• 1993 – 1997

  Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

 • 1999 – 2003

  Konzervatórium Žilina (gitara – Peter Remeník)

 • 2000 – 2002

  súkromné štúdium (kompozícia – Pavol Krška)

 • 2003 – 2008

  VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)

 • 2005

  medzinárodný kurz Internationale Musikwerkstatt in Schloss Trebnitz, Nemecko

 • 2005

  kurz na festivale Ostravské dny, Česká republika

 • 2008 – 2011

  VŠMU (doktorandské štúdium kompozície – Jevgenij Iršai)

 • od 2011

  pedagóg na Katedre skladby a dirigovania VŠMU

Pre tvorbu Lukáša Borzíka je charakteristická snaha o rekontextualizáciu a syntézu kompozičných princípov modality, tonality a rozšírenej tonality paralelne s polymodálnymi, bitonálnymi, atonálnymi, dvanásťtónovými, či seriálnymi postupmi. Inšpiráciu čerpá z teológie, filozofie, poézie, fyziky, astronómie, biológie, architektúry či výtvarného umenia. Asociácie generujúce určité analógie a prienik medzi týmito vednými a umeleckými odbormi nachádzajú odraz aj v jeho hudobnom myslení. Hudba Lukáša Borzíka pravidelne znie na koncertoch a festivaloch na Slovensku i v zahraničí.

 

x