NA SLOVENSKU 2006 – 2009
  2010 CD – Hudobné centrum HC 10026
  1. Lukáš Borzík: What If a Day
  2. Urbanfailure: Short Shines
  3. Petra Bachratá: Nunataq
  4. Slávo Krekovič: Eventually
  5. Rbnx: Live at Oblo 20060422
  6. Jamka: Ponorky
  7. Karel Boh: Tisícročná bzdocha
  8. Urbsounds: Musicbus
  9. 1 / x: Sleeping with Cuts and Cats
  10. JackJack: Chalupáři
  11. Voice Over Noise: And You Are Asking What About Me
  12. Ladislav Mirvald: Bijou
  13. Pjoni: Plastic Silence
  14. 0n0: End 05
  15. Sigi Tobias: Live at A4 20080528
  16. Casi Cada Minuto: Hlavne, že žerete hríby, chlapci
 • Foto: Koncert k fotografiám 2007 KONCERT K FOTOGRAFIÁM 2007
  2008 DVD – AZYL Music F1840001-9
  1. Pavol Bizoň: Hudba k fotografiám Imre Benkő (Grey Blues Lights Faces)
   Monika Satková (v), Radomír Cikatricis (vn), Lukáš Szentkereszty (vn), Júlia Urdová (vl), Libor Kocián (vc), Pavol Bizoň (pf pf, *C)
  2. Lukáš Borzík: Hudba k fotografiám Stanisława Wośa (In the Silence of Stone Gentle Breeze Has Come)
   Monika Satková (v), Radomír Cikatricis (vn), Lukáš Szentkereszty (vn), Júlia Urdová (vl), Libor Kocián (vc), Lukáš Borzík (pf, C*)
 • Foto: 1. medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa – víťazné diela 1. MEDZINÁRODNÁ SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ ALEXANDRA MOYZESA – VÍŤAZNÉ DIELA
  2007 CD – Hudobné centrum HC 10012-3
  1. Andrea Portera: Profondo Amniotico...
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Gazon (dir.)
  2. Tomasz Jakub Opałka: Visions of Perfect Shapes
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Gazon (dir.)
  3. Lukáš Borzík: Ask the Mirror
   Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
  4. Paweł Przezwański: Calling Koncert pre cimbal a komorný súbor
   Melos Ethos Ensemble, Enikő Ginzery (zmb), Zsolt Nagy (dir.)
  5. Barnaby Hollington: Magnificient Octopus pre cimbal a komorný súbor
   Enikő Ginzery (zmb), Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
  6. Erik Rothenstein

Ocenenia

 • Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Bratislava
  2006 - 1. cena za dielo Ask the Mirror
 • Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Bratislava
  2006 - najlepšia skladba slovenského skladateľa za dielo Ask the Mirror
 • Akademická Banská Bystrica
  2003 - kategória kompozícií pre miešané zbory – cena predsedu poroty za dielo Sapientia Aeterna
 • Skladateľská súťaž Adama Plintoviča v Žiline
  2001 - 3. cena
 • Skladateľská súťaž Adama Plintoviča v Žiline
  2000 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Lukáš Borzík: Milosrdenstvo
  pre klarinet, violončelo a klavír
  16. 12.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert v Galérii Ľ. FUllu, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Nora Skuta (pf)
 • Lukáš Borzík: Svetlo Slova
  Symfónia pre soprán, husle a orchester
  14. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Valentovič (dir.)
 • Lukáš Borzík: O Milosrdenstve
  pre sláčikové kvarteto
  13. 12.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mucha Quartet
 • Lukáš Borzík: Boh je – vidieť znova zázrak
  pre miešaný zbor a komorný orchester
  18. 10.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)
 • Lukáš Borzík: Misericordia
  pre miešaný zbor a komorný orchester
  18. 10.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)
 • Lukáš Borzík: Slovo
  Koncert pre husle a orchester
  11. 3.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)
 • Lukáš Borzík: Ex nihilo
  pre soprán, klarinet (basklarinet), husle, cimbal a klavír
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Lukáš Borzík: Gloria
  verzia pre miešaný zbor
  8. 5.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademická Banská Bystrica, Aula Beliana Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, SK
 • Lukáš Borzík: Annuntiatio
  pre orchester
  23. 4.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Vavřínek (dir.)
 • Lukáš Borzík: Ave Maria
  pre soprán, alt a sláčikové kvarteto
  30. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Katarína Ofúkaná (a), Ad gloriam Dei, Samuel Mikláš (vn), Adam Szendrei (vn), Radovan Blahunka (vl), Gregor Regeš (vc)
 • Lukáš Borzík: Perpetuum mobile
  pre elektrickú gitaru, bicie nástroje a organ
  4. 12.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavský organový festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Michal Bugala (elgui), Lenka Novosedlíková (bat), Marek Štrbák (org)
 • Lukáš Borzík: Eclipse
  verzia pre sólistov/miešaný zbor, ženský zbor a komorný súbor
  15. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dievčenský zbor Cirkevného konzervatória v Bratislave, Komorný orchester ZOE, Robert Tišťan (dir.)
 • Lukáš Borzík: Stabat Mater
  verzia pre bas, klarinet, vibrafón a sláčiky
  15. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  r. kat. Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Golubčikov (b), Richard Kobza (cl), Dievčenský zbor Cirkevného konzervatória v Bratislave, Komorný orchester ZOE, Robert Tišťan (dir.)
 • Lukáš Borzík: Debris Song
  pre violu, pozaunu a komorný súbor
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Noc hudby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Chungki Min (dir.)
 • Lukáš Borzík: Ave
  pre miešaný zbor
  15. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ars Brunensis Chorus, Chór Warszawski, Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (dir.)
 • Lukáš Borzík: Prelude of The Unborn
  pre gitaru
  7. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)
 • Lukáš Borzík: Credo
  pre miešaný zbor
  19. 2.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)
 • Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna
  Tri krátke sentencie pre miešaný zbor
  19. 2.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Lukáš Borzík: nie si a si
  pre mezzosoprán a komorný súbor
  11. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
 • Lukáš Borzík: Waiting for Górecki
  21. 3.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Petr Vronský (dir.)
 • Lukáš Borzík: Clarissima
  pre orchester
  16. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)
 • Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok
  verzia pre pozaunu, vibrafón, violončelo a klavír
  15. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  OPUS NOVA – Prehliadka mladých skladateľov, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: The THReNSeMBle, Balázs Horváth (dir.)
 • Lukáš Borzík: Waiting for Górecki
  pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Cantico delle Creature
  pre štyri hlasy alebo miešaný zbor a komorný súbor
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Eclipse
  verzia pre 4 hlasy (SATB) alebo miešaný zbor a komorný súbor
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
  verzia pre soprán, hoboj, husle, violu a violončelo
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Stabat Mater
  verzia pre bas, klarinet, klavír, 2 huslí, violu a violončelo
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok
  pre pozaunu, violončelo a akordeón
  11. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mikuláš Havrila (tn), Andrej Gál (vc), Ludmila Hodulíková (ac)
 • Lukáš Borzík: Aforizmy
  pre 8 nástrojov
  12. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Glimpses
  pre husle, violončelo a klavír
  9. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava, SK
  INTERPRETI: Klavírne trio Istropolis, Juraj Tomka (vn), Katarína Černá-Zajacová (vc), Katarína Grečová Brejková (pf)
 • Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok
  pre flautu a klavír
  3. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK
  INTERPRETI: Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)
 • Lukáš Borzík: Eclipse
  verzia pre 2 soprány, 2 alty, 2 tenory, ženský zbor, organ a komorný súbor
  15. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Študenti Cirkevného konzervatória, Robert Tišťan (dir.)
 • Lukáš Borzík: Signum Magnum
  pre soprán, barytón, ženský zbor a komorný súbor
  15. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Študenti Cirkevného konzervatória v Bratislave, Róbert Tišťan (dir.)
 • Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
  verzia pre soprán a cimbal
  18. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  secret VOICE, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Michal Paľko (zmb)
 • Lukáš Borzík: Postludium
  pre klavír
  1. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný hudobný festival SPACE, Múzeum Jána Cikkera, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Brunová (pf)
 • Lukáš Borzík: after seven
  pre flautu, akordeón a violončelo
  5. 4.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých skladateľov, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Ema Pavláková (ac), Zuzana Rahlová (vc)
 • Lukáš Borzík: Vergangene Zeiten
  pre klarinet (trúbku), klavír, gitaru, husle, violu a violončelo
  10. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Lukáš Borzík: Ask the Mirror
  pre komorný súbor
  21. 12.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
 • Lukáš Borzík: In the Heart of Mine
  pre flautu, klarinet, klavír, elektrickú gitaru, akordeón, husle, violu a violončelo
  29. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK
 • Lukáš Borzík: The Mystery
  pre miešaný zbor
  6. 6.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
 • Lukáš Borzík: seven 4 eight
  pre osem hlasov a preparovaný klavír
  30. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Kováčová (s), Margaréta Ondrejková (s), Hana Friedová (s), Slovenka Benková (a), Jozef Chabroň (t), Milan Masiarik (br), Róbert Tišťan (b), Andrea Bálešová (ppf), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Lukáš Borzík: Žalmy I
  pre 6 hlasov a klavír
  30. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Kováčová (s), Margaréta Ondrejková (s), Slovenka Benková (a), Jozef Chabroň (t), Milan Masiarik (br), Róbert Tišťan (b), Andrea Bálešová (pf), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Lukáš Borzík: Stabat Mater
  verzia pre soprán, klarinet, klavír, 2 akordeóny a violončelo
  20. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých skladateľov, Štúdio 12, Bratislava, SK
 • Lukáš Borzík: Eclipse
  pre 2 soprány, 2 alty, 2 tenory, ženský zbor, hoboj, 2 klarinety, lesný roh, 6 fliaš, 6 ladených pohárov, 6 huslí a 2 violončelá
  13. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bakalársky koncert, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Helena Becse Szabó (s), Eva Šušková (a), Ján Rusko (t), Robert Tišťan (dir.)
 • Lukáš Borzík: Stabat Mater
  pre bas, klarinet, elektrickú gitaru, akordeón a kontrabas
  21. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
 • Lukáš Borzík: Bájka o klinci
  pre pikolu, flautu, klarinet a violončelo
  25. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival študentských filmov Áčko, Bratislava, SK
 • Lukáš Borzík: Salve Regina
  6. 1.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trojkráľový koncert, Lúčky, SK
  INTERPRETI: Ženský zbor Fília, Robert Tišťan (dir.)
 • Lukáš Borzík: Vianočná koliedka
  6. 1.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trojkráľový koncert, Lúčky, SK
  INTERPRETI: Ženský zbor Fília, Robert Tišťan (dir.)
 • Lukáš Borzík: Magnificat
  pre soprán, flautu, hoboj, klarinet, akordeón, violu, violončelo a kontrabas
  24. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro (cb), Miriam Maťašová (s), Marián Lejava (dir.)
 • Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
  pre alt a violu
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Orfeus, Slovenský rozhlas, Malé štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Slovenka Benková (a)
 • Lukáš Borzík: Elégia
  pre violončelo a klavír
  2004 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Andrea Bálešová (pf)
 • Lukáš Borzík: Ex umbris
  pre barytón a klavír
  26. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Popovič (br), Ivan Buffa (pf)
 • Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna
  Tri krátke sentencie pre miešaný zbor
  2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Lukáš Borzík: Credo
  pre miešaný zbor
  4. 5.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Niguliste kirik, Tallin, EE
  INTERPRETI: Estónsky filharmonický komorný zbor, Kaspars Putniņš (dir.)
 • Lukáš Borzík: Prelude to The Mercy
  pre flautu a klavír
  16. 6.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ko…MIQ, Kostel sv. Vavřince, Praha, CZ
  INTERPRETI: Zuzana Bandúrová (fl), Eva Hutyrová (pf)
 • Lukáš Borzík: Aforizmy
  pre 8 nástrojov
  26. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Teatr Rozbark, Bytom, PL
  INTERPRETI: Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Makowski (dir.)
 • Lukáš Borzík: Ave
  pre miešaný zbor
  14. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Aula FSS Masarykovej univerzity, Brno, CZ
  INTERPRETI: Ars Brunensis Chorus, Chór Warszawski, Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (dir.)
 • Lukáš Borzík: L'aube
  pre gitaru
  22. 4.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Real Conservatorio Superior de Música, Granada, ES
  INTERPRETI: Adam Marec (gui)
 • Lukáš Borzík: Prelude of The Unborn
  pre gitaru
  4. 4.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Iceland Academy of the Arts, Reykjavík, IS
  INTERPRETI: Adam Marec (gui)
 • Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok
  verzia pre violončelo a klavír
  29. 5.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  24. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov, PL
  INTERPRETI: Cracow Duo, Jan Kalinowski (vc), Marek Szlezer (pf)
 • Lukáš Borzík: Postludium
  pre klavír
  21. 4.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Länsi-Helsingin Musiikki Opisto, Helsinki, FI
  INTERPRETI: Magdaléna Bečková (pf)
 • Lukáš Borzík: Debris Song
  pre violu, pozaunu a komorný súbor
  22. 2.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Arnold Schönberg Center, Viedeň, AT
  INTERPRETI: ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)
 • Lukáš Borzík: Vergangene Zeiten
  pre klarinet (trúbku), klavír, gitaru, husle, violu a violončelo
  10. 6.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Konvergence No. 2, Galerie HAMU (Lichtenštejnský palác), Praha, CZ
  INTERPRETI: Ansámbl KONVERGENCE, Jiří Mráz (cl), Eva Hutyrová (pf), Ivan Boreš (gui), Irena Štochlová (vn), Ondřej Štochl (vl), Sebastian Tóth (vc), Jan Rybář (dir.)
 • Lukáš Borzík: Ask the Mirror
  pre komorný súbor
  1. 6.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Radiokulturhaus, Viedeň, AT
  INTERPRETI: ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)
 • Lukáš Borzík: after seven
  pre flautu, akordeón a violončelo
  6. 6.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Studio Řetízek, DAMU, Praha, CZ
  INTERPRETI: Katarína Lorenčíková (fl), Ema Pavláková (ac), Zuzana Rahlová (vc)
  Použité v rámci divadelného predstavenia Na konci chodbi.
 • Lukáš Borzík: Regenbogen für Anuschka
  pre flautu, klarinet, preparovaný klavír a sláčikové kvarteto
  4. 11.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Internationale Musikwerkstatt in Schloss Trebnitz, Trebnitz, DE

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-11 Melos-Étos 2013
  Petra Noskaiová, Lukáš Borzík, Orkiestra Muzyki Nowej

  Autor: Peter Brenkus

Audio

 • Borzík, Lukáš: Žalmy I
 • Borzík, Lukáš: Ask the Mirror
Video

 • Lukáš Borzík o svojej tvorbe 1.

  2012-00-00

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Martin Burlas


« späť na zoznam Aktualizované: 24. 09. 2019